Pratisyen Hekimlik

Pratisyen hekim, hastalıklara tanı koyarak insan sağlığının korunması için önlemler alan, tıbbi ve cerrahi girişimler doğrultusunda hastalığın tedavisini sağlayan tıp fakültesi eğitimi almış doktorlara pratisyen hekim denir. Pratisyen hekimler tıp fakültesi eğitimini tamamlamış ve herhangi bir dalda uzmanlık eğitimi almamıştır.

Bu nedenle çalışabileceği 4 farklı çalışma alanı bulunmaktadır. Bunlar; acil servis, toplum sağlık merkezleri, verem savaş dispanserleri, aile sağlık merkezleridir.

Akademik başarı elde etmek isteyen pratisyen hekimler, ilk olarak asistan olur daha sonra seçeceği alanda uzman doktor olur. Bunun için TUS adı verilen Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Tıpta uzmanlık sınavını başarılı bir şekilde kazananlar seçtikleri alan ve hastane tercihlerini yapabilmektedirler. Seçtikleri uzmanlık alanında uzmanlık alanının eğitim süresi boyunca asistanlık yapar, bu sürenin sonunda ise seçtiği uzmanlık alanında doktor olarak çalışma hayatına devam eder.

Uzman doktorların mecburi hizmeti bulunmaktadır. Mecburi hizmetini tamamlayan doktorlar devlet kurumlarında ya da özel kurumlarda çalışmaya devam edebilir.

Nasıl Pratisyen Hekim Olunur?

Pratisyen hekim olabilmek için üniversitelerin 6 yıllık Tıp Fakültesinden mezun olmak gerekir. Tıp oldukça zorlu bir bölüm olduğundan dolayı Tıp Fakültesi okumak isteyen öğrencilerin lise eğitiminde sayısal derslere ağırlık vermesi bu derslerden başarılı olması ve üniversite sınavının sayısal alanından başarılı bir puan alması gerekir.

Başarılı bir puana sahip adaylar tercih ettikleri üniversitelerin Tıp Fakültelerine yerleştirilir. Tıp fakültelerinin ilk yılında fen bilgisi dersleri üzerine teorik eğitim verilir. 2. ve 3. sınıfta insan fizyolojisi ve anatomisi, hastalık tedavileri ve hastalıklardan korunma üzerine ders verilir. 4. ve 5. sınıfında staj yapılır, 6. sınıfta ise internlik yapılır ve eğitim tamamlanır. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler pratisyen hekim olur.

Pratisyen Hekimin Görevleri Nelerdir?

Hasta kontrolleri yapmak, hastalıkları teşhis etmek, ön tanı koymak ve gerektiği takdirde hastayı uzman doktora yönlendirmekle sorumlu olan pratisyen hekimlerin genel görevleri şunlardır;

 • Hastaları fiziksel olarak muayene etmek
 • Hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlamak
 • Test ve muayene bulgularını analiz etmek ve hastalığı teşhis etmek
 • Kesin bir teşhis koyabilmek için laboratuvar testleri talep etmek
 • Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri düzenlemek
 • Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları için tavsiyelerde bulunmak
 • Aile planlaması konusunda danışmanlık yap
 • Hastalığın tedavisi için ilaç reçete etmek
 • Gerekli görüldüğü takdirde hastayı uzman hekime yönlendirmek
 • Görev yaptığı kurumdaki hemşire, teknisyen ve diğer sağlık personeli ile iş birliği içerisinde çalışmak
 • Hastalığın teşhis ve tedavisinde, bütünsel bir yaklaşım sağlamak amacıyla fiziksel, duygusal ve sosyal faktörler doğrultusunda hareket etmek
 • Tıbbi geçmiş, rapor ve muayene sonuçları gibi hasta bilgilerini kaydetmek
 • Doğum öncesi anneye, doğum sonrası ise anneye ve bebeğe bakım sağlamak
 • İlaçların olası yan etkileri, diğer ilaçlarla etkileşimleri ve doğru kullanım şekli hakkında bilgi vermek
 • Hastane yönetim kurulu tarafından belirlenen araştırma çalışmalarına katılmak
 • Tıbbi gelişmeler, yeni ilaç ve tedaviler ile ilgili bilgileri güncel tutmak
 • Hastalara koruyucu hekimlik yapmak
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak.

Pratisyen Hekimlerin Sahip Olması Gereken Nitelikler

 • Üst düzeyde akademik yeteneğe ve belleğe sahip olmak
 • Multidisipliner sağlık profesyonelleri ekibi ile iş birliği içerisinde çalışabilmek
 • Fen bilgisi alanına ilgili ve bu alanda başarılı olmak
 • Mükemmel dinleme ve iletişim kabiliyetine sahip olmak
 • Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleyen niteliğe sahip olmak
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak
 • Olayları derinliğine araştırma merakına sahip olmak
 • Stres altında etkili karar verebilmek
 • Hastalara karşı empatik bir tutum sergilemek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir