Maden Mühendisi

Maden sahalarının fizibilitesini, güvenliğini ve üretkenliğini değerlendirmek konusunda görev yapan mühendislere maden mühendisi denir.

Yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ortaya çıkararak kaynağın ekonomik bir şekilde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar verir. Elverişli olan madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlar ve yapımını ve işletmesini gerçekleştirir.

Maden mühendisleri bu kaynakların en güvenli ve verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Bu doğrultuda hem teknoloji hem de aldıkları meslek eğitimi doğrultusunda madenlerin incelemesini gerçekleştirir.

Maden mühendislerinin görevi mineraller, metaller, petrol ve gaz gibi yüzey ve yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarmak ve yönetmektir. Maden mühendislerinin temel görevleri ise şunlardır;

 • Yeraltı ve yer üstü kaynaklarının ticari fayda potansiyelini değerlendirmek
 • Kömür, taş ve çakıl gibi metalik cevherler ya da metalik olmayan maddelerin yerlerini belirlemek için çalışmalar yapmak
 • Mesleki alanda gelişimini sürdürmek
 • Kullanılan ekipmanların güvenilirliğini sağlamak
 • İşletme maliyetleri, güvenlik, maden derinliği ve çevre tabakaları gibi faktörler doğrultusunda minerallerin çıkarılması için planlama yapmak
 • İş gücü gereksinimlerini, işletme maliyetlerini ve ekipman ihtiyaçlarını analiz ederek yıllık bütçe raporu oluşturmak
 • Çevre ile ilgili problemleri çözmek
 • Çalışmalarında maden mühendisliği bilgilerini uygulamak
 • Operasyonların sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak
 • Yönetim birimi ve teknik kadro ile işbirliği içerisinde olmak ve onlara danışmanlık
 • Maden sahalarını tespit etmek amacı ile jeolojik ve topoğrafik etütler yaptırmak
 • Kimya ve jeoloji mühendislerince kimyasal ve petrol grafik analizlerin yapılmasını sağlamak
 • Yataklardan numuneler alıp, laboratuvar da inceletmek
 • Maden yataklarının tahmini krokisini çizmek
 • Üretim metotlarının ve maden yatağının tipine, büyüklüğüne ve karakterine uygun olarak kullanılacak makine ve teçhizatı belirlemek

Nasıl Maden Mühendisi Olunur?

Maden mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık maden mühendisliği lisans bölümünden mezun olması gerekir.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar maden mühendisliği diploması alarak maden mühendisi unvanına sahip olur. Mezun olan adaylar KPSS ile devlet kurumlarına atanabilir ya da özel sektörde görev yapabilir.

Maden mühendisleri görev yaptığı kuruma bağlı olarak büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi alanlarda çalışabilmektedir.

Bu nedenle maden mühendisi olmak isteyen kişilerin farklı çalışma ortamlarına uyum sağlayabilecek nitelikte olması gerekir. Maden mühendisleri görev yaptıkları kurumdaki jeologlar, jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçiler ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni maden cevherlerinin ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Maden mühendisinin taşıması gereken nitelikler ise şunlardır;

 • Madencilik personelini denetleyebilmek
 • Seyahat engeli bulunmamak
 • Madencilik sahasında kullanılan yazılımlara hakimiyeti bulunmak
 • İş yükünü önceliklendirme yeteneği göstermek
 • Ekipman alımları, yükseltmeleri ve onarımları ile ilgili kararlar alabilecek yönetim kabiliyetine sahip olmak
 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek
 • Saha çalışmaları gerçekleştirebilecek sağlık koşullarına sahip olmak
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir