Sağlık Memuru Nasıl Olunur?

Uzman hekim tarafından hastaya uygulanması tavsiye edilen tedavi programını yürüten, hasta bakımını gerçekleştiren ve hastanın iyileşme sürecini takip eden Sağlık sektöründe kamu personeli olarak çalışan kişilere sağlık memuru denir.

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirir. Sağlık memurluğu oldukça geniş bir kapsayıcı bir addır. Bu kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamu sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilen kişilerdir. Bir anlamda hastanın sağlık danışmanı olarak da adlandırılabilir.

Birebir hasta ile en çok temasta olan ve hastanın sağlığı hakkında en hızlı karar vermek durumunda olan kişi olabilir. Kısaca sağlık memurunun herhangi bir sağlık kurumunda hemşire ile aynı yetki ve sorumluluklara sahip olduğu söylenebilir.

Sağlık Memuru Nasıl Olunur?

Sağlık memuru olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 2 yıllık Sağlık Yönetimi, Yaşlı Bakımı, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans bölümlerinden ya da 4 yıllık eğitim veren Hemşirelik, Ebelik ya da Fizyoterapi, Sağlık Memurluğu gibi bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet kurumlarının kadrolarına atanabilir. Ayrıca özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri, hastaneler, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler, sağlık merkezleri, işletmeler, yurtlar, gemilerde de çalışma imkanına sahiptirler.

Ayrıca bazı 2 yıllık ön lisans eğitiminden mezun olan kişiler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık Sağlık Memurluğu lisans bölümüne geçiş yapabilir. Mezun olunabilecek ön lisans bölümleri ise şunlardır;

 • Acil Yardım Teknikerliği
 • Acil Bakım Teknikerliği
 • Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
 • Anestezi
 • Anestezi Teknikerliği
 • Ameliyathane Teknikerliği
 • Ana Çocuk Sağlığı
 • Cerrahi Teknikerliği
 • Çevre Sağlığı
 • Diyaliz
 • Ebelik
 • Hemşirelik
 • Hidroterapi
 • Radyoterapi
 • Radyoloji
 • Sağlık Memurluğu
 • Sağlık Laboratuvarı
 • Laboratuvar
 • Patoloji Laboratuvar
 • Perfüzyon
 • Sağlık Teknikerliği
 • Tıbbi Laboratuvar
 • Toplum Sağlığı
 • Medikal Bakım

Sağlık Memurunun Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bireylerin sağlık durumlarını takip eden sağlık memurunun sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hastalara karşı sabırlı ve empatik bir tutum sergilemek
 • Analitik düşünme ve gözlem kabiliyetine sahip olmak
 • Stres anında sakin kalıp, etkili karar verebilmek
 • Mükemmel iletişim kurma becerisine sahip olmak
 • Değişken mesai dilimleri içerisinde çalışabilmek
 • Dikkatli, sorumlu ve sabırlı olmak

Sağlık Memurunun Görevleri Nelerdir?

Özel sağlık kuruluşu, şirket ve devlet hastanelerinde çalışabilen sağlık memurunun görev tanımı hizmet verdiği kuruma bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Meslek profesyonellerinin genel sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygulamak
 • Uzman hekim tarafından talep edilen; kan, idrar vb. tahlil örneklerini almak
 • Doktor tarafından belirlenen ilaç, enjeksiyon vb. tıbbi uygulamaları gerçekleştirmek
 • Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olmak
 • Sünnet yapmak
 • Boğulma, yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti vermek
 • Tansiyon ölçmek pansuman yapmak
 • Aşı takvim kontrolünü sağlamak, çocuk ve yetişkinlere aşı uygulamak
 • İşçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip etmek
 • Önem arz eden sağlık problemlerini ilgili birime iletmek
 • Gerektiği takdirde acil ilkyardım prosedürlerini uygulamak
 • Sorumlu olunan sağlık biriminin ilaç ve ekipman stok kontrolünü gerçekleştirmek, teminini sağlamak
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak
 • Gerekli hasta kayıtlarını ve erzak kayıtlarını tutularak arşivlenmesine yardımcı olmak
 • Kan grubunun belirlemek
 • Gebelik testi yapılmasına yardımcı olmak
 • Kültür hazırlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir