Odyolog

İşitme ve işitme bozuklukları, işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozuklukları ile ilgilenen alana Odyometri denilmektedir.

Gelecek vadeden mesleklerden biri olan odyolog ise:

 • İşitme bozukluklarını önlemek
 • Denge kontrolleri yapmak
 • Uzman hekimin teşhis ve tedavi doğrultusundaki yönlendirmesine bağlı olarak hastaya işitme bozuklukları için gerekli testleri uygulamak
 • Bu testler sonucunda hastanın durumuna bağlı olarak işitme cihazı ihtiyacını belirlemek.

Gibi görevleri yerine getiren uzmanlardır. Türkiye’de işitme engelli kişilerin sayısı düşünüldüğü zaman odyologlara olan ihtiyaç belirlenmektedir.

Odyolog Nasıl Olunur?

Odyolog olmak için yapılması gereken ilk şey tabi ki de meslek için gerekli eğitimi ve diplomayı almaktır. Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavına girmesi ve üniversite sınavının sayısal bölümünden, okuyacağı üniversite için yeterli puanı alması gerekir.

Üniversite sınavının ardından tercih dönemi başlamaktadır. Puanın yeterli olması durumunda istenilen üniversitenin odyoloji bölümü tercih edilmektedir.

Tercihini veren öğrenciler puanının yeterli olduğu ve tercih listesinde yer alan üniversitenin odyoloji bölümüne yerleşir. Eğitim yılı üniversiteye göre 4 ya da 5 yıl olarak değişmektedir.

5 yıl olmasının nedeni ise 1 yıl hazırlık sınıfının olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sürenin sonunda eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler odyometri unvanına sahip olur.

Ayrıca üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimini de tamamlayan kişiler pediatrik odyolog, eğitim odyoloğu, klinik ve rehabilitasyon odyoloğu gibi unvanlara sahip olmaktadır.

Odyologlar kamu ve özel sektör hastanelerinde, muayenehanelerde, işitme cihazı üretim ve satış merkezlerinde görev yapabilmektedir. Aynı zamanda formasyon eğitimi alarak okullarda işitme engelliler öğretmeni olarak da görev yapabilmektedir.

Odyologların Görevleri

Sağlık bakanlığı tarafından belirlenen odyologların görevleri şu şekildedir;

 • İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev almak
 • İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapmak
 • Dil ve Konuşma bozukluklarını değerlendirmek
 • İşitme tarama programlardaki testleri yapmak
 • Kulağa implante edilen cihazların ameliyat esnasında ve sonrasında ayarlamalarını yapmak
 • Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunmak
 • Cerrahi işlemler sırasında hekimin gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapmak

Odyologlarda Bulunması Gereken Nitelikler

Odyolog olmak isteyen kişilerin;

 • Görsel ve işitsel algısı yüksek ve gözlem yapabilen
 • Ayrıntıyı algılama ve yoğun dikkat yeteneği olan
 • Etkin ve ikna edici konuşma becerisi gelişmiş,
 • Sabırlı, anlayışlı, yardımsever ve insanlar ile ilişkileri kuvvetli olan
 • Empati yapabilme becerisi olan
 • Göz, kulak, el ve ayağını eşgüdümle kullanabilen
 • Olaylar karşısında sakin ve tedbirli davranabilen
 • Sosyal yardım ilgisi olan
 • Destekleyici ve güvenilir
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği gelişmiş
 • Kendini doğru bir şekilde ifade edebilen
 • Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilen, gelişime açık olan
 • Planlama ve araştırma becerileri olan
 • Sorumluluk duygusu olan kişiler olmalıdır 

Odyolog Rolleri ve Sorumlulukları

Odyoloji alanında kariyer yapmak sizin için uygun mu? Odyologlar işitme, denge, kulak çınlaması ve diğer işitsel bozuklukları tanımlamak ve tedavi etmek için teknoloji, yaratıcı problem çözme ve sosyal becerileri kullanan sağlık uzmanlarıdır.

Odyologlar bu rahatsızlıkları olan insanların çevrelerindeki dünyayla daha iyi iletişim kurmalarına ve bağlantı kurmalarına yardımcı olur. Bu sayfada, odyologların özellikleri ve yetenekleri ile bilgi, beceri, görev ve sorumlulukları açıklanmaktadır.

Odyoloji ile ilgileneceğinizi düşünüyorsanız, size yakın bir odyolog bulabilir ve bir odyologun hayatında tipik bir günü görmek için onunla bir gün geçirmek amacıyla izin isteyebilirsiniz.

Arzsal Özellikler ve Yetenekler

 • Kurumsal politikalar ve düzenlemeler dahilinde, mesleki etik kurallar ve uygulama kapsamı içinde uygulama sorumluluğu
 • Bireyler, aile üyeleri ve diğer hizmet sağlayıcılarla gizlilik konusunda profesyonel bir tavır sergileme bütünlüğü
 • Bilim destekli kanıtlara erişmek, değerlendirmek ve klinik pratiğe entegre etmek için kanıta dayalı uygulama
 • Hasta için optimal sonuçlar elde etmeyi amaçlayan kişi merkezli bakım sağlamak için disiplinler arası ekipler üzerinde etkin iş birliği
 • Hastalara bakım ve özen göstermek, bireylerin ve ailelerin bakım planına katılımını teşvik etmek ve kültürel ve dilsel değişkenlerin etkisini anlamak için kültürel yeterlilik ve şefkat
 • Odyolojik hizmetlere ihtiyaç duyan, meslekler arası ekiplere katılan ve odyolojik hizmetlerin değerini teşvik eden bireylerin haklarını savunmak için profesyonel görev
 • Birden fazla iletişim biçiminin kullanılması ve hastalar adına sevk aracısı olarak veya meslekler arası iş birliği ekibinin bir parçası olarak iletişim kurmayı içeren etkili iletişim becerileri

Klinik Uygulamalarda Bilgi ve Beceriler

Değerlendirme ve Tanımlama

 • İnsan işitme, denge ve kulak çınlaması bozukluklarını tanımlamak, test etmek, teşhis etmek ve yönetmek; davranışsal ve nesnel önlemlerin test sonuçlarını yorumlamak.
 • Hastalara işitme sağlığı ve olası tedavi / yönetim ihtiyacı hakkında danışmanlık
 • İşitme cihazları ve koklear implantlar için işitme kaybı olan kişilerin adaylığını değerlendirin ve mümkün olan en iyi sonuçları sağlamak için montaj, programlama ve odyolojik rehabilitasyon sağlayın
 • Yenidoğan işitme tarama programlarını denetlemek ve yürütmek
 • Merkezi işitsel işleme bozukluğu olan çocukları ve yetişkinleri değerlendirin ve yönetin
 • Ekran konuşma dili, işaret dili kullanımı ve odyolojik değerlendirme ve / veya diğer iletişim bozukluğu olan bireylerin ilk tanımlanması için iletişim işlevini etkileyen diğer faktörler

Yönetim ve Tedavi

 • Kulak kanallarının ve kulak zarının otoskopik muayenesini yapın, aşırı kulak zarının çıkarılmasını yönetin ve kulak izlenimleri yapın
 • İşitme cihazı seçimi, takılması ve programlanmasını tavsiye etme ve sağlama
 • İşitme yardımcı teknoloji sistemlerini (HATS) tavsiye etme ve sağlama
 • Konuşma okuma, iletişim yönetimi, dil gelişimi ve işitsel beceri geliştirme de dahil olmak üzere odyolojik rehabilitasyon önermek ve sağlamak
 • Kulak çınlamasının değerlendirme ve tıbbi olmayan yönetimini gerçekleştirin
 • Hastaları ve aileleri / bakıcıları işitme kaybının psikososyal düzenlemeleri konusunda bilgilendirin ve eğitin

Önleme ve Eğitim

 • İşitme kaybı olan çocuklar için iletişim yönetimi, işitme kaybının eğitimsel etkileri, eğitim programlama, sınıf akustiği ve geniş alanlı amplifikasyon sistemleri konusunda eğitimcilerle iş birliği
 • İşitme kaybı, kulak çınlaması ve duyma zayıflığının önlenmesi konusunda eğitim
 • Kamu ve özel binalarda, programlarda ve hizmetlerde işitme kaybı olan kişilerin erişilebilirliği hakkında eğitim
 • Topluluk, okul temelli veya mesleki işitme tarama ve koruma programlarını uygulamak ve / veya koordine etmek
 • Mesleki ve teknik standartların geliştirilmesine katılmak
 • İşlevsel sonuçları, tüketici memnuniyetini ve tedavinin etkinliğini ölçerek odyolojik hizmetlerin değerini göstermek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir