Şantiye Şefi Ne İş Yapar?

Müteahhit adına inşaat faaliyetlerini yürüten kişilere şantiye şefi denir. Şantiyelerin denetlenmesinden ve inşaat projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Şantiyeleri sistematik ve mantıksal çerçevede organize eden şantiye şefi, bir inşaatın genel anlamda teknik ve idari amiridir. 

Personelin ya da taşeronları sevk ve idaresini sağlar, günlük olarak inşaat operasyonlarını denetler, işin zamanında, bütçe dahilinde ve doğru kalite standartlarında, ilgili yasalara uygun ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun bir şekilde inşa edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Nasıl Şantiye Şefi Olunur?

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne göre şantiye şefi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin ilgili mühendislik ya da mimarlık fakültelerinden mezun olması gerekmektedir.

Şantiye Şefinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Matematiksel düşünme yönü ve problem çözme kabiliyetinin gelişmiş olması beklenen şantiye şefinin sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Analitik düşünebilmek
 • Personel ve müşterilerle etkili mesleki ilişkiler geliştirebilme becerisine sahip olmak
 • Güçlü liderlik ve proje yönetimi kabiliyetine sahip olmak
 • Stres altında çalışabilmek
 • Acil durumlarda sakin kalıp doğru karar verebilmek
 • Uzun süre açık alanda çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek

Şantiye Şefinin Görevleri Nelerdir?

Şantiye şefinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan ilgili mevzuata göre ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek
 • İnsan gücü ve kaynakların yeterli olduğundan emin olmak
 • Yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak
 • İş zaman çizelgesi oluşturmak ve ekibin katılımını sağlamak
 • İnşa sürecine başlamadan önce saha personeli için geçici ofisler kurarak işleri hazır hale getirmek
 • Genel ve günlük çalışan sorumluluklarını tahsis etmek
 • Görevleri önceliklere ve mevcut plana göre koordine etmek
 • Makine ve ekipman kullanımını denetlemek
 • Harcamaların takibini yapmak ve planlanan bütçe sınırlarında kalmasını sağlamak
 • Tüm güvenlik önlemlerinin ve kalite standartlarının karşılandığından emin olmak
 • Acil durumları, belirlenmiş prosedürlere uygun şekilde ele almak
 • Kaza raporları hazırlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir