İç Hastalıkları Uzmanı

İnsan vücudunun göğüs bölgesinde bulunan iç organların hastalıklarının genel teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimlere iç hastalıkları uzmanı denir.

Aynı zamanda dahiliye uzmanı olarak da bilinen iç hastalıkları uzmanı, yetişkin hastaların organ sistemlerinin hastalıkları ile ilgili incelemeler yapar. Vücut sistemlerinde meydana gelebilecek solunum yolları, şeker hastalığı, sindirim sistemi, tiroid, kalp, böbrek gibi hastalıkların teşhis ve tedavisini yapar.

İç hastalıkları uzmanı tıp fakültesi eğitim görmüş ardından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (TUS) kazanarak iç hastalıkları uzmanlığı alanında uzmanlık eğitimi almıştır.

Nasıl İç Hastalıkları Uzmanı Olunur?

İç Hastalıkları uzmanı olmak için üniversitelerin 6 yıllık tıp fakültesinden mezun olmak gerekir. Tıp Fakültesi okumak isteyen öğrencilerin lise eğitiminde sayısal derslere ağırlık vermesi bu derslerden başarılı olması gerekir. Lise eğitiminin ardından üniversite sınavına giren adayların üniversite sınavının sayısal alanından başarılı bir puan alması gerekir.

Başarılı bir puan alan adaylar tercih dönemlerinde üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerini tercih eder. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puanının yeterli olduğu üniversitede eğitim hayatına devam eder. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar pratisyen hekim unvanına sahip olur.

Daha sonra Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanıp iç hastalıkları uzmanlığı alanında 5 yıllık eğitim süresini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler iç hastalıkları uzmanı olmaya hak kazanır. İç hastalıkları uzmanının sahip olması gereken nitelikleri ise şu şekilde sırlayabiliriz;

 • Bilimsel kural ve yöntemleri doğrultusunda problem çözebilme becerisine sahip olmak
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
 • Mesleki gelişim ve yenilikleri yakından takip etmek
 • Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Etkili iletişim becerisine sahip olmak
 • Gerçekleştirdiği tıbbi analizlerin yasal sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Gelişmiş gözlem becerisine sahip olmak ve detaylara dikkat etmek
 • Zamanı iyi yönetebilme becerisine sahip olmak

İç Hastalıkları Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

İç organların hastalıklarının genel teşhis ve tedavisinden sorumlu olan iç hastalıkları uzmanının genel görevleri şunlardır;

 • Hastaları ve toplum üyelerini hastalıkları önleme, diyet, spor ve hijyen konularında bilgilendirmek
 • Hastanın tıbbi durumunu teşhis etmek için kayıt, rapor, test sonuçları veya muayene bilgilerini analiz etmek
 • Hastalıkların durumunu takip etmek, tedavileri gerektiği şekilde yeniden değerlendirmek
 • Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak, ailesi hakkında bilgi almak ve Hasta formuna kaydetmek
 • Hastanın fiziki muayenesini yapmak
 • Farklı hastalıkların birlikte ortaya çıktığı veya tanının belirsiz olabileceği durumlarda tanı koymak
 • İç hastalıklar ile ilgili hastalara tavsiye ve önerilerde bulunmak
 • Hastayı gerekli durumlarda farklı bir uzman doktora yönlendirmek
 • Hastalara aşı yaparak önlenebilir hastalıklardan korumak
 • Hastalara test sonuçları, tedavi yöntemleri ve prosedürleri açıklamak
 • Cerrahi girişim gerektiren hastalık durumlarında, Genel Cerrahi ve diğer cerrahi branşlar ile birlikte çalışmak
 • Hastaların grip veya zatürre gibi kronik ve karmaşık sağlık sorunlarını tedavi etmek
 • Hastalığın teşhisini koymak amacıyla hastadan kan, tam kan, idrar, biyokimya, röntgen, ultrason, ilaçlı filmler, endoskopi gibi tetkikleri istemek
 • Teşhise göre ilaç yazmak ve koruyucu hekimlik konularında hastayı bilgilendirmek
 • Hastalığın seyrine göre tedavi değişikliğine karar vermek
 • Dahiliye dışı birimlerden istenen konsültasyonları değerlendirmek
 • Ameliyat öncesi ve sonrasında iç organların tamamını ve sistemlerini kontrol etmek
 • Şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, karaciğer hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, hormon hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve şişmanlık gibi hastalıkların tanı ve tedavisini yapmak
 • Yoğun bakım servislerinde yatan ölüm riski yüksek, ağır hastaların tedavisini yapmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir