Rehber Öğretmenliği

Okullarda görev yapan rehber öğretmen, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve öğretim hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde ebeveyn, yönetici ve diğer öğretmenlerle birlikte çalışarak öğrencilerine danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunan eğitmenlerdir.

Rehber öğretmenler görevli oldukları okullarda sorumluluğunda bulunan tüm sınıfların yıllık rehberlik planlamasını yapmaktadırlar. Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve bunun kayıtlarını tutmakla sorumludurlar.

Öğrencilerin kişisel özellikleri, ilgi ve yeteneklerini ayrıntılı ve gerçekçi bir biçimde gözlemleyerek kendilerine eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında, karşısındaki ile iletişim kurabilme konusunda, doğru kararlar alabilme konularında yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerin okulla ya da bireysel olarak yaşadığı problemler konusunda yardımcı olan rehber öğretmenler gerektiği durumlarda öğrenciyi başka bir uzmana da yönlendirebilmektedir.

Rehber Öğretmen Nasıl Olunur?

Rehber öğretmen olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olması gerekmektedir. Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olan öğrenciler de pedagojik formasyon alarak rehber öğretmen görevini yapabilmektedir. Rehber öğretmenler mezun olduktan sonra KPSS’den yeterli puanı alarak herhangi bir okula atanabilir ya da özel kurumlarda çalışabilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin amacı ise bireylerin kişisel gelişimlerine ve çevrelerine uyum sağlayabilecek engelleri ortadan kaldırmak, bireylere üst düzey gelişim ortamı hazırlama, yeteneklerini ortaya koyabilmelerini sağlayacak eğitim programlarına ve mesleklere yönelimleri konusunda yardımcı olmaktır.

Ayrıca rehber öğretmen olmak isteyen kişilerin üst düzey akademik yeteneğe, psikolojiye ilgi duyan ve bu alanda gelişim sağlamış, sabırlı, hoşgörülü, insanlar ile iletişimi kuvvetli, sosyal bilimlere ilgili, insanları olduğu gibi kabul edebilme yetkinliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Rehber Öğretmende Olması Gereken Nitelikler

Okullarda ya da Milli Eğitim’e bağlı kurumlarda görev yapan rehber öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler şunlardır;

 • Bütünleştirici, uzlaştırıcı, yapıcı, yaratıcı olmak
 • Problemlere karşı çözüm üretebilme becerisine sahip olmak
 • İnsan ilişkilerini geliştirme yeteneğine sahibi olmak
 • Öğretmen öğrenci ve velilerle işbirliği ve bağdaşım içinde olmak
 • Farklılıklara karşı önyargıdan uzak yaklaşabilmek
 • Olaylara ve sorunlara EMPATİK bir anlayış biçimi ile yaklaşarak danışanın bakış açısı ile bakabilmek
 • Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak
 • Kendine güvenli ve kendine değer verici olmak
 • Gelişime açık, araştırıcı, bilimsel, dinamik olmak ve mesleki gelişime katkıda bulunmak
 • Başkaları ile uyum içerisinde çalışabilme özelliğine sahip olmak
 • İnsanlara karşı saygılı ve değer verici bir tutuma sahip olmak
 • İnsanlara karşı ön yargısız olmak
 • Dürüst, güvenilir, içtenlikli ve özverili olmak
 • Demokratik tutum, hak ve eşitlik anlayışına sahip olmak

Rehber Öğretmenin Görevleri

Bağlı olduğu kurumun hazırladığı çerçeve planını temel alarak çalışmalarını yürüten rehber öğretmenlerin sorumluluğu ve görevleri şunlardır;

 • Rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan yıllık çerçeve planını, yıl sonu çalışma raporr ile birlikte rehberlik ve araştırma merkezine iletilmesi için görev yaptığı eğitim kurumunun müdürüne sunmak
 • Görev yaptığı okulun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Ram tarafından hazırlanan Çerçeve Program doğrultusunda yıl içerisinde yapacağı etkinliklerle ilgili çalışma planını hazırlamak
 • Sınıf rehber öğretmenlerine sınıf rehberlik planlarının hazırlanması, uygulanması ve sınıf içi rehberlik uygulamalarının geliştirilmesi konusunda rehberlik etmek
 • Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak
 • Öğrencilerin kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel gelişimlerini sağlamak amacı ile rehberlik hizmeti yürütmek
 • Merkezî sınavlara ait tercih dönemlerinde görev almak
 • Veli toplantıları düzenleyerek öğrencileri okul başarısında ailenin rolü, tutumu, aile içi iletişimin önemini anlatmak
 • Öğrencilerin beceri ve eğitimleri doğrultusunda sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak
 • Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak
 • Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak
 • Rehberlik servisinde gerçekleştirilen çalışmaların kaydını tutarak, çalışmalara ait doküman arşivi oluşturmak.
 • Özel eğitim değerlendirme kuruluna eğitsel değerlendirme ve tanılamada üye olarak katılmak.
 • Devamsız öğrenciler için ev ziyareti ekibinde yer alarak öğrencilerin okula devam etmesi konusunda yardımcı olmak
 • Okula yeni başlayan ya da başka okuldan nakil ile gelen öğrencilere uyum programı hazırlamak
 • Öğrenciler, öğretmenler ve velilere mesleklerin ön koşullarını, özelliklerini, çalışma koşullarını, eğitim, yetiştirilme ve staj olanaklarını, burs olanaklarını, eğitim ve iş gücü yetiştirme programlarını anlatmak
 • Eğitimine evde ya da hastanede karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak
 • Rehberlik hizmetlerinin daha verimli ve yararlı bir biçimde yürütülebilmesi amacı ile öğrenciyi ders saati içerisinde rehberlik servisine davet ederek bireysel ya da grupla psikolojik danışma ve görüşme yapmak
 • Öğrenciler ile yaptığı görüşme içeriğinin gizliliğini koruyarak eğitim kurumu idaresine sadece görüşülecek öğrencinin adını ve görüşme saatini bildirmek
 • Çalışmalarını rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği içerisinde yürütmek
 • Komisyon ile öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt dönemlerinde komisyonda görev almak
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmak
 • Öğrencilerin kişisel sorunlarla, stresle ve travmatik yaşantılarla baş etmeleri konusunda beceri kazanmalarını sağlamak
 • Görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek
 • İhtiyaç halinde rehberlik ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü proje ve ekip çalışmalarına katılmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir