Laboratuvar Teknisyeni

Laboratuvar teknisyeni, sağlık kuruluşlarında ya da fabrikalarda çalışan, doktor ya da mühendislerin talebi üzerinde laboratuvar ortamında analiz çalışmalarını yürüten görevlilerdir.

Laboratuvar teknisyeni, analiz yapmak için gereken koşulları sağlar, laboratuvar ortamında kullanılan tüm ekipmanların hijyenini sağlar, laboratuvar ekipmanları ile analiz ve ölçümlerin yapılmasını sağlar, analiz sonucu elde ettiği tüm verileri yazılı ve dijital olarak kayıt altına alır.

Laboratuvar Teknisyeni Nasıl Olunur?

Laboratuvar teknisyeni olmak isteyen kişilerin 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar ön lisans eğitimini başar ile tamamlamış olması gerekir.

Bölümün amacı kişinin genetik sağlık, klinik biyokimya, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, patoloji laboratuvarlarında kimyasal analizler yapabilecek yetide olmasını sağlamaktır.

Tıbbi laboratuvar teknikerliği öğrencileri, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, genetik, hematoloji, patolojik incelemeler, endokrin derslerinin yanı sıra temel tıp bilim derslerini de görmektedirler.

Tıbbi laboratuvar teknikerliği öğrencileri, tıbbi etik ve deontolojik kurallara uygun yetiştirilmektedir. Ayrıca 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar ön lisans programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyomühendislik, hemşirelik bölümlerinden herhangi birine geçiş yapabilirler.

Laboratuvar Teknisyeninin Sahip Olması Gereken Özellikler?

Laboratuvar teknisyeni olmak için 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar bölümü eğitimini tamamlamanın yanı sıra kişinin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. İnsan sağlığı açısından risk taşıyabilecek ilaçları barındıran laboratuvar ortamında çalışmak büyük sorumluluk gerektirir.

 • Laboratuvar teknisyeni olmak için laboratuvar bilgisinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği konusunda da bilgi sahibi olmak gerekir.
 • Kişinin yüksek odaklanma becerisine sahip olması gerekmektedir.
 • Kişinin disiplinli ve tertipli olması gerekmektedir
 • Özellikle genel laboratuvar kuralları hakkında oldukça titiz olması gerekmektedir
 • Kişinin sorumluluk sahibi olması gerekmektedir
 • Kişi uzun süre oturarak çalışmaya uygun olması gerekmektedir
 • Kişinin ekip çalışmasına uygun olması gerekmektedir
 • Sterilizasyon ve genel laboratuvar kurallarına uyması gerekmektedir
 • Yüksek konsantrasyona sahip olması gerekmektedir

Laboratuvar Teknisyenlerinin Görevleri Nelerdir?

Genel olarak laboratuvar teknisyenlerinin görevleri şu şekildedir:

 • Laboratuvar numunelerini kabul ederek numunelerin analiz edilmesi için ön hazırlıkları yapmak
 • Patoloji laboratuvarına ulaşan dokunun sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu örnekleri kaydedilerek anatomik özelliklerine uygun bir biçimde fiksasyonu sağlamak
 • Laboratuvara gelen hastalardan usulüne ve hijyen kurallarına uygun olarak klinik örnekleri almak
 • Laboratuvar ortamında kullanılan tüm araçların ve ekipmanların dezenfeksiyonunu sağlamak
 • Kan alma ünitesinde, kan alma işlemlerini gerçekleştirmek
 • Kit sayımı ve miad kontrolleri yapmak ve bunları kayıt altında tutmak
 • İnternat ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını yaparak kayıt altında tutmak.
 • Acil olarak gelen testleri ayırmak ve korunması gereken ekipmanları usulüne uygun bir şekilde muhafaza etmek.
 • Reddedilmiş olan örnekler için yeni örnekler talep etmek ve örneklerin neden reddedildiğine dair rapor hazırlamak
 • Hekim tarafından talep edilen deney, test ve analizleri laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak yapmak ve analiz sonuçlarının usulüne uygun şekilde raporunu hazırlamak

Laboratuvar Teknisyenlerinin Çalışma Alanları

 • Özel ve devlet hastaneleri
 • Tıp fakülteleri
 • Hıfzısıhha enstitüleri
 • Farklı sağlık kuruluşları ve araştırma merkezleri
 • Özel tahlil laboratuvarları
 • Gıda sanayi işletmeleri
 • Tıp alanında araştırma ve geliştirme yapan tüm kurumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir