Nasıl Dekan Olunur?

Dekan üniversitelerde fakültenin ve fakülteye bağlı akademik ve idari teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan bölümdeki en yetkili kişidir.

Her üniversitenin Dekanı YÖK tarafından oluşturulan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmeliğine bağlı bir şekilde görev yapmaktadır. Dekan; öğrencilere, çalışanlara ve eğitmenlere karşı her türlü görev ve sorumluluğun yerine getirilmesi için çalışmalar yürütür.

Kimler Dekan Olabilir?

Dekan olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans bölümünden mezun olması gerekmektedir. Lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin 2 yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlaması ve öğretim üyesi olması gerekmektedir.

Yüksek lisans eğitimini de tamamlayan kişilerin 4 yıllık doktora eğitimini tamamlayarak profesör olması gerekmektedir. Profesör olan kişiler rektör tarafından önerilir. Rektör tarafından her fakülteye 3 aday önerilir.

Yapılan seçimin ardından YÖK tarafından dekan olan kişiye karar verilir. Dekan olarak seçilen kişinin görev süresi 3 yıldır. Bu sürenin ardından yeniden seçilerek göreve devam edebilir.

Dekanın Görevleri Nedir?

YÖK tarafından oluşturulan yönetmelik ile belirlenen görevleri yerine getirmekle yükümlü olan dekanın görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kurullar içerisinde başkan olarak yer almak
 • Öğrencilerin sosyal aktivitelerde yer almasını sağlamak
 • Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak
 • Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak
 • Fakülte içinde öğrencilerin ve çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için önlem almak
 • Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek
 • Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak
 • Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak
 • Tüm personelleri gözetlemek ve görevlerin yerine getirilmesi için denetimler yapmak
 • Fakültenin ihtiyacı olan ödenekleri tespit etmek ve bildirmek
 • Öğrencilerin kaliteli eğitim alması için çalışmalar yürütmek
 • Öğrenim için gerekli ortamı oluşturmak ve daha kaliteli hale getirmek
 • Fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda giderleri belirlemek
 • Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Rektör tarafından verilen görevleri yerine getirmek
 • Öğrencilerin sosyal hizmetlerden yararlanmasını sağlamak
 • Kararların uygulanması için gereklilikleri yerine getirmek ve takip etmek
 • Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak
 • Birimlerin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak ve eksiklikleri tespit ederek geri bildirimlerde bulunmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir