Noter

Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan noterlikler, günümüzde bir vasiyetname, taahhütname, beyanname, ibraname, tespit tutanağı gibi bir belge almak ya da herhangi bir belge onaylatmak için müracaat edilen kurumlardır.

Hukuki güvenliği tahsis eden ve anlaşmazlıkların önüne geçmek amacı ile yapılan işlemleri belgelendiren ve kanunlar tarafından tanımlanan diğer görevleri yerine getirmekle görevli kimselere noter denir.

Hukuki işlerin düzenlenerek resmiyet kazanması için çalışan noterlikler, kendi içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere sınıflara ayrılmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği mütalaası olan Adalet Bakanlığı tarafından noterliğin bulunduğu bölgedeki iş yoğunluğu ve noterlik geliri esasına göre sınıflandırma yapılmaktadır.

Yüksek gelirli mesleklerden bir tanesidir. Noterlik mesleğini icra edenlerin

 • Yasal değişiklikleri izleyebilen
 • Sorumluluk sahibi
 • İnsanlar ile ilişkileri kuvvetli
 • Yorum ve değerlendirme yapabilme niteliğine sahip
 • Dikkatli
 • Sabırlı karakterlerde olmaları gerekir.

Genellikle kapalı ortamlarda çalışmalarını yürüten noterler, noter huzurunda yapılan çekiliş ve kuralarda gibi birçok farklı nedenden dolayı dış ortamda da görevlerini yapabilmektedirler.

En fazla giriş-çıkış yapılan kurumlardan biri olan noterlerin sorumluluğu oldukça yüksektir. Adaletli olmayı esas alan bir meslek olan noterler mesleğe girmeden önce eşitlik ve adalet yemini ederler.

Noter Nasıl Olunur?

Ülkemizde değerli ve kazançlı meslek dallarından biri olan noterlik için özel bir bölüm bulunmamaktadır. Noterlik mesleğinin eğitimi hukuk fakültelerinde verilmektedir.

Noterlik mesleği dışarıdan bakıldığı zaman çok ciddiyet ve gayret gerektiren bir meslek değilmiş gibi görünebilir, fakat noter olabilmek için Hukuk Fakültesi gibi zor bir bölümden mezun olmak gerekir. Noter olmak isteyen kişilerin lise ya da dengi bir okuldan mezun olduktan sonra üniversite sınavına girmesi gerekir.

Üniversite sınavının eşit ağırlık alanından hukuk fakültesi için yeterli puanın alınması gerekir. Öğrenci puanının yeterli olduğu üniversitenin hukuk fakültesini tercih ederek o üniversitede öğrenci olmaya hak kazanır.

Üniversitelerin hukuk fakülteleri için yeterli puanı olmayan adaylar için bir diğer alternatif ise, üniversitelerin 2 yıllık adalet bölümünü tercih etmektir.

2 yıllık adalet bölümünden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık hukuk fakültesine geçiş yapabilmektedir.

4 yıllık hukuk eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler avukatlık stajını yapmaya başlar. 1 yıllık zorunlu stajı bulunan adaylar stajlarını da başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne ya da Cumhuriyet başsavcılıklarına noterlik için müracaatta bulunulması gerekir. Başvurunun usule uygun olması halinde 60 gün içerisinde noterlik belgesi hazırlanarak kişiye gönderilir ve aday noter olmaya hak kazanır.

Noterlik Açılması İçin Neler Gerekir?

Noterlikler, Adalet Bakanlığı iznince asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin bulunduğu yerlerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki işlerini ürütmek amacı ile kurulur. Noter açmak için gerekli yetki belgeleri almak ardından beklemek gerekir.

Çünkü noterlik açmak için başvuruda bulunurken bir sıra numarası verilmektedir ve sıra numarası gelinceye kadar noterlik açmak mümkün değildir.  İstenilen her yerde istenildiği gibi noter açmak mümkün değildir.

Her il ve ilçede belirli sayıda noterlik bulunması gerektiğinden dolayı da başvuruda bulunan kişiye sıranın gelebilmesi için ilan açılması ve ilan açılabilmesi için de yeterli sayıda noterlik varsa diğer noterlerden birinin, görev süresinin tamamlanmış, emekli ya da ölüm gibi durumların gerçekleşmesi gerekir. Bu nedenle noter olmak zaman ve sabır gerektiren bir durumdur.

Noterler Hangi İşlemleri Yürütürler?

 • Noterler her türlü vasiyetname, beyanname, taahhütname, tutanak işlemlerinden sorumludurlar
 • Alım-satım sözleşmesi yapar
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar
 • Kanunlara uygun şekilde hazırlanan evrağın üzerindeki imza, mühür ya da herhangi bir işareti ya da tarihi onaylar
 • Yapılması kanunla başka bir makam, merci ya da şahsa verilmemiş olan her türlü hukuki işlemi Noterlik Kanunu hükümlerine göre düzenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir