Yeminli Mali Müşavir

Yeminli mali müşavir, kanun hükümlerine göre muhasebe mesleği icrasını hak kazanan kişilere denilmektedir. Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, muhasebe gibi bölümlerinden mezun olan lisans bölümü öğrencilerinin tercih ettiği bir meslektir.

Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra, tasdik işlemlerini yapma yetkisine de sahiptir.

Yeminli mali müşavir olabilmek için, serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapmış olmak gerekir. Yeminli mali müşavirler muhasebe işlemlerinden sorumlu değildirler.

Aylık dönem zarflarında katma değer beyannamesi, 3 aylık dönemler için muhtasar beyannamesi hazırlamak, tahakkuk fişi almak, firmaya ödetmek, geçici gelir beyannamesi gibi görevlerden sorumludurlar.

Firmalar kanun gereği tüm bu işlemler için mali müşavir kullanmak zorundadır. Firma bir mali müşavir aracılığı ile kuruluşundan tasfiyesinin bitişine kadar olan tüm beyanname, rapor ve bildirgeleri maliyeye gönderir.

Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Yeminli mali müşavir olmak için ilk olarak üniversitelerin hukuk, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe, bankacılık, siyasal bilgiler bölümlerinden birinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden birinden eğitimini ve stajını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler serbest muhasebeci olarak göreve başlayabilir.

Yeminli mali müşavir olabilmek için 10 yıl serbest muhasebeci olarak görev yapmış olmak gerekir. Ayrıca üniversitelerin hukuk, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe, bankacılık, siyasal bilgiler bölümlerinde öğretim görevlisi olarak görev yapanların görev süresi serbest muhasebecilik görev süresine dahildir.

10 yıllık görevin ardından yeminli mali müşavirlik ruhsatını almış olmak ve mali müşavirlik sınavını vermiş olmak gerekir. Vergi inceleme yetkisi almış, meslekî yeterlilik sınavını geçmiş ve belirtilen bölümlerde profesörlük unvanına sahip kişilerde sınav şartı aranmamaktadır.

Mali Müşavirin Genel Görevleri Nelerdir?

 • İşletmelerin ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora bağlamak
 • İşletmenin üzerine düşen vergi beyannamelerini düzenlemek
 • Mükelleflerine muhasebe ve vergi konuları hakkında danışmanlık yapmak
 • Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde çeşitli incelemeler ve denetimler yapmak
 • Yeni kurulan ya da hali hazırda var olan işletmelerin muhasebe sistemini kurmak ve geliştirmek
 • Mükelleflerinden gelir ve gider faturalarını alarak muhasebe programlarına kaydetmek
 • Her ay sonunda hazırladığı bordroları mükellefe göndermek
 • Her ay sonunda banka mutabakatlarını yapmak
 • İlgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek
 • Girmiş olduğu kayıtlar doğrultusunda bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloları düzenlemek
 • Hazırladığı vergi beyannamelerini elektronik ortamda onaylanarak tahakkuk fişlerini almak.
 • Verginin ödenmesi için hazırladığı tahakkuk fişlerini mükelleflere göndermek
 • SGK ile ilgili işe giriş-çıkış, aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgeleri hazırlamak ve hazırladığı bildirgeleri elektronik ortamda onaylamak
 • Adres değişikliği, faaliyet değişikliği gibi işleri yapmak
 • Vergi, fon, gecikme faizi ve ceza işlemlerindeki uyuşmazlıkları çözümlemek
 • Genel kurul toplantıları için gerekli evrak işlerini yapmak
 • Sermaye artırımı, KDV iadesi ya da mahsubu gibi çeşitli özel amaçlı tespit raporları yazmak
 • İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlenmek
 • Enflasyon düzeltmesi ve amortisman hesapları yapmak
 • Kaynak kullanımı destekleme primi ve KDV desteği konusunda tasdik işlemleri yapmak
 • Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonları tespit etmek
 • Gümrük beyannamelerinin tasdik işlemlerini yapmak
 • Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdikini yapmak
 • İthali kontrol altına alınan ürünlerle ilgili tasdik işlemleri yapmak
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin “yatırım indirimi” ile ilgili işlemler yapmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir