Sosyal Hizmetler Uzmanı

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sorun yaşayan birey, grup ya da toplulukların sıkıntılarını çözümlemelerine yardımcı olan kişilere sosyal hizmet uzmanı denir.

Kişi, grup ve topluluklara sıkıntılarını çözümlemede sahip oldukları imkânları kullanmaları ve çevrelerindeki imkanları araştırma ve bu imkanlardan yararlanabilme konusunda yardımcı olmaktadır.

Toplumun refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan sosyal hizmet uzmanı, ailenin ya da toplumun çevresinde kendinden bağımsız olarak gelişen olumsuz koşulları ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Nasıl Sosyal Hizmet Uzmanı Olunur?

Sosyal hizmet uzmanı olmak isteyenlerin üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin 4 yıllık sosyal hizmetler bölümünden mezun olması gerekir.

Üniversitelerin 4 yıllık sosyal hizmetler bölümüne yerleşemeyen öğrenciler meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarının belli bölümünden mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık sosyal hizmetler lisans programına geçiş yapabilmektedir.

Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sosyal hizmet uzmanı unvanına sahip olur. Sosyal Hizmetler Uzmanı:

 • Yetiştirme yurtlarında,
 • Rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Kreş ve gündüz bakımevlerinde,
 • Çocuk bakım yurtlarında,
 • Rehberlik araştırma merkezlerinde,
 • Hastanelerde,
 • Huzur ve dinlenme yurtlarında,
 • Ruh sağlığı kurumlarında,
 • Cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde,
 • Emniyet çocuk bürolarında görev yapabilirler.

Ayrıca özel kreş ve gündüz bakımevi ya da huzur evi açma yetkileri de bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Hizmetler Kurumu Genel Müdürlüğünde;

 • Sosyal hizmetler konusunda plan,
 • Program,
 • Uygulama ve değerlendirme çalışması,
 • Çocuk bakım yurtları ve yetiştirme yurtları,
 • Resmi ve özel kreş
 • Gündüz bakımevi ile ilgili plan ve program hazırlayarak denetimini yapmakla sorumludurlar.

Sosyal hizmet uzmanı olmak isteyenlerin, kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan, başkalarının duygularını anlayabilen ve empati kurabilen, konuşma ve ikna kabiliyetine sahip, liderlik özelliklerine sahip, insanların refahına ilgi duyan kişiler olması gerekir.

Sosyal Hizmetler Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Toplumun sorunları ve bunların çözümü ile ilgilenen sosyal hizmet uzmanının genel görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmesi, bakımının sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek
 • Toplumda sorun yaşayan gruplarla çalışmalar yaparak yaşanan sorunların temelini ortaya çıkarmak
 • Ailelerin sosyal hizmet kurumları ile ilişkilerini geliştirmek
 • Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere ya da yetiştirme yurtlarına yönlendirilmesini sağlamak ve durumlarını takip etmek
 • Elde ettiği veriler doğrultusunda sorunlar için çözüm önerilerinde bulunmak
 • Bireylerin, grupların ya da toplumun yaşadığı problemlerin farkına varmasını sağlamak
 • Gelişmede geri kalmış gecekondu bölgelerinde ve kırsal alanlarda yaşayan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi ya da ailelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak
 • Kişilerin özgüven kazanmasını sağlamak amacı ile çalışmalarını onlarla birlikte yürüterek problemlerini ortadan kaldırmalarına yardımcı olmak
 • Kişilerin kurum tarafından sağlanacak desteğe ihtiyacı olup olmadığını saptamak amacı ile ev ziyaretlerinde bulunmak
 • Engelli çocuğa sahip aile bireyleri ile görüşerek engelli aile üyesinin sorumluluğunu üstlenmesini sağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir