Nasıl Ustabaşı- Formen Olunur?

Ustabaşı beden işçileri sıfatındaki (depo hamalı, temizlik görevlisi, posta işleri vb.) çalışanları yönetmekle görevlendirilmiş kişiler olup iş arkadaşlarına bağlı olmalı bununla birlikte iş yükünün arttığı bir dönemde çalışanların iş yüklerini hafifletmekle yükümlü, işçilerin çalışmalarına dahil olan kişilerdir.

Öte yandan usta başı herhangi bir dalda üretim faaliyetinde bulunan veya bir kuruluş kapsamında hizmet veren işçilerin kuruluşa bağlılığını sağlayan, belirli bir tertip ve düzen içerisinde çalışma koşulları yaratan, buna ek olarak işçi ve işveren arasındaki iletişim trafiğini yöneten kişilerdir.

Ustabaşı formen olarak da adlandırılmaktadır. Formenler yani ustabaşılar kuruluşa alınacak olan işçilerin niteliklerine göre değerlendirmeye tabi tutularak işe alma, işten çıkarma gibi görevleri de üstlenmektedir.

Ustabaşı’nın (Formen) Görevleri nelerdir?

Liderlik sıfatının taşımış olan ustabaşı şu sorumlulukları taşır;

 • İnşaat alanının her aşamasında veya üretim yapan her alanda çalışma disiplini sağlamak, üretimin nitelikli ve sürekliliğini sağlamak.
 • İşçilerin bağlı oldukları kuruluş kapsamında dilek ve şikayetleri dinlemek ve bu istekler doğrultusunda akılcı çözümler geliştirebilmek
 • İşçiler ve idari bölüm arasındaki iletişim trafiğini yönetmek, yaşanacak olan olası iletişim kopukluklarının önüne geçmek
 • İşçilerin performanslarını denetlemek ayrıca işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik faaliyette bulunmak
 • Sorumlu bulunduğu işçilerin düzenli olarak sağlık durumunu gözetmek sağlıklarını tehdit edecekleri bir durumun tespiti ve gerekli çalışmaların yapılması
 • İşçiler arasında adaletli bir şekilde iş bölümü yapmak
 • İşçilerin işe devamlılığını takip etme, devamsızlık, izin durumlarını değerlendirme
 • Üretim alanında gerek işçiler gerekse de iş durumu hakkında üst yöneticilere rapor verme
 • Üretim aşamasını aksatacak nitelikte olan araç gereçlerin eksikliği ve bozulması durumlarını ilgili departmana bildirmek

Formen (Usta başı) Olabilmek İçin Gerekli Olan Nitelikler

 • Ekip ruhunu taşıyabilmek
 • Beklenmedik durumlar karşısında soğukkanlılık göstermek
 • İşçilerin iş bölümü konusunda adaletli davranışlar sergilemek.
 • Gerekli olduğu durumlarda işçilere yardımda bulunmak
 • Ustabaşı olmak için donanlı bir eğitime ihtiyaç duyulmamakla beraber deneyim sahibi olmuş olma şartı
 • Üretimi yapılmış olan sektörde alanında birçok sertifika sahibi olmuş olmak
 • Uzlaşıcı bir yapıda olmak
 • Bağlı bulunduğu sektör veya kuruluşun koymuş olduğu genel kurallara ana hatlarıyla uymak, aynı zamanda işçilerinde bu kurallara uymasını sağlamak
 • Sağlam karakterli ve büyük oranda sabır gerektirecek bir yapıda olmak ve bunun yanında dürüst bir kişiliğe sahip bireydir.
 • Sorumlu olduğu beden işçilerini yönlendirebilme işçiler üzerinde etkin şekilde söz sahibi olmak ayrıca söz geçirebilme yeteneğine sahip olmak

Formen (Ustabaşı) İş Alanlar Nelerdir? Nerelerde Çalışabilirler?

Ustabaşıları bu sıfata sahip olmadan önce mutlaka işçilik süreçlerinden geçmelidir.

Ustabaşları işçilik yaptıkları alanlarda yeterli bir seviyeye gelmelerinin akabinde alanında ustabaşılık yani bir diğer adıyla formenlik yapabilmektedir.

Örneğin yıllarca inşaat sektöründe çalışmış olan bir birey yılların kazandırdığı engin tecrübeler ışığında, kendini alanında yeterli seviyede bilgi ve beceriye ulaştığını düşündüğü herhangi bir zamanda inşaat sektöründe ustabaşı niteliğine bürünebilir.

Formen niteliğindeki kişi, işçilerin bir kademe üzerinde mühendislerin bir alt kademesinde hizmet verir.

Formenler inşaat ustalığının yanı sıra tekstil atölyelerinde, üretim yapan herhangi bir sektörde veya kuruluşta, alanında yetkin bir düzeye ulaştıktan sonra ustabaşılık yapabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir