Nükleer Tıp Teknikeri

Devlet hastaneleri ile özel hastanelerde nükleer tıp alanında çalışan teşhis ve tedavi için gerekli malzemeleri doğru bir şekilde kullanabilen alanında uzman teknikerlere nükleer tıp teknikeri denir.

Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanırlar.  Gelişen teknolojiyi sahada doğru bir şekilde kullanan, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, bilgiyi sentezleme becerisine sahip kişilerdir. Teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerle ilgili gerekli işlemleri de gerçekleştirir.

Kimler Nükleer Tıp Teknikeri Olabilir?

Nükleer tıp teknikeri olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren nükleer tıp teknikerliği ön lisans programlarından mezun olması gerekmektedir. Bunun için; lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavına girmesi ve sınavın sayısal alanından yeterli puanı alması gerekmektedir.

Bölüm için yeterli puana sahip adaylar tercih döneminde üniversitelerin nükleer tıp teknikerliği bölümünü tercih etmektedir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar nükleer tıp teknikeri unvanına sahip olur. Devlet hastaneleri ya da özel hastanelerde görev yapabilir. Nükleer tıp teknikerliği bölümünde eğitim kapsamında şu dersler verilmektedir;

 • Anatomi ve Fizyoloji
 • Biyoistatistik
 • Tıbbi Terminoloji
 • Nükleer Tıp Fiziği
 • Nükleer Tıbba Giriş
 • Nükleer Tıp Laboratuarı
 • Radyasyon Güvenliği ve Korunma Yolları
 • Radyolojik Anatomi
 • Radyolojik İnceleme
 • Radyoterapi
 • Nükleer Tıp Görüntüleme
 • Radyofarmasi
 • Klinik Eğitim ve Uygulamaları
 • Görüntüleme Cihazlarının Yapısı,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Hastalıklar Bilgisi
 • Sağlık Egitimi
 • Halk Sağlığı
 • Tıbbi Etik

Nükleer Tıp Teknikerinin Görevleri Nedir?

Nükleer tıp uzmanının, hekimin denetim ve gözetimi altında sorumluluklarını yerine getiren nükleer tıp teknikerinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hastaya tanı koymak için kullanılan görüntüleme cihazlarını kullanmak
 • Tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarının kalite kontrolünü yapmak
 • Sayım cihazlarını kullanmak
 • Radyofarmasötikleri doktor gözetiminde hastaya uygulamak
 • Görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretlemek
 • Radyoaktif maddeleri kullanarak hastaya vücut dışındaki tetkikleri uygulamak
 • Radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olmak
 • Efor testini yapmak üzere hastaya yardımcı olmak
 • Radyoaktif maddeler kullanarak İn Vitro (vücut dışında kullanılan) tetkikleri gerçekleştirmek
 • Açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir