Mühendislik

Arapça da geometri (hendese) anlamına gelen mühendislik kelimesinin anlamı, geometri bilen kişi anlamına gelmektedir. Modern anlamda mühendis kelimesinin anlamı ise, bilim insanları tarafından üretilmiş teorik bilgileri teknikerlerin ve teknisyenlerin kullanacağı şekilde pratik bilgiye dönüştüren kişi anlamına gelmektedir.

Yani mühendis eşittir matematik, mühendis eşittir geometri, mühendis eşittir sayısal vs. şeklinde sıralayabiliriz.

Kısaca mühendis, herhangi bir problemin çözümünde gerekli olan bilim ve matematiği uygulayan kişidir. Bilim adamları insanların yaşam şartlarını daha elverişli hale getirmek için çalışmalar yaparlar ancak, bunları kullanılabilir hale getirenler mühendislerdir.

Mühendis Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Ülkemizde gençler tarafından en çok tercih edilen mesleklerden biri olan mühendislik birçok alandan oluşmaktadır.

Mühendis olmak istiyorsanız ilk olarak sayısal zekanıza güvenmeniz, tasarımların sorumluluğunu üstlenebilmeniz, ileri görüşlü olmanız, problem çözebilme yeteneğine sahip olmanız ve en önemlisi her zaman daha fazla öğrenmeye elverişli olmanız gerekir.

Mühendis olmak için yapılması gerekenler ise; ilk olarak ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin bitirilmesi gerekir. Ardından ise üniversite sınavına girmesi ve üniversite sınavının sayısal bölümünden, okuyacağı üniversite için yeterli puanı alması gerekir.

Kaliteli bir üniversite de kaliteli bir mühendislik için iyi bir puana sahip olmanız gerekir.

Üniversite sınavının ardından üniversitelerin mühendislik fakültelerinin istediğiniz bölümünü tercih verebilirsiniz. Eğitim yılı üniversite ve bölüme göre 4 ya da 5 yıl olarak değişmektedir.

5 yıl olmasının nedeni ise 1 yıl hazırlık sınıfının olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sürenin sonunda okulunuzu başarılı bir şekilde tamamlamanızın ardından mühendislik fakültesi diplomasına sahip olursunuz.

Mühendislik diplomanız ile özel sektörde işe başlayabilirsiniz. Özel sektörde çalışmak istemiyorsanzı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ ye girerek alacağınız puanla kamuda çalışma şansını da elde edebilirsiniz.

Mühendis Olma Şartları

Dünyanın ve insanların dengesini oluşturan mühendisler bu başarılarını çok çalışmaya borçlular. Birçok farklı alanda mühendislik bulunmaktadır ve herkes kendi alanındaki gelişmeleri sağlamaktadır.

Mühendis olma şartları gerekli eğitimi tamamlayıp mühendislik diplomasını almaktan geçer fakat bu başarılı bir mühendis olmak için yeterli bir şart değildir. Kendinizi alanınızda sürekli geliştirmeniz ve asla durağan olmamanız gerekir.

Mühendislik sürekli işlenmeyi gerektiren bir meslektir. Hayatın hemen her safhasında yer alan mühendislik, bilimi insanların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde işlemektedir.

Mühendis olma şartları ülkeye göre farklılık göstermektedir. Her ülkenin eğitim sistemi ve buna bağlı olarak mühendis yetirştirme şartları farklıdır.

Mühendis olmak için ilk olarak hangi alanda mühendis olmak istediğinize karar verin. Ardından gerekli eğitimi alıp kendinizi alanınızda geliştirip iyi bir mühendis olabilirsiniz.

Eğer liseden önce mühendis olmaya karar verdiyseniz liseyi de mühendis olmak istediğiniz alan üzerine bir meslek lisesini tercih edebilirsiniz.

Başarılı bir mühendsi olmak istiyorsanız iyi bir üniversite iyi bir eğitim ve iyi bir çalışma şarttır. Her mühendisin bile birbirinden farkı vardır. Başarılı bir mühendsi alanında söz sahibi olmalıdır. Sürekli kendini geliştirmeli, yeniliklere açık olmalı, bilgilerini becerilerini projelere dökmeli, nesilden nesile aktarmalıdır.

Mühendislerde Bulunması Gereken Özellikler

Bilimi pratiğe dönüştürmekle sorumlu mühendislerde bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir.

 • Bir mühendiste bulunması gereken ilk özellik, mühendisin eğitim hayatında gördüğü, matemtaik, fen ve mühendislik bilimlerini en etkili şekilde pratiğe dökmesidir.
 • Mühendsiler bir proje geliştirdikleri zaman projenin kontrolünü sağlarken taraflara adil ve dürüst bir şekilde davranmalıdırlar.
 • Mühendisler edindikleri bilgi ve becerileri, toplumun yararına olacak şekilde kullanmalı ve yenilikçi olmalıdır.
 • Bir mühendis edindiği bilgilerden somut veriler elde edecek şekilde bunları gözlem ve deneylerle desteklemelidir.
 • Her zaman daha iyi bir çözüm önerisi sunabilecek yeterlilikte olması gerekir.
 • Mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları etik kurallar çerçevesinde yerine getirmeli, bunları yaparkende çalıştığı kişiler ve ortam ile uyum içerisinde çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
 • Sürekli gelişime ve yeniliklere açık olmalı ve yaşam boyu öğrenme felsefesini kendisine bir yaşam biçimi olarak görmelidir.
 • Herhangi bir problem karşısında o problemi tanımlama, çözme becerisine sahip olmalıdır.
 • Aynı zamanda güncel sorunlar çerçevesinde edindiği bilgileri de mesleğiyle ilişkilendirebilecek düzeyde olması gerekir.
 • Kendi alanı dışında bir mühendislik problemi ile karşılaştığı zaman alanında uzman mühendisler ile iş birliği halinde çalışmasını bilmelidir.

Başlıca Mühendislik Dalları

Mühendislik tek başına bir meslek gibi görünse de farklı mühendislik dalları bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Ar-Ge Mühendisi
 • Satış Mühendisi
 • Kalite Kontrol Mühendisi
 • Üretim Mühendisi
 • Proje Mühendisi
 • Satın Alma Mühendisi
 • Saha Mühendisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir