Noter Katibi Nasıl Olunur?

Noterlik kanun ve yönetmeliğinde yer alan beyanname, ihtarname, sözleşme, senet ve örnek çıkarma gibi hukuki işlemlerin usule uygun ve düzenli bir şekilde yapılması amacıyla noterlikte çalışan kişilere noter katibi denir. Ayrıca noterlikte görev yapan diğer personellerin de denetiminin yapılmasından sorumludur.

Nasıl Noter Katibi Olunur?

Noter katibi olmak isteyen kişilerin en az lise ya da dengi okullardan mezun olması gerekmektedir. Daha sonra bir noterin yanında 6 ay süre ile çalıştıktan sonra katiplik yemini ederek noter katibi olmaya hak kazanır. Hem yasal süreç içerisinde gerekli unsurlara sahip olmalıdır. Bu nedenle noterin yanında çalıştığı 6 aylık süreç içerisinde gösterdiği performans büyük bir öneme sahiptir.

Noter Katibinin Nitelikleri Nelerdir?

Noterlik kanun ve yönetmeliğinde yer alan şartları taşıyan noter katibinin sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • İlgili mevzuatlara ve noterliğin iç işleyişine hakim olmak
 • Ağır hapis, altı aydan fazla ya da affa uğramış olsa bile ihtilas, irtikap, dolaylı iflas, zimmet gibi sebeplerden hapis cezası ile hükümlü bulunmamak
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
 • Yaptığı işe engel olabilecek bir hastalığı veya sakatlığı olmamak
 • Sonuç odaklılık becerisine sahip olmak
 • Mesleki etiğe uygun davranışlar sergilemek
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak
 • Öz disiplin sahibi olmak
 • Birden fazla görevi önceliklendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak
 • Hizmet vereceği yer için belirtilen ve gereken diplomayı almış olmak
 • Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartları problemsiz bir şekilde uygulamak

Noter Katibinin Sorumlulukları Nelerdir?

Noterlik işlemlerinin düzenli işleyişini sağlayan noter katibinin görevleri şunlardır;

 • Noterlik işlemlerini duruma uygun bir şekilde hazırlamak
 • Haberleşme ve yazışma işlerini yürütmek
 • Gerekli bildiri, beyanname, iş ve işlemleri düzenlemek
 • İşlemlerin harç, vergi ve sair ücretlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Evrakları vezneye gidebilecek şekilde hazırlamak
 • İşi biten evrakları kontrol etmek ve sonrasında vezneye göndermek
 • Tüm işlemlerin düzenli şekilde dosyalanmasını sağlamak
 • Gerekli evrakların tebligat işlemlerini yapmak ve muhataba ulaşmasını sağlamak
 • Noterliğe ait yazı, dosya ve kartonları muhafaza etmek
 • Damga vergisi beyannameleri, bordrolar, yevmiye defteri, muvazene defteri, vergi ve sigorta bildirimlerini düzene sokmak
 • Arşiv bölümünün çalışmalarını denetlemek
 • Noterliğin temizlik, korunma ve iç hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak
 • Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek
 • Aylık ve yıllık, iş liste ve beyannameleri ilgili yerlere göndermek ve işlemlerin vaktinde yapılmasını sağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir