İcra Avukatı Ne İş Yapar?

Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının talebi ile İcra ve İflas Müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit eden avukatlara icra avukatı denir. İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır.

Nasıl İcra Avukatı Olunur?

İcra avukatı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümünden mezun olması gerekmektedir. Bunun için öncelikle lise eğitimini başarıyla tamamlaması daha sonra ise üniversite sınavına girmesi ve üniversite sınavının eşit ağırlık alanından hukuk fakültesi için yeterli puanın alınması gerekir.

Ardından ise tercih döneminde okumak istediği üniversite için tercih yapar. Açıklanan tercih sonuçlarında puanının yeterli olduğu üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olmaya hak kazanır. Üniversitelerin hukuk fakülteleri için yeterli puanı olmayan adaylar için bir diğer alternatif ise, üniversitelerin 2 yıllık adalet bölümünü tercih etmektir.

2 yıllık adalet bölümünden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık hukuk fakültesine geçiş yapabilmektedir. Eğitim süresini başarılı bir şekilde tamamlayan hukuk fakültesi diplomasını almaya hak kazanırlar. Üniversitelerin en zorlu bölümlerinden biri hukuk fakültesidir.

4 yıllık hukuk fakültesini başarılı bir şekilde bitiren öğrencilerin avukatlık stajına başlaması gerekmektedir. Avukatlık stajı 1 yıl sürmektedir. Avukatlık stajını başarılı bir şekilde tamamlayan avukat adayları, avukatlık ruhsatını almak için Türkiye Barolar Birliğine stajının bittiğine dair başvuruda bulunur.

Uygun görülmesi halinde avukatlık ruhsatı alarak avukat unvanını alır. Daha sonra mesleğine istediği alanda devam edebilir. İcra avukatı olmak isteyen kişiler bu alandaki davalara bakarak mesleğinde ilerler.

İcra Avukatının Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

İcra avukatının sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İcra ve dava dosyalarının incelenmesi, müzekkere oluşturulması, borçlu görüşmelerine katılım gibi hukuki süreçlere hakim olmak
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek
 • Birden fazla görevi önceliklendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak
 • Düzenli ve detaycı çalışma becerisine sahip olmak
 • İkna kabiliyetine sahip olmak

İcra Avukatının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İcra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti veren icra avukatının görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Öncelikli olarak borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağı tahsil etmeye çalışmak
 • Borçlu ile yapılan görüşmeler sonucunda alacağın tahsil edilememesi durumunda, icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatmak
 • Davasını aldığı gerçek ve tüzel kişinin hakkını dava bitimine kadar savunmak
 • Borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi için çalışmak
 • Haciz işleminin başlatılmasından tahsiline kadar olan tüm süreçte müvekkil ile iletişim halinde bulunmak
 • Rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapmak
 • Finansal kiralama(leasing) ve kredi sözleşmelerinden doğan alacakların takibini sağlamak
 • Karşılıksız çek davaları açmak ve takibini yapmak
 • Borca ve kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz sürecini başlatmak ve takip etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir