Malzeme Mühendisliği

Teknoloji ve ürün geliştirmek için malzemelerin (metal, alaşım, seramik, cam, polimer, kompozit) araştırılması, belirlenmesi, tasarım ve gelişiminden sorumlu mühendislere malzeme mühendisi denir. Organik ve inorganik kökenli doğal ve sentetik hammaddelerden seramikten plastiğe, polimerden endüstriyel minerallere kadar birçok farklı malzeme ile çalışır.

Ürünlerin performansını ve dayanıklılığını arttırmak amacı ile malzemeleri farklı şekillerde birleştirir ya da değiştirir. Elektrikli alet, laboratuvar ekipmanı ve bilgisayar teknolojisini kullanarak malzemeleri işler. Üretilen malzemelerin kalite kontrol ve kullanım güvenliği testlerini yapar.

Malzeme bilimi mühendisliğinin temelini mikroyapı, özellik ve performans üçlüsü oluşturmaktadır. Malzeme mühendisliği, disiplinlerarası bir mühendislik dalı olup, diğer bütün mühendislik dalları, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları, diş hekimliği, tıp gibi alanlar ile yakın bir ilişki içerisindedir.

Nasıl Malzeme Mühendisi Olunur?

Malzeme mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olması gerekir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar malzeme mühendisliği diploması alarak malzeme mühendisi unvanına sahip olur. Mezun olan adaylar KPSS ile devlet kurumlarına atanabilir ya da özel sektörde görev yapabilir.

Malzeme mühendisi olmak isteyen kişilerin analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergileyebilecek niteliğe sahip, yönetim ve liderlik becerisine sahip, teknik becerilere sahip, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneğine sahip, iletişim becerisi kuvvetli kişiler olması gerekir.

Malzeme Mühendislerinin Görevleri Nelerdir?

Mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve malzemelerin özelliklerinin çeşitli endüstri dallarındaki teknik ihtiyaçlara göre uyarlanmasından sorumlu olan malzeme mühendislerinin görevleri şunlardır;

 • Malzeme seçimi yapmak
 • Uygun yöntem ve kombinasyonları belirleyerek malzemelerin üretilmesini ve birleşmesini sağlamak
 • Malzeme performansını gözlemleyerek malzeme aşınma ve bozulmalarını değerlendirmek
 • Süreç ya da ürün tasarımı ile ilgili teknik özellik ve ekonomik faktörleri değerlendirmek
 • Yeni geliştirilen malzemelerin avantaj getirecek uygulama alanlarına sunulması entegrasyonunda çalışmak
 • Ürünün maliyet, özellik ve performans standartlarını karşılayacak malzeme ve üretim prosedürleri geliştirmek
 • Yeni ürün planlarını inceleyerek elektriksel iletkenlik, ağırlık, ısı direnci ve mukavemet gibi tasarım hedeflerine dayalı malzeme seçimi için önerilerde bulunmak
 • Müşteri ve çalışanları yeni malzeme ürünleri hakkında bilgilendirmek
 • Termal ve mekanik işlemler kullanarak metal alaşımlarının özelliklerini değiştirmek
 • Malzemelerin, nanoboyutta daha iyi karakterizasyonu için yeni testler, ölçüm yöntemleri, karakterizasyon cihazları geliştirmek
 • Yeni projeleri planlamak ve değerlendirmek
 • Diğer mühendis ve bilim adamlarının çalışmalarını denetlemek
 • Ürünlerin, ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve kalite standartlarına uygun olmasını sağlamak
 • İlk örnek, prototip üretimi, test ve karakterizasyonu planlamak
 • Kullanılan malzemelerin özelliklerinde iyileştirmeler yapmak ve düşük maliyet için çalışma yapmak
 • Alanı ile ilgili teknik şartname ve rapor hazırlamak
 • Uygulama alanına ve isterlerine göre malzeme ve sistemlere yönelik tasarım yapmak
 • Geliştirilen yeni malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini test etmek ve değerlendirme yapmak

Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Teknoloji ve ürün geliştirmek için, malzemelerin araştırılması, belirlenmesi, tasarımı ve geliştirilmesinden sorumlu olan malzeme bilimi mühendislerinin çalışma alanı oldukça geniştir. Bunları sıralayacak olursak;

 • Demir-Çelik sanayi
 • Demir-Dışı metal üretim sanayi
 • Cam, seramik ve refrakter sanayi
 • Manyetik malzeme üretimi
 • Biyomedikal malzeme üretimi
 • Kalite kontrol ve gözetim şirketleri
 • Döküm sanayi
 • Savunma sanayi
 • Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
 • Uçak ve gemi imalat sanayi
 • Plastik teknolojisi
 • Uzay ve havacılık sanayi
 • Makine imalat sanayi
 • Nano-teknoloji ve ileri teknoloji malzemeleri
 • Kompozit malzeme üretimi
 • Yüzey işlemleri ve kaplama sanayi
 • Elektrik-Elektronik malzeme üretimi
 • Yarı iletken malzeme üretimi
 • Kaynak malzemeleri üretimi sanayi
 • Metal şekillendirme ve işleme sanayi
 • Alternatif sanayiler

Malzeme Mühendisi Ne Yapar?

Tıp, mimarlık, teknoloji, iletişim ve sürdürülebilir ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte daha yeni malzemelere olan ihtiyaç artmaktadır.

Bu ihtiyaç, malzeme mühendislerine olan talebi arttırdı. Malzeme bilimi mühendisleri, teknoloji ve ürünleri ilerletmek için malzemelerin araştırılması, tasarımı ve geliştirilmesinde, hammaddeyi seçmekten nihai ürünü yaratmaya ve test etmeye kadar malzeme geliştirmenin tüm aşamalarında yer alırlar.

Malzeme Bilimi Mühendisi Olarak Hangi İşlerde Çalışabilirim?

Daha yeni ve geliştirilmiş malzemelere olan talep her tür endüstride doğaldır. Dolayısıyla, bir malzeme bilimi mühendisi birçok farklı alanda iş bulabilir. Uzay, güç ve telekomünikasyon, malzeme bilimi mühendislerinin en büyük işverenidir.

Spor malzemeleri üreticileri, biyomedikal mühendisliği, ulaşım, sürdürülebilir malzeme endüstrileri ve bilgi teknolojisi diğer bazı iş kollarıdır.

Malzeme bilimi mühendisinin hangi endüstride çalıştığından bağımsız olarak, bu meslekle ilgili bazı ortak sorumluluklar vardır.

 • Söz konusu kullanıma göre en iyi malzeme kombinasyonunun seçilmesi
 • Materyalleri test etme ve değerlendirme
 • Prototip geliştirme
 • Ölçeklendirme aşamasında üretim ekibine yardımcı olmak
 • Sorun giderme
 • Kalite Kontrol testi
 • Yönetimin malzemenin uygunluğu, fizibilitesi, karlılığı, çevresel etkileri konusunda tavsiyesi
 • Ticari üretim için malzemenin ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi

İş Bulmak için Gerekenler Nelerdir?

Malzeme mühendisliği, teknoloji veya bilim derecesi, bir malzeme bilimi mühendisi olarak bir işe girmenin iyi bir yoludur. Bununla birlikte, istihdamın çok yönlülüğü nedeniyle, aşağıdaki konulardan herhangi birinde lisansüstü bir iş bulabilir:

 • Uygulamalı Kimya
 • Fizik
 • Seramik / Cam
 • Kimya Mühendisliği
 • Metalurji
 • Maden Mühendisliği / Mineral Bilimi
 • Jeoloji
 • Polimer bilimi
 • Yapısal mühendislik

Malzeme bilimi mühendisi, cam, seramik, kauçuk, plastik, kimyasallar, polimerler, mineraller ve hatta tekstil gibi çeşitli malzemelerle çalışır. Bu nedenle, bu konulardan herhangi birindeki yeterlilik de iş bulmanın iyi bir yoludur. Kariyer gelişimi için, malzeme bilimi mühendisliğinde bir derece ile her zaman takip edilebilir.

Bir malzeme bilimi mühendisi her zaman bir ekipte çalışır ve genellikle yeni bir malzeme yaratmaya veya mevcut malzemeleri geliştirmeye dahil olur. Aşağıdaki beceriler bu rol için yararlıdır:

İyi iletişim becerileri: Çalışma, farklı kitlelere bulgular, tasarımlar, spesifikasyonlar, prosedürler vb. Sunmayı içerir.

Bilimsel akıl yürütmeyi endüstriyel durumlara uygulayabilme: Malzemenin seri üretimi laboratuvar ölçeği üretiminden çok farklı olduğundan ve birçok zorlukla birlikte geldiğinden bu önemlidir.

Ticari farkındalık: Bu beceri meslekte ilerlerken önemlidir. Herhangi bir yeni malzemenin veya ürünün karlı ve başarılı olması için, kullanıcılara maliyet veya benzersiz özellikler açısından faydalar sunması gerekir. Bir malzeme bilimi mühendisi, incelenmekte olan herhangi bir yeni malzemenin ticari yönlerini değerlendirebilmelidir.

Malzeme bilimi mühendislerinin, tıp, havacılık vb. Gibi belirli bir endüstri için malzeme kullanımını düzenleyen çeşitli yönetmelikleri ve yasaları bilmesi ve anlaması da önemlidir.

Maaş Aralığı ve Kariyer Beklentileri Nelerdir?

Bu meslekte sunulan maaş çeşitlidir ve kişinin iş bulduğu sektöre bağlıdır. Telekomünikasyon, havacılık ve enerji sektörlerinin daha yüksek maaş ödediği bilinmektedir.

Malzeme bilimleri mühendisleri normal vardiyalarda çalışsalar da proje gereklilikleri nedeniyle fazla mesai yapmak yaygındır. İş genellikle bir laboratuvar içinde veya üretim alanındadır ve tam zamanlıdır.

Seyahat, kişinin dahil olduğu projelerin niteliğine bağlıdır. Bir kişinin kariyerinin ilk aşamalarında yarı zamanlı veya serbest meslek fırsatları azdır. Bununla birlikte, bir kez belirli bir sektörde önemli sayıda yıl geçirdikten sonra bir danışmanlık işi kurabilir.

Her meslekte olduğu gibi, kariyer gelişimi performansa, deneyime ve becerilere bağlıdır. Bu meslek için mevcut olan farklı istihdam seçenekleri nedeniyle, tecrübe ile, plastik mühendisliği, seramik mühendisliği, yarı iletken işleme, metalurji mühendisliği, biyomedikal veya doku mühendisliği gibi belirli bir alanda uzmanlaşabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir