Veteriner Hekim

Dünya üzerinde bulunan evcil hayvan, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması, üreme dönemleri, bakım dönemleri, hastalıklarının teşhis ve tedavisi kontrollerini yapmakla görevli veterinerlik eğitimi almış kişilere veteriner hekim denir.

Veteriner hekim olmak isteyenlerin:

 • Hayvanlara karşı tutku duyması ve merhamet beslemesi,
 • Hayvan sahiplerin endişelerini dinleyip, empati kurabilmesi,
 • Problem çözme yeteneğine sahip olması,
 • Cerrahi manevralar yapabilecek el kabiliyetine sahip olması,
 • Hayvan sahipleri ile görüşerek, hayvanın gereksinim duyduğu yardımı belirleyebilmesi,
 • Tanı koyabilmesi ve tedavi uygulayabilmesi,
 • Tedavinin nasıl uygulanacağını net bir şekilde açıklayabilecek sözlü iletişim kabiliyetine sahip olması gerekir.

Veteriner Hekim Nasıl Olunur?

Veteriner hekim olmak isteyen kişilerin üniversitelerin Veteriner Fakültelerinden mezun olması gerekir. Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavının sayısal alanından yeterli puanı alması gerekir. Bunun için lise eğitimini alırken sayısal derslere ağırlık vermesi ve bu derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Özellikle fen bilimleri derslerine karşı ilgili ve başarılı olması gerekir. Puanı yeterli olan adaylar üniversitelerin veterinerlik fakültelerini tercih eder ve puanının yeterli olduğu üniversitede eğitimine devam eder.

Eğitimini ve stajını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar veterinerlik diploması alarak veteriner hekim olmaya hak kazanır. KPSS ile kamu kurumlarında ya da özel sektörde görev yapma imkânına sahiptirler. Veteriner hekimler, hayvanlarda meydana gelen sağlık sorunlarına müdahale ederek, iyileşme sürelerinin takibini sağlamaktadırlar.

Veteriner Hekimin Görevleri

Hayvan yaralanma ve hastalıklarını cerrahi işlemler, röntgen ve ultrason cihazları dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ekipmanlar yardımı ile tedavi eden veteriner hekimin genel görevlerini sıralayacak olursak;

 • Hastalık ve enfeksiyonlara karşı hayvanlara aşı yapmak
 • Hastalıklar için koruyucu önlemler almak
 • Hayvanların ölüm nedenlerini tespit etmek amacı ile araştırmalar yapmak
 • Sağlık sorunlarını teşhis etmek için hayvanları incelemek
 • Hayvansal ürünleri, gıda ürünlerini hastalıklar yönünden test ederek sağlıklı olanlar için onay vermek
 • Muayene ve analiz için vücut dokusu, kan, idrar örneği almak
 • Hayvan barınaklarını inceleyerek temizlik ve yeterliliklerini tespit etmek
 • Hayvanları cerrahi ya da tıbbi olarak tedavi ederek sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak
 • Laboratuvarlarda aşı üretip, her türlü testi kullanıp geliştirmek
 • Hayvanları test ederek kuduz, brusella gibi hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek
 • Hayvan kayıtlarını tutarak, hastalıkları kamu sağlığı görevlilerine bildirmek
 • Hayvanların türüne uygun yem hazırlamak amacıyla hayvansal yemleri analiz etmek
 • Yaşlı ve ölümcül hastalığı olan hayvanlara ötenazi uygulamak
 • Çiftlikte hayvancılık ekonomisini en doğru şekilde kullanmak
 • Sağlık önlemleri, beslenme ve genel bakım hakkında hayvan sahiplerine tavsiyelerde bulunmak
 • Barınaklarda dışarıda kalmış çaresiz sokak hayvanlarının her türlü sağlık, tedavi, beslenme, bakım ihtiyaçlarını karşılamak
 • Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar hakkında kamuyu bilgilendirmek
 • Veteriner hekimlik uygulamaları hakkındaki güncel bilgileri takip etmek
 • Hastalıkların diğer hayvanlara veya insanlara yayılmasını önlemek amacıyla, geçerli yönetmeliklere uygun karantina ortamını sağlamak
 • Mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmak

Veterinerler evcil hayvanların ve diğer hayvanların yaralanmalarını ve hastalıklarını cerrahi aletler, röntgen ve ultrason makineleri de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ekipmanlarla tedavi eder. Bir doktorun insanları tedavi etmek için sunduğu hizmetlere benzer hayvanlar için tedavi sağlarlar.

Refakatçi hayvan veterinerleri evcil hayvanları tedavi eder ve genellikle özel kliniklerde ve hastanelerde çalışırlar. Çoğu zaman kedilere ve köpeklere bakarlar, aynı zamanda kuşlar, yaban gelinciği ve tavşan gibi diğer evcil hayvanları da tedavi ederler.

Bu veterinerler hayvan sağlığı problemlerini teşhis eder ve tedavi eder; koruyucu sağlık hizmetleri hakkında hayvan sahiplerine danışmanlık yaparlar ve aşı, hastalık ve kırıkların tedavisi gibi tıbbi ve cerrahi prosedürleri yürütürler.

Gıda hayvanı veterinerleri, gıda kaynağı olarak yetiştirilen domuz, sığır ve koyun gibi çiftlik hayvanları ile çalışır. Zamanlarının çoğunu hastalık ve yaralanmaları tedavi etmek ve hastalığa karşı test etmek ve aşılamak için çiftliklerde geçirirler.

Çiftlik sahiplerine veya yöneticilerine beslenme, barınma ve genel sağlık uygulamaları hakkında tavsiyelerde bulunabilirler.

Gıda güvenliği ve teftiş veteriner hekimleri büyük hayvan hastalıkları için hayvancılık ve hayvansal ürünleri denetler ve test eder, hayvanları tedavi etmek için aşılar sağlar, hayvan refahını arttırır, hayvan sağlığını iyileştirmek için araştırmalar yapar ve hükümet gıda güvenliği düzenlemelerini uygular.

Hayvanlar arasında ve hayvanlar ile insanlar arasında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için hayvan ve halk sağlığı programları tasarlar ve uygularlar.

Veterinerler için Önemli Nitelikler

Merhamet: Hayvanlarla ve hayvan sahipleriyle çalışırken veterinerler şefkatli olmalıdır. Hayvanlara şefkat ve saygıyla davranmalı ve hayvan sahipleri ile uğraşırken hassas olmalıdırlar.

İletişim yetenekleri: Güçlü iletişim becerileri, tavsiyelerini tartışabilmeleri ve hayvan sahiplerine tedavi seçeneklerini açıklayabilmeleri ve personeline talimat verebilmeleri gereken veteriner hekimler için gereklidir.

Karar verme becerileri: Veterinerler, hayvanların yaralanma ve hastalıklarının tedavisi için doğru yönteme karar vermelidir.

El becerisi: Manuel el becerisi veterinerler için önemlidir, çünkü el hareketlerini kontrol etmeli ve yaraları tedavi ederken ve ameliyat yaparken kesin olmalıdırlar.

Problem çözme yetenekleri: Veteriner hekimlerin güçlü problem çözme becerilerine ihtiyaçları vardır, çünkü hayvanları neyin rahatsız ettiğini bulmaları gerekir. İlaç tedavilerinin etkilerini belirlemek için hayvanları test edenlerin de mükemmel teşhis becerilerine ihtiyaçları vardır.

Tipik İşverenler

Veterinerlerin çoğu, hayvan hastaneleri de dahil olmak üzere küçükten büyüğe değişen özel uygulamalar tarafından istihdam edilmektedir.

Karışık uygulamalar geniş bir deneyim sunar. Alternatif olarak; çiftlik, hayvanat bahçesi / vahşi hayvanlar veya atlar gibi belirli hayvan gruplarına bakmak için uzmanlaşabilirsiniz. Üniversiteler ve silahlı kuvvetler içinde başka fırsatlar da mevcuttur.

Özgeçmişiniz İçin Beceriler

Bir meslek diploması olarak, veteriner hekimliği sizi mezuniyetten hemen sonra bir veteriner olarak çalışmaya hak eden uzman bilgi ve becerilerle donatır.

Derecesi, hayvan sağlığı ve hastalığının tüm yönlerinin yanı sıra hayvan refahı ve halk sağlığı ile ilgili yasal, çevresel ve etik konuları da kapsamaktadır. Ayrıca bir veteriner hekimliği uygulaması ile ilgili iş becerilerini de öğrenirsiniz.

Ayrıca, işverenler tarafından değer verilen bir dizi başka beceri de geliştirirsiniz, örneğin:

 • Bilgileri analiz etme ve değerlendirme becerisi
 • Kişilerarası ve ekip çalışması becerileri
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Müşteri Hizmetleri
 • Karar verme yeteneği
 • Problem çözme yeteneği
 • Proje ve zaman yönetimi becerileri
 • Kendini motive etme ve inisiyatif.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir