Sosyolog

Sosyoloji, insanların en büyük problemlerinden biri olan insanlar arası ilişkiler konusunda ciddi araştırmalar yapan, toplulukların ve kurumların geçmişini, birbirleri ile olan ilişkilerini ve ne şekilde ilerleyeceğini inceleyen, oluşan problemleri çözmek ve problemler sonucu ortaya çıkan verileri analiz eden, insanların durumlar karşısındaki tepkisini değerlendiren toplum bilimidir.

Sosyoloji eğitimi almış mesleği icra eden kişilere ise sosyolog denir. Sosyologlar, insanların en büyük problemleri olan ön yargıları, kültürel alışkanlıkları üzerindeki davranışlarını inceleyerek bunları çözüme kavuşturur.

İnsan ve topluluklar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği problemleri çözüme kavuşturmanın yanı sıra oluşabilecek problemlerinde önüne geçmeyi hedeflemektedirler.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sosyologlar internet üzerinden kişilerin alışveriş, yaşam biçimleri bilgilerini analiz ederek bunlara uygun reklamlar çıkararak insanların ilgisini çekmektedir.

Özellikle büyük firmalar satış yapacakları pazarlar ile alakalı analiz yaparak, hedef kitlenin yapısına uygun firma stratejisi hazırlar ve bunun sonucunda da önemli başarılar elde eder.

Sosyolog Nasıl Olunur?

Sosyolog olmak için üniversitelerin edebiyat ve fen fakültelerinde bulunan sosyoloji bölümü mezunu olmak gerekir. Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencileri üniversite sınavına girmesi, sınavdan sosyoloji bölümü için yeterli puanı alması gerekir.

Ardından üniversitelerin 4 yıllık sosyolog bölümünü tercih eder ve puanının yeterli olduğu üniversitede öğrenci olmaya hak kazanır.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sosyoloji diploması alarak sosyolog olmaya hak kazanır. Sosyologlar devlet dairelerinde, kamu kuruluşlarında görev yapmaktadır.

Sosyologlar yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler. Bunun haricinde özel şirketlerde de görev yapabilirler.

Sosyolog olmak isteyenler:

 • İnsan ilişkilerinin kuvvetli olması
 • Meraklı bir araştırma statüsüne sahip
 • Yeniliklere ve gelişime açık sürekli araştırma yapabilecek özene sahip
 • İnsan ve toplulukların yapılarına, değerlerine ve kültürlerine ilgili
 • Olaylar arasındaki bağlantıyı kurabilecek düzeye sahip bireyler olması gerekir.

Sosyologlar görev yaptıkları alanda kendilerini geliştirerek daha üst kademelere yükselebilirler.

Sosyologların Görevi Nedir?

Sosyologların görev ve sorumluluk alanı oldukça geniştir. Toplum üzerinde yaptığı analizler ile başarıya ulaşan sosyologların birtakım görevleri vardır;

 • Ekonomik ve sosyal araştırmalar geliştirme
 • Toplum sağlığı üzerinde araştırma yapma, analiz etme ve proje geliştirme
 • İnsan ilişkileri ya da toplum üzerinde yaptığı araştırmaları analizler halinde detaylı olarak rapor hazırlamak
 • Grup etkileşimi yapmak ve toplum üzerinde ki oluşan problemleri çözüme kavuşturmak
 • Sosyolog mesleğini icra eden diğer meslektaşlarının yapmış olduğu çalışmalara destek verme ve istişare etmek
 • Anket şirketlerinin toplum için yapmış olduğu analizleri toplama ve bu analizleri işlemek
 • Çalıştığı birimde elde ettiği verileri ve derlediği bilgileri bulunduğu yönetici veya birime ulaştırmak
 • Gelişen toplumsal olayları ve aile yapılarını incelemek. Elde ettiği verileri bilimsel bir metotla düzenlemek
 • İnsan topluluklarının değerlerini, kültürlerini, yaşayış tarzlarını incelemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir