Kardiyoloji Uzmanı

Kardiyoloji, Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Önceden iç hastalıkları alanının bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan tıp eğitimi almış uzman hekimlere kardiyoloji uzmanı denir.

Çarpıntı, çabuk yorulma, nefes darlığı, göğüs ağrısı, siyanoz, ödem, gece idrara çıkma rahatsızlığı olanlar kardiyoloji bölümünde tedavi edilmektedir. Kardiyoloji uzmanı kalp krizi, ritim bozuklukları ve tansiyon yüksekliği gibi hastalıkları ilaç ile tedavi eder. İlacın tedavi için yetersiz olduğu durumlarda ise anjiyo yapar.

Açık ameliyat yapmaz. Genellikle tedaviyi ilaç ya da stent, balon anjiyoplasti,  gibi işlemlerle yapar. Kalp pili takılması da girişim gerektiren bir işlemdir. Kalp yetmezliği, kalp krizi, hipertansiyon, ritim bozuklukları sık rastlanan önemli kalp hastalıklarıdır.

Kardiyoloji Uzmanının Tedavi Ettiği Hastalıklar

Kardiyovasküler sistem üzerinde yer alan hastalıkları tedavi eden kardiyoloji uzmanının başlıca tedavi ettiği hastalıklar şunlardır;

 • Aort yetmezliği
 • Aort darlığı
 • Aterosklerotik koroner arter hastalığı
 • Akut koroner sendromu
 • Anjina pektoris
 • Akut miyokardit
 • Atriyal miksoma
 • Endokart hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • İskemik kalp hastalıkları
 • Kardiyomiyopati
 • Kardiyak tümörler
 • Kardiyak arrest
 • Kardiyak aritmiler
 • Mitral kapak yetmezliği
 • Mitral kapak darlığı
 • Miyokart infarktüsü
 • Pulmoner yetmezlik
 • Pulmoner stenoz
 • Perikardiyal efüzyon
 • Perikard tamponadı
 • Primer tümörler
 • Periferik arter hastalıkları
 • Trisküspit stenozu
 • Wolf Parkinson White Sendromu

Nasıl Kardiyoloji Uzmanı Olunur?

Kardiyoloji uzmanı olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 6 yıllık tıp fakültesi lisans bölümünden mezun olması gerekir. Tıp fakültesi okumak isteyen öğrencilerin özellikle biyoloji, kimya başta olmak üzere sayısal derslerden başarılı olması ve üniversite sınavının sayısal alanından yeterli puanı alması gerekir.

Üniversite sınavından yüksek puan alan adaylar üniversitelerin tıp fakültelerine yerleştirilir. Tıp fakültelerinin ilk 2 yılında teorik dersler üzerine eğitim verilir. 3. Sınıfta klinik eğitim üzerine teorik ders verilir, 4. Ve 5 sınıfında staj yapılır, 6. sınıfta ise internlik yapılır ve eğitim tamamlanır.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin kardiyoloji uzmanı olmak için Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmesi gerekir. Sınavı başarı ile geçen kişiler 5 yıllık kardiyoloji uzmanlığı eğitimi alır. Yani kardiyoloji uzmanı olmak için 11 yıllık tıp eğitimi görmek gerekir. Eğitimini tamamlayan kişiler kardiyoloji uzmanı unvanına sahip olur.

Kardiyoloji Uzmanının Görevleri Nelerdir

Kalp ve damar hastalıkları tanı ve tedavisi yapan kardiyoloji uzmanlarının genel görev tanımı şu şekildedir;

 • Hastanın fiziki muayenesini yapmak
 • Hastayı dinleyerek öyküsü ve şikâyetleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak
 • Hastalığı teşhis etmek amacıyla kan ve idrar tetkikleri yapmak
 • Teşhise göre EKG, efor testi, ambulatuar kan basıncı testi, ekokardiyografi ve tilt testi tetkiklerini istemek
 • Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi gibi uygun girişimsel tetkikleri istemek
 • Hastalara kalp ve damar sağlığı ile ilgili diyet, egzersiz gibi konularda. Önerilerde bulunmak
 • Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak
 • Hem hasta hem de hasta yakınına hastalığın tanımı, nedeni, tedavi seçenekleri, riskleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek
 • Yatış endikasyonu olan hastaların serviste tedavisine karar vermek, takip ve kontrolünü yapmak
 • Muayene ve tetkik sonuçlarına göre elde edilen verileri yorumlamak ve değerlendirmek
 • Toplumu kalp hastalıklarından korunmak için bilinçlendirmek
 • Kalp hastalarının kontrollerini yapıp onları takip etmek
 • Anjiyografi ve kalp kateterizasyonu gibi girişimsel tetkikleri istemek
 • Koroner damar içi girişim tedavileri uygulamak
 • Elektrofizyolojik çalışmaları ve tedavileri uygulamak
 • Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir