İnşaat Mühendisliği

Mühendisliğin önemli dallarından biri olan inşaat mühendisliği, insanların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesi ile başlayan bir meslektir.

İnsanlar yerleşik hayata geçerken barınak yerleri yapmaya başlamışlardır. Bu yapılar ilk zamanlarda zanaatkarlar, taş ustalar ve marangozlar tarafından yapılırken daha sonra inşaat mühendisliğinin temelini oluşturmuştur.

Kısacası inşaat mühendisliği, yapıların yapımı, plan ve projesi ile uğraşan mühendislik dalıdır. inşaat mühendisi ise, bu çalışmaları yürüten, geliştiren ve kontrol eden kişidir.

Nasıl İnşaat Mühendisi Olunur?

İnşaat mühendisi olmanın şartları şu şekildedir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin tamamlanması ardından ise üniversite sınavına girmek, sınavdan sayısal alanında yeterli puan almak gerekir.

Üniversite sınavından aldığınız puan ile istediğiniz üniversitenin inşaat mühendisliği bölümünü tercih ederek yerleşebilirsiniz.

4 ya da 5 yıllık eğitiminizi başarılı ile tamamladıktan sonra aldığınız inşaat mühendisliği diploması ile inşaat mühendisi olursunuz. Fakat bu başarılı bir inşaat mühendisi olmak için yeterli değildir.

Eğitim hayatınız boyunca da kendinizi alanınızda sürekli geliştirmeniz projeler geliştirmeniz ve başarılı bir insan olmanız gerekir. İnşaat mühendisi olmak için 4 yıllık mühendislik fakültesi mezunu olmanın yanında başka bir alternatifiniz daha var.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminizi tamamladıktan sonra 4 yıllık bir mühendislik fakültesine yerleşmek için yeterli puanınız yoksa 2 yıllık yükseköğretim programından mühendislik fakültesine Dikey Geçiş Dınavı (DGS) ile geçiş yapabilirsiniz.

2 yıllık yükseköğretim programından 4 yıllık inşaat mühendisliğine geçiş yapabileceğiniz bölümler şunlardır;

 • Yapı Denetim
 • Yapı Teknolojisi
 • İnşaat Teknolojisi
 • İnşaat
 • İnşaat Teknikerliği
 • Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Teknolojisi
 • Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği
 • Ulaştırma ve Otomotiv
 • Ulaştırma
 • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
 • Karayolu Ulaşımı ve Trafik
 • Yapı Denetim Yardımcılığı
 • Hazır Beton Teknolojisi
 • İstihkam bölümleridir

Bu bölümlerden herhangi birinden mezun olduğunuz takdirde DGS ile inşaat mühendisliğine geçiş yapabilir ve mühendislik eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.  

İnşaat Mühendisliği Bölümleri

Mühendislik tek başına bir meslek olmamakla ve birçok alt dalının olması ile birlikte, bu dallardan biri olan İnşaat mühendisliğinin de bölümleri bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği bölümleri şu şekilde sıralanabilir.

Bina: inşaat mühendisi binaların yapım ve tamir işlerinde, koordine işlerini yapar. İnşaat projelerinin sahaya uygunluğunu kontrol ederek, aynı zamanda yapıların mühendislik kontrollerini yapmakta ve projeye uygun olup olmadığının kontrolünü gerçekleştirmektedir. Yapının uygun olup olmadığının ardından kabul işlemlerini de gerçekleştirmektedir.

Havaalanı: İnşaat mühendisi havaalanının yapımını planlar, denetler, organize eder ve bakım onarım işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir. Aynı zamanda uçak pistlerinden de sorumludur.

Demiryolu: İnşaat mühendisi demiryolu ve terminal yapımını planlar, denetler, organize eder ve bakım onarım işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.

Karayolu: İnşaat mühendisi inşaat ve cadde yapımını planlar, denetler, organize eder ve bakım onarım işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.

Köprü: İnşaat mühendisi köprü yapımı için proje planı ve arazi etütleri yapar. Köprü yapımını organize eder ve bakım onarım işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.

Sıhhi Tesisler: İnşaat mühendisi temizlik ve sağlık işlerindeki tesislerin işlerini planlar, denetler, organize eder ve bakım onarım işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.

Su: inşaat mühendisi sulama ile ilgili işleri planlar, denetler, organize eder ve bakım onarım işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.

Toprak Tahlili: İnşaat mühendisi inşaat yapılacak alanın ve inşaat yapımında kullanılacak malzemelerin kontrolünü sağlar.

Öğretim Üyesi: İnşaat mühendisi sadece bir bina yol ya da köprünün yapımından sorumlu kişi değildir. Aynı zamanda bunları gerçekleştiren kişilerin eğitiminden de sourumlu kişidir.

İnşaat mühendisi öğretim üyesi, tüm yapıların planlama, organizasyon, bakım, onarım gibi konularda eğitim öğretim çalışmaları yapan ve yaptıran, üniversitelerin lisans ve yükseklisans çalışmalarında rehberlik eden, inşaat mühendisliği alanında bilimsel araştırmalar yapan, yaptığı çalışmaları yaptığı yayınlar ile duyuran kişidir.

İnşaat Mühendislerinde Olması Gereken Özellikler

Konutlar, ticari binalar, yollar, köprüler, kanallar, barajlar gibi inşaat projelerini tasarlamak ve yönetmekle görevli inşaat mühendislerinin sahip olması gereken bir takım özellikler vardır. İnşaat mühendislerinde olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir;

Teknik Beceriler: iyi bir inşaat mühendisi daha doğrusu iyi bir mühendis olabilmek için, mühendislik problemlerini tanımlayıp çözümleyebilecek iyi derecede matematik ve fizik bilgisi gereklidir. Mühendis demek ilk öncelikle problem çözme yeteneğine sahip olabilmek demektir.

İnşaat mühendisi sorumlu olduğu alanda bir proje geliştirdiği zaman, misal bir köprünün inşasında köprü boyunca ağırlığın ne kadar dağıtıldığını doğru bir şekilde hesaplaması gerekir.

İnşaat mühendislerinin sahip olması gereken en önemli beceri ise tasarım tekniğidir. Bunun için çizimler, modeller, haritalar için CAD yazılımı üzerinde çalışmar yapması gerekmektedir. Olası problemlere karşı çözüm üretebilme becerisine sahip olabilmelidir.

İletişim Becerileri: inşaat mühendsiliğinde diğer birçok mühendislik alanına göre daha fazla iletişim kurmak gerekebilir. Bu nedenle iletişim kurma becerisine sahip olmak oldukça önemlidir.

İyi bir inşaat mühendisi fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmeli ve ortada herhangi bir belirsizlik olmadan projeye yön verebilmelidir. Kendi fikirlerini kolyaca ifade edebileceği gibi ekipte bulunan diğer kişilerin de fikrini alması ve bunu değerlendirmesi gerekir.

Proje Yönetimi: projenin gerçekleştirildiği alanda herhangi bir problem ile karşılaşılması durumunda inşaat mühendisi bu problemi çözebilme ve projeyi koordine edebilme yeteneğine sahip olması gerekir. İnşaat mühendisi hem müşterinin güvenini kazanmak ve bunu srüdürmek hem de projede yer alan ekibi yönetebilmelidir.

Yaratıcılık: inşaat mühendislerinin mühendislik prensiplerine uygun şekilde çözüm geliştirmek için yaratıcı bir yapıya sahip olması gerekir. Başarılı bir inşaat mühendisinin problemi görebilme, çözebilme, yaratıcı olabilme özelliğine sahip olması çok önemli bir niteliktir.

Liderlik Becerileri: inşaat mühendisi, tüm projenin plan ve tasarımından sorumludur. Bu nedenle büyük bir sorumluluğa sahiptirler.

Çünkü projede yer alan ekipte söz hakkına sahiptirler ve bunun için de liderlik becerisinin olması önemli bir özelliktir. Aksi takdirde projenin yönetimi oldukça zor olacak ve bu da beraberinde sorunlara yol açacaktır. Başarılı bir inşaat mühendisi takımının lideri olabilme becerisine sahip olmalıdır.

Görselleştirme: bir inşaat mühendisinin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri, tanımlanan projenin, karmaşık bir çizme dönüştürülmüş halinin gerçekte nasıl bir şeye benzeyeceğini görsel olarak tahmin edebilmesidir.

Yani gerçekte var olmayan bir projeyi görselleştirme yeteneğine sahip olmalıdır. Esnek ve dinamik bir beceriye sahip olmak problem çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. Proje tanımında projenin neye dönüşebileceğini öngörmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir