İntaniye (Enfeksiyon Hastalıkları) Uzmanı

Hastanelerin ilgili departmanlarında; virüs, bakteri, mantar, parazit, gibi mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimlere enfeksiyon hastalıkları uzmanı denir.

Enfeksiyon hastalıkları tüm dünya ülkelerinde sık rastlanan bir hastalık türüdür. Uzman hekimler birçok hastayı tedavi ederken, tedavisi mümkün olamayan ölümcül vakalarla da karşılaşabilmektedir.

Soğuk algınlıkları, ateşle başlayan hastalıklar, döküntülü hastalıklar, besin zehirlenmesi, sarılık çeşitleri, menenjit, parazit hastalıkları, mantar bozuklukları gibi bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavilerini bilinçli bir şekilde gerçekleştirir ve kontrolünü sağlar.

İntaniye (Enfeksiyon Hastalıkları) Uzmanı Nasıl Olunur?

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 6 yıllık tıp fakültesi lisans bölümünden mezun olması gerekir. Tıp fakültesi okumak isteyen öğrencilerin sayısal derslerden başarılı olması ve üniversite sınavının sayısal alanından yeterli puanı alması gerekir.

 Bu nedenle lise eğitiminde sayısal derslere ağırlık vermesi ve alanda başarılı olması gerekir. Ardından üniversite sınavına giren adayların sınavın sayısal alanından yeterli puanı alması gerekir. Üniversite sınavından yüksek puan alan adaylar üniversitelerin tıp fakültelerinde eğitim hayatına devam eder.

Tıp fakültelerinin ilk 2 yılında teorik dersler üzerine eğitim verilir. 3. Sınıfta klinik eğitim üzerine teorik ders verilir, 4. Ve 5 sınıfında staj yapılır, 6. sınıfta ise internlik yapılır ve eğitim tamamlanır. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak için Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmesi gerekir.

Sınavı başarı ile geçen kişiler 5 yıllık Enfeksiyon Uzmanlığı anadal programı eğitimi alır. 11 yıl tıp eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmaya hak kazanır. Sağlık işletmelerinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda görevlerini yaparlar.

İntaniye (Enfeksiyon Hastalıkları) Uzmanı Görevleri Nelerdir?

Enfeksiyon hastalıkları uzmanının görev tanımı aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek
 • Polikliniğe ayakta gelen hastaları muayene ederek tanısını koymak
 • Hastaların takip ve tedavisi için çalışmak
 • Gerektiğinde hastaların hastaneye yatışını yapmak
 • Hastadan tanıya yönelik, kan, idrar, kültür, görüntüleme tetkikleri istemek
 • Hastalığın etkenine bağlı olarak klinik mikrobiyoloji laboratuvarında izlenmek üzere mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapmak ve sonuçları değerlendirmek
 • Muayene bulguları ve test sonuçları doğrultusunda hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerini belirlemek, tedavi süresine karar vermek, tedaviye yanıt alınıp alınmadığını kontrol etmek
 • Bakteri bilimi, parazit bilimi, mantar bilimi ve kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran seroloji bilimi için testler yapmak
 • Hastalara hastalıkları konusunda gereken bilgiyi vermek, tedaviyle ilgili tavsiyelerde bulunmak
 • Hastanede enfeksiyonların önlenmesi adına stratejiler geliştirmek
 • Cerrahi müdahale gerektiren hastaların operasyon öncesi ve sonrası takip ve kontrolünü sağlamak
 • Toplumu enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemleri konusunda bilgilendirmek
 • İlgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak
 • Enfeksiyon hastalıkları alanında çıkan tüm yenilikleri takip etmek
 • Hastalık öncesi bağışıklık kazanmaya yönelik aşı programı uygulamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir