İmalat Mühendisliği

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilecek ürünün üretim yöntemlerini ve üretim araçlarının tasarım ve uygulanmasından sorumlu mühendislere imalat mühendisi denir.

Soyut halde bulunan tasarımı, kaliteli, düşük maliyetli ve en hızlı şekilde somut hale getirecek beceriye sahip olmalıdır.

Ürünün tasarımından üretimine kadar tüm süreçlerden sorumludur. Ayrıca iyileştirme alanlarının belirlenmesi, yeni ürün ve süreçlerin tasarlanması, yüksek üretim ve ürün kalitesi seviyelerinin sürdürülmesi, yasal standartlara uygunluk sağlanmasından da sorumludur.

Üretim hatlarındaki kalite kontrol süreçlerini takip eder ve iş akış optimizasyonunu sağlar. İmalat mühendisinin sahip olması gereken nitelikler ise şunlardır;

 • İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek
 • Disiplinlerarası projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilmek
 • Temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulamak
 • Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanabilmek
 • İmalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisine sahip olmak
 • İmalat mühendisliği problemlerini belirleme ve çözme becerisine sahip olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahip olmak
 • Yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini kullanabilmek

İmalat Mühendisi Nasıl Olunur?

İmalat mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Gıda Mühendisliği gibi lisans bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. İlgili bölümden başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler imalat mühendisi olarak görev yapabilmektedir.

İmalat mühendisi olmak isteyen kişilerin üretim süreçlerini ve makineleri değerlendirme ve sorun giderme deneyimine sahip, CAD, CAM, veri analiz programları ve ilgili yazılımlar konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. İmalat mühendisleri ofis ortamında, atölye ya da fabrikalarda görev yapmaktadır.

İmalat mühendisleri, imalat yapan kamu ya da özel sektörde görev yapabilme imkanına sahiptir. Otomotiv, beyaz eşya, tarım ya da genel makine imalat sektörü, uçak, elektronik malzeme, demir-çelik ve daha birçok alanda çalışabilmektedirler.

İmalat Mühendisinin Görevleri

Üretilecek ürünün üretim yöntemlerinden sorumlu olan imalat mühendislerinin görevlerini sıralayacak olursak;

 • Günlük üretim planlarına uygun şekilde üretimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve takibini yapmak
 • Ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırmak ve tasarlamak
 • Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit etmek
 • Üretimin hedeflenen kalite ve zamanda tamamlanmasını sağlamak
 • Üretimde çalışan işgücünün tespitini yaparak, sayısını aranan nitelikleri insan kaynakları bölümüne bildirmek
 • Tüm imalat işlemlerinin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile kalite standartlarına bağlı olarak gerçekleşmesini sağlamak
 • Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit etmek
 • Üretim verimlilik analizleri ile zaman etüdleri yapmak
 • Süreç iyileştirme, kayıp zaman ve fire analizleri yapmak
 • Üretim ekipmanları ile makinelerinin performansını analiz ederek verimliliğini arttıracak çalışmalar yapmak
 • Değişen koşullara bağlı olarak ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini takip etmek ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlamak
 • Üretim iyileştirmelerinde de gerekli istatistiki metodları kullanmak
 • Makine ve ekipman ihtiyaçlarını belirleyerek temin edilmesini sağlamak
 • Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
 • İşletmede görev yapan diğer çalışanlar ile iş birliği içerisinde çalışmak
 • Üretim maliyetlerini düşürmek amacı ile çalışmalar yapmak
 • Ürün devreye alma süreçlerine destek olmak
 • Kalite sisteminde devamlılığın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak
 • İmalat personelinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek
 • Üretimde karşılaşılan problemleri çözmek ve ilgili yöneticiye bildirmek
 • Üretim ile ilgili rapor hazırlamak
 • Mevcut üretim süreçlerini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek
 • Yeni süreçler, ekipman ve ürünler araştırmak ve geliştirmek
 • Maliyet tasarrufu önlemleri ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirmek

Neden İmalat Mühendisliği?

İyi eğitimli olmak, imalat mühendisliği alanında başarıya ulaşmanın kritik bir parçasıdır. Mühendisler, matematiksel ve bilimsel bilgiye yoğun bir şekilde hakim olmalıdır ve bunların her ikisi de bir imalat mühendisliği lisans programında geliştirilebilir. Peki, imalat mühendisliğinin doğru alan olup olmadığına nasıl karar verebilirsiniz? Dikkate alınması gereken birkaç şey var.

İlk olarak, mühendislik ilgi alanlarınızın kapsamını düşünün. İmalat mühendisliği, mühendislik endüstrisinin sadece bir yönüdür. İmalat mühendisleri üretim sürecini baştan sona geliştirmekten keyif alırlar. Sürecin belirli bir bölümünü sıfırlarken, tüm üretim sürecini akılda tutma yeteneğine sahiptirler. İmalat mühendisliği lisans programlarındaki başarılı öğrenciler, örneğin; bir tahta bloğu gibi doğal bir kaynaktan mobilya üretimine kadar olan aşamaları takip edebilirler.

İkincisi, imalat mühendisliğinde bir üniversite derecesi kazanmak, matematik, bilgisayar bilimi, fizik ve diğer üst düzey dersler de dahil olmak üzere ileri matematik ve bilimin yoğun ve kapsamlı bir çalışmasını içerir. Potansiyel öğrencilerin bu tür derslerde başarılı olmaları gerekir. Bir mühendislik eğitimine uygun hazırlık, matematik, fen, bilgisayar ve bilgisayar destekli çizim derslerini içerir.

En iyi uyumu bulmak için farklı üretim mühendisliği programlarını karşılaştırın. Bu, bir programda hangi nitelikleri aradığınızı keşfetmenin iyi bir yoludur. Potansiyel bir imalat mühendisliği lisans programı hakkında ne kadar çok bilgi toplarsanız, kararınız o kadar çok netleşecektir.

Ayrıca, aday öğrencilerin deneyimli bir imalat mühendisiyle konuşmaları da iyi bir fikirdir. Günlük iş görevleri, kariyer gelişimi için fırsatlar, eğitim gereksinimleri ve gelecekteki kariyeriniz hakkında bilmek isteyebileceğiniz her şey hakkında sorular sorun ve bilgiler toplayın.

İmalat Mühendisliğinde Üniversite Derecesi ile Neler Yapabilirsiniz?

Endüstri Mühendisi

Endüstri mühendisliği genellikle imalat mühendisliği ile örtüşmektedir. İmalat mühendislerine benzer bir odaklanma ile, endüstri mühendisleri ürün geliştirme sürecine odaklanır ve sürekli olarak üretim tekniklerini geliştirmeye çalışırlar.

Bu alanda çalışan profesyoneller genellikle kalite güvencesi ve operasyon yönetimi konusunda ileri düzeyde eğitim alırlar. Endüstri mühendisleri imalat, teknoloji ve servis dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde iş bulurlar. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, endüstri mühendisleri diğer birçok endüstriye üretim teknikleri uyguluyorlar.

İş Danışmanı

Bir imalat şirketi sorunları ele almakta zorlanıyorsa, genellikle tavsiye ve potansiyel çözümler sunmak için bir iş danışmanı tutarlar. Başarılı mühendislik danışmanları özellikle nişler veya endüstriler konusunda uzmandır.

İş danışmanları sorunlara objektif olarak bakabilir, iyileştirme planlarını formüle edebilir ve en önemlisi müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurabilir.

İmalat mühendisliği derecelerine sahip iş danışmanları, üretim ve montaj prosedürlerini güncellemek ve kolaylaştırmak isteyen şirketler için özellikle değerlidir. Bu kariyer için kanıtlanmış iş ve yönetim prensipleri bilgisi gereklidir.

Yöneylem Araştırması Analisti

Yöneylem araştırması analisti, iyileştirme ve büyüme alanlarını belirlemek için işleme ve üretim prosedürlerini inceler. Bu alandaki profesyoneller karar vermek ve sorunları çözmek için kapsamlı araştırma ve gözlemlere güvenmektedir.

Bir imalat mühendisi gibi, yöneylem araştırması analistleri, sürecin bireysel bileşenlerinin nasıl daha ucuz ve verimli hale getirileceğini ölçmek için bir üretim sürecinin daha büyük resmini görüntüleyebilirler.

Yöneylem araştırması analistleri nihai sonuca odaklanır ve ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışır. Bu tür bir konum, imalat mühendisliği ve endüstri mühendisliği dahil olmak üzere mühendislik endüstrisinin çeşitli kısımlarında bulunur.

Mühendislik Teknisyeni

Mühendislik teknisyenleri, çeşitli mühendislik alanlarındaki teknik problemleri çözmek için bilimsel, matematik ve mühendislik teorilerini ve yöntemlerini kullanırlar.

Çoğu mühendislik teknisyeni işi ön lisans gerektirir. İmalat sanayiindeki mühendislik teknisyenleri genellikle araştırma, ürün tasarımı, üretim prosedürleri ve çeşitli ilgili görevlerde daha deneyimli mühendislik profesyonellerine yardımcı olur.

Bir mühendislik teknisyeninin işlevi genellikle, bir ürünün bir prototipini oluşturmak için bir mühendisin planını kullanmak veya sanal modeller oluşturmak için bilgisayar destekli çizim araçlarını kullanmak gibi pratik ve fiziksel görevler içerir.

Mühendislik Yöneticileri

Mühendislik yöneticileri, mühendislik tekniği ve teorisi komutlarını mükemmel iletişim becerileri ile başarıyla birleştirebilen deneyimli mühendislik uzmanlarıdır.

Genel olarak, bir mühendislik yöneticisi mühendis ekiplerini yönlendirir, denetler, yönetir ve ekibinin üretkenliğinden ve sonuçlarından sorumludur. Birçok mühendislik yöneticisi imalat sektöründe çalışmaktadır ve imalat mühendisliğinin arka planı, gelecekteki mühendisler için bu gelişmiş kariyer yolunu takip eden sağlam bir temeldir.

Bilgi Sistemleri Yöneticileri

Sistem yöneticileri veri toplayan ve izleyen ve kullanıcıların bilgileri hızlı bir şekilde geri çağırmasını ve çekmesini sağlayan bilgi sistemleri geliştirir, değiştirir ve izler.

Bilgi sistemleri yöneticileri, sürekli değişen bilgisayar teknolojisine ayak uydurmalı ve mevcut sistemlere yeni teknoloji uygulamak için planlar oluşturmalıdır. Ayrıca, bilgisayar programcıları, bilgisayar mühendisleri ve sistem analistlerinin ekiplerini denetlerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir