Neden Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinin üstünde çalışması ile ortaya çıkan bir enerji türüdür. Nükleer enerji, atom çekirdeğinin fiziksel ya da kimyasal baskı sonucunda parçalanması, atom parçacıklarının bir araya gelmesi ile çekirdeğin oluşması ya da parçalanma olayının kendiliğinden gerçekleşmesi durumunda elde edilir.

Elde edilen enerjinin farklı bir enerji çeşidine dönüştürülebilmesi için ise reaktörler kullanılmaktadır. Nükleer enerji, 1896 yılında uranyumun yanında yer alan fotoğraf plakalarının ışıksız ortamda ışın yaydığının fark edilmesi ile keşfedilmiştir.

Nükleer Enerji Mühendisi Kimdir?

Nükleer enerji mühendisliği atomun çekirdeği üzerine deneyler ve çalışmalar yapan, yaptığı çalışmalar sonucu nükleer enerjinin güvenlik, çevre, ısınma, atık yönetimi, tıp ve fizik alanları üzerindeki etkisini inceleyen mühendislik dalıdır.

Nükleer enerji mühendisi, nükleer santrallerin üretilmesi, geliştirilmesi, kontrolü ve tasarlanmasından ve sorunsuz bir şekilde işlemesinden sorumludur.

Nükleer enerji mühendisi, enerji ve radyasyondan yararlanmak için kullanılan süreçleri, araçları ve sistemleri araştırır. Sürdürülebilir enerji dönüşüm teknolojileri, nükleer reaktör fiziği ve teknolojisi, nükleer enerji güvenliği, radyasyondan korunma gibi konularda destek sunmaktadır.

Nükleer santrallerde üretilen enerjinin ekonomik ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi için çalışmalar yapar.

Nükleer Enerji Mühendisi Nasıl Olunur?

Nükleer enerji mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık nükleer enerji mühendisliği lisans programından mezun olması gerekmektedir. Ülkemizde sadece birkaç üniversitede olan nükleer enerji mühendisliğinin iş imkanları da sınırlıdır.

Nükleer enerji mühendisi endüstriyel üretim tesislerinde, enerji sektörlerinde, enerji santrallerinde, araştırma laboratuvarında görev yapabilmektedir.

Nükleer enerji mühendisi, nükleer reaktörlerin güvenlik sistemlerinin oluşturulması, işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur. Mühendislerin çalıştıkları konu üzerinde kullanılması gereken malzeme ve maddelerin özelliklerini incelemek için laboratuvar ortamında çalışmalar yapmalı, alanı ile ilgili teknolojiler üzerinde araştırma yapıp, proje ve rapor hazırlamalıdır.

Nükleer Enerji Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Nükleer santraller üzerinde çalışmalar yapan nükleer enerji mühendisinin görevleri şunlardır;

 • Nükleer santral işletmelerinin kurulacağı alanın zemin etüdünü yapmak
 • Sağlık açısından riskli unsurları ortadan kaldırmak
 • Nükleer güvenlik için risk ve kaza analizleri yaparak rapor hazırlamak
 • Nükleer santrali çevre, iklim, güvenlik ve fizik açısından değerlendirerek santralin kurulması için uygunluk tespiti yapmak
 • Reaktör dizayn hesapları için nötronik ve hidrodinamik analiz yapmak
 • Nükleer veri hazırlamak
 • Nükleer santral içerisinde kullanılan cihazların bakım ve onarımını kontrol etmek
 • Yakıt çevrimi ve ekonomisi için çalışmalar yapmak
 • Nükleer enerjinin üretimini ve geliştirilmesini sağlamak
 • Hesapları araştırmak için laboratuar ya da reaktörde deney yapmak, sonuçları projelendirmek
 • Elektrik üreten güç reaktörleri ve izotop üretimi ve uygulamalarında kullanılan araştırma reaktörlerinin mühendislik hesaplarını yapmak

Nükleer endüstride her türlü mühendis için yer vardır. Yüksek iş güvenliği ve ilerleme için bolca alan içeren bir alanda en son teknoloji ile çalışacaksınız.

Bir nükleer mühendis olarak nükleer enerji santralleri tasarlayacak, inşa edecek, işletecek ya da devreden çıkaracaksınız. Teknik çözümler bulmak için çok disiplinli takımlarda çalışacaksınız.

Rolünüze bağlı olarak tamamen yeni sistemler tasarlıyor, mevcut sistemleri koruyor veya nükleer santrallerin verimliliğini, istikrarını ve sürdürülebilirliğini artırmanın yollarını arıyor olabilirsiniz.

Nükleer santrallerde kullanılan radyoaktif materyalin taşınması, depolanması ve bertarafı için güvenlik prosedürlerinin planlanması ve yürütülmesi gibi, işletmeden çıkarma (kapatma) tesisleri de önemli bir görevdir.

Nükleer Mühendis Çeşitleri

Mühendislik alanının sadece bir bölümünde uzmanlaşmayı seçebilirsiniz. Örneğin, bazı reaktörler su sistemleri kullanılarak soğutulur, böylece uzman bir hidrolik mühendisi olarak kariyere başlayabilirsiniz. Kimya, elektrik ve makine mühendisleri nükleer endüstride bir yer bulabilirler.

Diğer uzmanlık alanları:

 • Sağlık ve güvenlik uzmanı
 • Enstrümantasyon ve kontrol mühendisi
 • Süreç Mühendisi
 • Proje Müdürü
 • Kalite Mühendisi
 • Reaktör operatörü.

Sorumluluklar

Bir nükleer mühendis olarak şunları yapmanız gerekir:

 • Nükleer tesislerin nasıl çalıştığının arkasındaki bilimi anlayabilir
 • Enerji iletim, dönüştürme ve depolama sistemlerini analiz edebilir
 • Reaktör göbekleri ve ekranlama, hidrolik ve elektrik sistemleri ve izleme ekipmanı gibi karmaşık enstrümantasyon ile tasarım veya operasyonel sorunları çözebilir
 • Karmaşık tasarım, inşaat, bakım, genişletme, güvenlik ve hizmetten çıkarma projeleri için personel ve bütçeleri yönetmek
 • Her zaman insanları ve çevre güvenliğini göz önünde bulundurun, yerel acil durum hizmetleriyle iş birliği yapın ve ulusal, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası endüstri düzenleyici kurumlarıyla çalışın
 • Radyoaktif malzemelerin kullanımı, taşınması, depolanması ve atılması ile ilgili güvenlik endişelerinin farkında olmalı ve bunlara yönelik
 • Verileri yorumlayın ve ekipmanın daima düzgün çalıştığından emin olmak için ortaya çıkan sorunlara yanıt verin
 • Tesis inşası ve yönetimindeki düzenleyiciler, enerji firmaları ve iş arkadaşları için yeni tesisler, mevcut süreçler, problemler ve çözümler ve güvenlik tatbikatları hakkında bilgi veren raporlar, proje planları ve diğer belgeleri yazabilir
 • Yüksek tehlikeli radyoaktif materyalin geçici ve uzun süreli bertarafı da dahil olmak üzere, kullanım ömrünün sonuna gelmiş tesislerin güvenli bir şekilde hizmet dışı bırakılmasını planlamak ve yardımcı olmak
 • Matematiksel ve bilgisayar modellerini kullanabilir ve yeni fikirler denemek için pilot projeler yürütebilir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleriniz endüstrinin hangi bölümünde çalıştığınıza bağlı olacaktır. Eğer proje yönetimi veya tasarım, araştırma ve geliştirme ile ilgileniyorsanız, genellikle sabah 9’dan akşam 5’e kadar çalışacaksınız. Bazen ortaklarla buluşmak veya siteleri ziyaret etmek için konferanslara katılmanız veya yurtdışına seyahat etmeniz de gerekebilir.

Bir işleme veya güç istasyonunda çalışmak farklıdır, çünkü bu tesisler 24 saatlik bir programda çalışır. Hafta sonları, akşamları ve geceleri içeren yedi günlük bir rotada vardiyalı çalışabilirsiniz.

Kısa vadeli sözleşmeler ve yarı zamanlı çalışma tipik değildir, ancak büyük şirketler iş paylaşımı ve esnek çalışma saatlerinin değerini anlamaya başlamaktadır. Kurulduktan sonra çalışma saatlerinizi görüşmek mümkün olabilir.

Ne Bekleyeceksiniz?

 • Bir ofiste veya bir güç istasyonunda olabilirsiniz. Veya tesisler inşa edilirken veya kapatılırken şantiyelerde çalışmaların denetlenmesine ve kontrol edilmesine dahil olabilirsiniz.
 • Nükleer bilim ve teknoloji her zaman ilerliyor, bu da heyecan verici olabilir.
 • Bazı insanlar nükleer sanayi hakkında olumsuz düşüncelere sahiptir. Bazen ne yaptığınızı açıklamak veya savunmak zorunda kalmalısınız.
 • Şu anda nükleer enerji, dünya enerji sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu, iyi bir iş güvenliği seviyesine sahip olacağınız anlamına gelir. Nükleer Enstitüsü’ne göre, sektör 65.000 kişiyi istihdam ediyor ve İngiltere’de kullanılan tüm enerjinin %20’sini üretiyor.
 • Birçok büyük şirket uluslararası alanda faaliyet gösterdiğinden yurtdışında çalışma fırsatları vardır.
 • Yerinizde ofis gündelikten resmi (büyük ortaklarla toplantılar için) güvenlik donanımına kadar değişen rolünüz için uygun giyinmeniz gerekecektir.

Nitelikler

Çoğu nükleer enerji mühendisi, mühendislik veya bilim konusunda bir derece ile başlar.

Bazı üniversiteler nükleer mühendisliğinde uzmanlaşmış veya başka bir ilgili disiplinle birleştiren programlar sunar.

Doğrudan iş başvurusunda bulunabilir veya lisansüstü stajyer programına katılabilirsiniz. Stajyer düzeni rotası sizi daha iyi rollere götürebilir ve size alanın farklı yönlerini deneme şansı verebilir.

Nükleer mühendislik uzman bir alandır, bu nedenle rekabet seviyesi orta düzeydedir. Üniversitede güçlü bir eğitim – öğrenim geçmişiniz varsa ve en azından bir öğrenci olarak ilgili iş deneyiminiz varsa, beklentiler oldukça iyidir. Bununla birlikte, tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi, bir gerileme veya talep artışı, resmi hızlı bir şekilde değiştirebilir.

Beceriler

Şunlara sahip olmanız gerekir:

 • Karmaşık operasyonel ve izleme sistemlerini anlamak için iyi analitik beceriler
 • İnşaat sorunları veya onarımları ile ilgili problem çözme becerileri
 • Matematik ve bilişimde güçlü yetenek
 • Bilim ve teknolojide hızla ilerleyen gelişmelere ayak uydurma isteği
 • Çalışma sorunları hakkında meslektaşları ve dış uzmanlarla iletişim kurma becerisi
 • Nükleer sanayi veya güvenlik konularında genel halkla iletişim kurmak için iletişim becerileri.

İş Deneyimi

İlgili iş deneyimi elde etmek önemlidir ve hala bir öğrenci iken nükleer tesislerde açık günlere katılarak işin nasıl olduğunu görmek ve çalışanlarla konuşmak için başlayabilirsiniz.

Deneyim kazanmanın bir başka yolu, dereceniz için endüstriyel bir yerleşimin bir parçası olarak bir nükleer enerji şirketine katılmak olacaktır.

Resmi yerleşimler dışında, eğitim görürken yarı zamanlı çalışma genellikle mevcut değildir. Bununla birlikte, daha sonra size avantaj sağlayacak olan, büyük bir enerji veya inşaat şirketinin nükleer olmayan tarafı ile iş deneyimi veya yarı zamanlı çalışma elde edebilirsiniz.

İşverenler

Dünyanın genelinde enerji santralleri özel şirketler tarafından işletilmektedir, ancak güvenlik nedeniyle devletin ilgili birimleri tarafından sıkı denetime tabidir. Düzenleyici tarafta bazı kamu sektörü potansiyeli olmasına rağmen, rollerin çoğu büyük enerji veya inşaat şirketleriyle ilgilidir.

Bazı ülkelerde, endüstri tamamen veya kısmen devlete aittir ve Kamu Hizmeti tarzı bir sistemle başvurmanız gerekebilir.

Bazı işlerde daimi personel ve yükleniciler için güvenlik izni gerekebilir.

Profesyonel Geliştirme

Nükleer sektördeki tüm şirketler yeni gelişmelere ayak uydurmanızı bekleyeceklerdir. Bu, resmi işbaşı eğitimi, endüstri konferanslarına katılmak veya saha dışında kurs almak olabilir.

Nükleer Enstitüsü seminerler ve konferanslar düzenler, mesleki tanınırlık sağlar ve yayınlar sayesinde sizi güncel tutar. Üyelik, bağlı kuruluş düzeyinde öğrencilere ve yeni giriş yapanlara açıktır ve yeterli deneyim kazandığınızda üye olabilirsiniz.

Kariyer Olasılıkları

Lisansüstü stajyer olarak başlamak, nükleer mühendisliğin en tipik yoludur ve işverenlerin yapılandırılmış bir ilerleme yolu vardır. Öğrenilecek çok şey olduğu için hızlı ilerlemeden ziyade yavaş ama istikrarlı bir kariyer ilerlemesine sahip olacaksınız.

Ayrıca tıp veya imalattaki radyolojik malzemelerle, nükleer görüntüleme teknolojileri, uzay araştırmaları veya nükleer olmayan mühendislikle ilgili alanlara kariyer değişikliği yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir