Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının bulunması, taşınması ve işlenmesi ile ilgili projelerin geliştirilmesinden sorumlu mühendislere petrol mühendisi denir.

Petrol tüm dünya ve ülkemiz için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle petrol mühendislerine de önemli bir görev düşmektedir. Petrol mühendisleri mühendislik bilgilerini bilimsel veriler ile harmanlayarak yeraltı enerji kaynakları alanında çalışmalarını yürütürler.

Petrol ve doğalgaz mühendisleri jeofizik, jeoloji ve maden mühendisleriyle iş birliği içinde çalışırlar.

 • Sondaj için gerekli araç ve gereçleri saptar,
 • Rezervin saptanması açısından veriler üzerinde inceleme yapar,
 • Yer altı kaynaklarının çıkartılması metotlarını geliştirir
 • Metotlar doğrultusunda üretimi gerçekleştirir.

Görev ve Sorumluluklar

Petrol mühendislerinin görev sorumlulukları oldukça fazladır. Bunları sıralayacak olursak;

 • Yeraltı haritası oluşturulmasına yardım etmek
 • Lojistik için güzergah ve araç seçmek
 • Maliyet açısından düşük ve verimli petrol kaynağına ulaşmayı sağlamak
 • Birlikte çalıştığı tekniker, teknisyen ve işçilerin sevk ve idaresini sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak
 • Kuyu testlerini gerçekleştirmek
 • Sondaj, kuyu tamamlama ve depolama gibi işlemlerin planları konusunda rapor hazırlamak
 • Petrol ve doğal gaz çıkarılması metotlarını geliştirmek ve iyileştirme için araştırma yapmak
 • Isıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanarak üretimi gerçekleştirmek
 • Petrol ve doğal gazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu tespit etmek
 • Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araştırma yapmak
 • Kimyasal yöntemler aracılığı ile üretilmeyen petrol yüzdesini azaltmak amacı ile petrolün içerisinde yer alan karbondioksit gazını basınç altında karıştırmak

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Nasıl Olunur?

Petrol mühendisi olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin 4 yıllık petrol ve doğalgaz mühendisliği lisans bölümünden mezun olması gerekmektedir.

Petrol mühendsileri ekipmanların ve işçilerin yönetiminden sorumlu olduğu için iletişim becerisinin güçlü olması gerekir. Petrol ve doğalgaz mühendisleri:

 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA),
 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ),
 • Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı (TPAO) ve ona bağlı şirketlerde,
 • Enerji Bakanlığı,
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde,
 • özel petrol şirketlerinde görev yapmaktadır.

Gerekli Nitelikler

Petrol ve doğal gaz mühendislerinin sahip olması gereken nitelikleri sıralayacak olursak;

 • Kurak, dağlık ya da sürekli yağışlı olan yerlerde çalışabilecek fiziksel kapasiteye sahip olmak
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • Analitik düşünmeye yatkın olmak
 • Yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Disiplinli ve çalışkan olmak
 • Bilgisayar ve istatistik yazılımları konusunda bilgili olmak
 • Kimya, fizik, matematik ve istatistik alanlarında başarılı olmak
 • Yalnız ve şehir yaşamından uzakta yaşayabilmek
 • Sayısal düşünme gücüne sahip olmak
 • Konuyu derinliğine araştırabilme yeteneğine sahip, mantıklı ve tedbirli olmak
 • Ayrıntılara dikkat etmek
 • Uzun süre ayakta çalışabilecek bir bedensel yapıya sahip olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir