Jeoloji Mühendisliği

Yerkürenin fiziksel özellikleri, katmanları, yapısı, madde özellikleri ve tarihini inceleyen bilim dalına jeoloji denir. Yer bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Jeoloji mühendisliği, bölgesel kalkınmaya ve mühendislik, maden, madencilik, yeraltı suyu, atık yönetimi, petrol projelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacı ile verilerin toplanıp analiz edildiği mühendislik dalıdır.

Yer kabuğunun yapısını, tarihini, bünyesini inceleyen, kaya tabakalarının oluşumu ile ilgili araştırmalar yapan, yerleşim alanı ve mühendislik yapılarının yer seçim çalışmalarını yapan kişiye ise jeoloji mühendisi denir.

Jeolojik haritalama programlarını planlar ve geliştirir. İnşaat faaliyetlerinin sahalarda yaratacağı etkiyi tespit etmek amacı ile kaya, toprak, yeraltı suyu gibi koşulları teknik olarak inceler ve analizini yapar.

Jeoloji mühendisleri,

 • Doğal kaynakların,
 • Endüstriyel ve enerji hammaddelerinin,
 • Sıcak ve soğuk su kaynaklarının aranması ve kullanılması,
 • Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetler konularında araştırma yapma ve risk belirleme,
 • Yerleşim alanı seçme konularında karar verme yetkisine sahiptirler.

Ayrıca karayollarının, demiryollarının, enerji santrallerinin, enerji boru hatlarının, barajların yerlerinin seçiminde de karar sahibidirler.

Nasıl Jeoloji Mühendisi Olunur?

Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin üniversitelerin 4 yıllık jeoloji mühendisliği lisans bölümünden mezun olması gerekmektedir. Ayrıca 4 yıllık üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden de jeoloji mühendisliğine geçiş yapılabilir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık jeoloji mühendisliğine geçiş yapılan 2 yıllık ön lisans programları şunlardır;

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
 • Doğal Taş Dekorasyonu
 • Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
 • Enerji, Geoteknik
 • Harita ve Kadastro
 • Harita
 • Harita Teknikerliği
 • Harita ve Maden Ölçme
 • Jeoteknik Teknikerliği
 • Maden
 • Maden Teknolojisi
 • Mermer Teknolojisi
 • Mermercilik
 • Petrol Sondajı ve Üretimi
 • Petrol Arama
 • Sondaj Teknolojisi
 • Sondajcılık
 • Taş İşlemeciliği

Jeoloji mühendisliği eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler jeoloji mühendisi unvanına sahip olur. Baraj, demiryolu, karayolu, köprü ve yerleşim merkezlerinin belirlenmesinde karar veren jeoloji mühendislerinin ülke ekonomisi için önemi büyüktür. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarını bilmek, bulmak ve etkin halde kullanmak için çalışmalar yaparlar. Özel sektörde ya da devlet kurumlarının MTA (Maden Teknik Arama), DSI (Devlet Su İşleri), TKI (Türkiye Kömür İşletmeleri), Karayolları, Etibank, İller Bankası ve deprem araştırma enstitüsünde çalışma imkanına sahiptirler.

Jeoloji Mühendislerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Jeoloji mühendisi olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler şunlardır;

 • Verileri analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak
 • Matematik, fizik ve kimya konularında başarılı olmak
 • Saha ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz edip problemlere çözüm üretebilme becerisine sahip olmak
 • İnceleme ve araştırma konularına merakı olmak
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • Açık ya da kapalı ortamlarda çalışabilecek yeterliliğe sahip olmak
 • Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak
 • Analitik düşünme yeteneği sergilemek
 • Teknik becerilere sahip olmak
 • Detaycı ve dikkatli bir yaklaşım sergilemek

Jeoloji Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Jeoloji mühendisinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • İnşaat faaliyetlerinin öncesinde toprak, kaya, su ve diğer koşulları analiz ederek uygun saha seçimi yapmak
 • Yer tabakasının fosil ve mineral muhteviyatını tahlil etmek
 • Yer kabuğunda değişiklik yapan hava, su ve buzul erozyonlarını incelemek
 • Volkanik faaliyetlerin dinamik safhalarını ve büyük yer altı basınç ve hareket keyfiyetlerini incelemek
 • Toprak kaymalarının ve depremlerin olası etkileri, yamaçların ve dolguların stabilitesi ve binaların yerleşimi ile ilgili öneri ve rapor hazırlamak
 • İnşaat mühendisleri ve malzeme mühendisleri ile iş birliği içerisinde çalışarak verilen bulguları ya da raporları değerlendirmek
 • Maden mühendisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak maden arama, madencilik ve fizibilite çalışmalarını yürütmek
 • Sondaj neticeleri ve karotlar doğrultusunda yer altında bulunan petrol, mineral, kayaç ve maden dağılımının sınırlarını belirlemek
 • Çevre mühendisleri ile iş birliği içerisinde çalışarak arazi ıslahı, su ve hava kirliliği ile sürdürülebilirlik problemlerine çözüm üretmek
 • Arızalı madencilik ekipmanlarını onarmak
 • Jeotermal enerji kaynaklarını araştırmak ve işletilmesini sağlamak
 • Petrol rezervleri, gaz ve mineral potansiyelinin gelişmesini değerlendirmek
 • Deniz yatağının haritası ve topoğrafisini tespit etmek
 • Büyük binalar, köprüler, tüneller, baraj gibi inşaat projelerinde karşılaşılan problemlere jeolojik bilgiler doğrultusunda çözüm bulmak
 • Tortul kayaçlarda yaş tayini yapıp çevresindeki fosilleri laboratuvar ortamında mikroskopla incelemek

İş Deneyimi

Saha çalışması, sınıfta öğrendiklerinizi tamamlamak için gerekli pratik deneyimi sağladığı için jeoloji çalışmalarınızın önemli bir parçasını oluşturur. Bir yıl süren kurslar ile hem ülkemizde hem de yurtdışında iş deneyimi fırsatları bulabilirsiniz. Bunu beceri setinizi genişletmek ve faydalı bir iletişim ağı oluşturmak için bir fırsat olarak kullanın.

Bazı mezunlar, kısa vadeli çevre projelerinde, ülkemizde veya yurtdışında ücretli veya gönüllü çalışmalar yaparak niteliklerini ve becerilerini geliştirmeyi tercih ederler.

İş deneyimi ya da gölgeleme yapmak için harcanan zaman, gelecekteki kariyeriniz hakkında kararlar almanıza yardımcı olabilir ve sorunları farklı bir bağlamda çözmek için uzmanlığınızı kullanabilirsiniz.

Tipik İşverenler

Birçok jeoloji mezunu doğrudan dereceleriyle ilgili mesleklere girer. Popüler roller keşif ve üretim, su temini, çevre mühendisliği ve jeolojik etütleri içerir. Diğer alanlar arasında çevre planlaması, hidrojeoloji ve kirlilik kontrolü bulunmaktadır.

İstihdam genellikle:

 • Petrol, gaz ve petrol sektörü
 • Yeraltı suyu endüstrisi
 • Çevre danışmanlığı
 • İnşaat mühendisliği ve inşaat şirketleri.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkelerde denizaşırı çalışmalar jeolojide kariyerlerin ortak bir özelliği olabilir. Bazı deneyimli profesyoneller serbest meslek danışmanları da olabilir.

Özgeçmişiniz İçin Beceriler

Çalışma programınız ve modül seçimlerinizle ilgili belirli bir jeoloji bilgisi geliştireceksiniz. Derecenizin bir parçası olarak yürüttüğünüz pratik saha çalışması sizi saha ve laboratuvar araştırmalarında uzmanlıkla donatır.

Eğitiminizden aktarılabilir beceriler şunları içerir:

 • Gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerileri
 • Veri hazırlama, işleme ve sunma yeteneği
 • Metin, sayısal, sözlü, grafiksel gibi çeşitli ortamlardaki bilgileri işleme yeteneği
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • Rapor yazma becerileri
 • Problem çözme becerileri ve yan düşünme
 • Kendini motive etme ve esneklik
 • Ekip çalışması becerileri ve kendi inisiyatifinizde çalışma yeteneği.

İleri çalışma

İleri çalışma jeoloji mezunları için popüler bir seçenektir. Madencilik mühendisliği, mühendislik jeolojisi veya mineral endüstrisi gibi belirli bir jeoloji alanına girmek istiyorsanız, ilgili bir yüksek lisans ve doktora almak yardımcı olabilir.

Örneğin, petrol jeobiliminde yüksek lisans yapmak, petrol endüstrisine girmek isteyenler için bir seçenektir. Lisansüstü derslere diğer örnekler:

 • Hidrojeoloji
 • Petrol Mühendisliği
 • Petrol jeofiziği

Atık Yönetimi

Az sayıda öğrenci doktora programlarına devam etmektedir. Lisansüstü düzeyde eğitim alarak uzmanlık bilginizi, araştırma ve iletişim becerilerinizi geliştireceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir