Sigortacılık

Sigortacılık, insanların hayatlarında karşılaşabilecekleri tüm risklere karşı kayıplarını gidermek için para desteği sağlayan meslek dalıdır. Ülkemizde hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir hizmet alanıdır.

Sigorta elemanı ise sigortacılık ile ilgili tüm süreci takip eden meslek elemanıdır. Sigorta elemanı, müşterilere poliçe değişikliği konusunda danışmanlık hizmeti verir, prim ödeme ve tazminat gibi sigortacılık ile ilgili tüm işlemleri yürütür.

Sigorta meslek elemanı olmak isteyen kişilerin, sosyal ilişkilerde başarılı, dışa dönük, sayısal düşünebilme ve sayılarla işlem yapabilme becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın, insanları etkileyebilen ikna kabiliyeti yüksek, ofis işlerinden hoşlanan, oldukça dikkatli ve sabırlı kişiler olması gerekir.

Sigorta şirketleri, her ay kendilerine belli bir prim ödeyen kişilere, hastalandıkları ya da herhangi bir kazaya uğradığı zaman ihtiyaçlarını gidermek, emekli olduklarında maaşa bağlamak için gerekli parasal desteği sağlayan kuruluşlardır.

Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik gibi durumlarda kendilerini güvencede hissetmek isteyenler sigorta şirketlerine başvururlar ya da bu kişileri sigorta şirketlerinde çalışan sigorta meslek elemanı bulur ve onlara hizmet konusunda bilgi vererek hizmetten yararlanmaları için bilgilendirir.

Sigorta meslek elemanı:

 • Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün tanıtımı yaparak müşterinin sigorta primlerini belirler
 • Dosyasını oluşturur
 • Tazminat işlemlerini takip eder ve primlerin ödenmesini sağlar.
 • Hasar evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasına yardımcı olur.
 • Müşterinin işlemlerini takip ederek zararın gerçek olup olmadığına dair durumu sigorta eksperlerine iletir
 • Sigorta süresinin sonunda poliçeyi yeniler ve zeyilname düzenler.

Sigorta Elemanı Nasıl Olunur?

Sigorta meslek elemanı olmak için meslekle ilgili gerekli eğitimin alınmış olması gerekir. Bu eğitim üniversitelerin Sigortacılık ve Bankacılık ya da Sigortacılık ön lisans programlarında verilmektedir.

Meslek liselerinin:

 • Sigortacılık
 • Bankacılık
 • Muhasebe
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • İşletme
 • İşletmecilik
 • Tesis İşletmeciliği
 • Deniz ve Liman İşletme
 • Genel Hizmetler
 • Borsa Hizmetleri
 • Dış Ticaret
 • Emlak Komisyonculuğu
 • Ticaret

Bölümlerinden mezun olan öğrenciler sınavsız olarak Bankacılık ve Sigortacılık ya da Sigortacılık ön lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Bu bölümlerden herhangi birinden mezun olmayan lise öğrencileri ise üniversite sınavının ardından sigortacılık bölümü için yeterli puanı alması, aldığı puan doğrultusunda tercih yapması ve herhangi bir üniversiteye yerleşmesi gerekir.

Sigortacılık ve Bankacılık ya da Sigortacılık ön lisans bölümlerinin eğitim süresi 2 yıldır. 2 yılın sonunda eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler sigorta elemanı olmaya hak kazanır.

Ayrıca Sigortacılık ve Bankacılık ya da Sigortacılık ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık:

 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Aktüerya
 • Ekonometri
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme
 • İktisat
 • Uluslar arası Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik lisans programlarından birine geçiş yapabilirler.

Ayrıca eğitimini tamamlayan sigorta elemanları çalıştığı işletme tarafından da hizmet-içi eğitimi başarı ile tamamlamalıdır. Gerek herhangi bir sigorta şirketinde çalışabilir ya da kendi iş yerini açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir