Şehir Plancısı Nasıl Olunur?

Bir şehrin yapısal olarak hem düzenli hem de planlı gelişmesini sağlamak amacıyla projeler geliştiren kişiye şehir plancısı denir. Oluşturdukları projeleri aynı zamanda uygulamaya geçirmekle de görevlidirler.

Projeyi oluştururken şehri etkileyecek olan bütün mekânsal, tekniksel, kültürel ve sosyal faktörler göz önünde bulundururlar. İnsan nüfusunun hızla artması kentlerin de çarpık olarak büyümesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle günümüzde şehir plancılarına oldukça büyük iş düşmektedir.

Şehir plancısı, alanın ekonomik olanaklarına, insanların ihtiyaç durumlarına ve estetik kurallarına bakarak bir bölgenin veya şehrin planlanmasını kurgulayarak uygulamaya geçirir. Şehir plancısı olarak özel sektörde ve birçok kamu kurum ve kuruluşunda bunun haricinde de belediyelerde görev yapabilmektedir. Şehir plancısının çalışmaları birçok profesyonel alanı kapsar.

Şehir Plancısı Nasıl Olunur?

Şehir plancısı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren imarlık ve mühendislik fakültelerinde yer alan Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.

Eğitim süresince öğrencilere planlama metodları, ulaşım planlaması, doğayı tasarruflu kullanma, yeşil alanların korunup değerlendirilmesi gibi beceriler öğretilmektedir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler KPSS ile devlet kurumlarında çalışabileceği gibi özel sektörde de çalışma imkanına sahip olmaktadır.

Şehir Plancısının Görevleri Nelerdir?

Uzmanlıkları şehri düzenleme ve yeni yerleşim planı oluşturmaya dayanan şehir plancısının görevleri şunlardır;

 • Kırsal ve kentsel alanlarda planlama yapmak
 • Şehrin ilerdeki gelişme durumunu göz önünde tutarak yeni yerleşim imar planlarını hazırlamak
 • Şehirde binaların hangi yoğunlukta ve ne şekilde olacağına karar vermek
 • Yerleşim alanı için analitik bilgi paftaları hazırlayıp saha haritası üzerinde mevcut yol güzergahlarını, sosyal tesisleri, endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak işaretlemek
 • Arazinin; eğitim ve sağlık gibi etkenler üzerinde nasıl kullanılacağını planlamak
 • Haritacılarla birlikte saha ölçümleme çalışmalarına katılmak
 • Söz konusu olan düzenlemeleri en uygun bütçe ile yapmaya çalışmak
 • Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve nazım plan raporlarını göz önüne alarak şehrin gelişme durumu ile ilgili hesaplamalar yapmak
 • Kent planlamasında yönetim birimleri ve mühendislerle ortak çalışmak
 • Kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirdikten sonra kontrol ederek çeşitli nedenlerle yapılacak değişiklikler için tadilat planları hazırlamak
 • Tapu idaresinden mülkiyet sınırları hakkında bilgi alıp yörenin nüfus yoğunluğunu tespit etmek
 • Yerleşim yeri haritası üzerine eskiz kağıtlarını koyup önceden yaptığı hesaplamalara saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslakları çizerek yetkili kurula plan taslağını sunmak
 • İlgili bilgisayar programlarını bilmek ve çizim alanında tercih edilen malzemeleri kullanabilmek

Şehir Plancısının Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Şehir plancısının sahip olması gereke nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Planlama konusunda merak ve beceri sahibi olmak
 • El becerisi ve koordinasyonuna sahip olmak
 • İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilmek
 • Akademik açıdan kendini geliştirmek
 • Takım çalışması yapmaktan hoşlanmak
 • İş için seyahatlere gidebilmek
 • Tasarım yeteneğine sahip olmak
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip olmak
 • Çizim yapabilme yeteneğine sahip olmak
 • Göz ve ellerini ş güdümle kullanabilmek
 • Düşüncelerini başkasına aktarabilmek ve fikirleri ile karşısındakini etkileyebilmek
 • İnceleme ve araştırma konusunda meraklı olmak
 • Farklı ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel değişimler karşısında analiz ve sentez yapabilmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir