Müftü

Müftü, il ve ilçelerde toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, aynı zamanda geniş dini bilgisi ile fetva verebilen din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen, diyanet işleri başkanlığı tarafından atamaları yapılan din görevlileridir.

Arapça kökenli müftü kelimesinin sözlük anlamı ise, fetva veren, şer’i meselelere dair sorulan soruları cevaplandıran kişi anlamına gelmektedir.

Müftü olmak isteyenler

 • Okuduğunu hızlıca anlayabilen
 • Düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme gücüne sahip
 • İnsanlarla iletişimi kuvvetli
 • Başkalarını ikna edebilen ve etkileyebilen
 • Düzgün konuşma becerisine sahip
 • Yeniliklere açık ve geniş görüşlü
 • İnsanların duygu düşüncelerine duyarlı kimseler olmalıdır.

Müftülerin görevleri şunlardır;

 • Dini konularla ilgili sözlü ve yazılı soruları yanıtlar
 • Din hizmetlerini düzenler ve insanları İslam dini hakkında aydınlatır
 • Fitre miktarını tespit ederek halka duyurur
 • Aynı zamanda nikah kıyma yetkileri de bulunan müftüler, nikah da kıyabilmektedir
 • Cami ve mescitlerde yardım toplanması kararı ve iznini verir
 • Hutbe ve vaaz konularını saptar
 • Görev yaptığı il ve ilçelerde aynı zamanda Diyanet’i temsil etmektedir ve oralarda görev yapan personelin yönetim ve atamasından sorumludur.
 • Camilerin açılış ve kapanış saatlerini saptar
 • Kur’an öğretimi ve yatılı öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludur
 • İbadete açılmak istenen yerlere izin vermek için inceleme yapar
 • Dini müesseseleri (Cami, Mescit, Kur’an Kursu) yönetir
 • Vaaz, hutbe ve dini konularda konferanslar düzenleyebilir

Müftü Nasıl Olunur?

Dini bilgisi yerinde olan üniversitelerin ilahiyat fakültelerini başarılı bir şekilde tamamlamış olan kişiler müftülüğün ilk şartını yerine getirmiş olur.

Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrenciler üniversite sınavına girerler. Üniversite sınavının sözel alanından yeterli puanı alan öğrenciler üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrenci olmaya hak kazanır.

5 yıllık ilahiyat eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı sınava girer ve bu sınavda başarılı olduğu takdirde stajyer vaiz olarak göreve başlar.

En az 1 yıl, en fazla 2 yıl vaizlik stajyerliğinin ardından ise başkanlık tarafından belirlenen süre boyunca hizmet içi eğitim kurslarına katılırlar. Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar stajyerlik görevlerini 6 ay boyunca il müftülüklerinde devam ettirirler.

Bu sürenin sonunda ise bir ilçe müftüsü gözetiminde 2 ay boyunca görev yaparlar. Stajyerlik dönemlerinin sonunda müftülükler tarafından idarecilik yapıp yapamayacakları ile ilgili bir değerlendirme raporu hazırlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından incelenen raporun sonucunun olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda kişinin stajyerlik görevi sona erer.

Başkanlıkça yapılan müftülük sınavını başarı ile geçen ve müftülük için gerekli şartları taşıyan kişiler ilçe müftüsü olarak göreve başlar.

5 yıl boyunca ilçe müftülüğü yapan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İl Müftü Yardımcılığına terfi ettirilir. İl ya da ilçe müftü yardımcılığı görevini 6 yıl boyunca toplamda ise 10 yıllık yüksek kademede görev yapan kişiler İl Müftüsü olmaya hak kazanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir