Hemşirelik

Dünyanın en eski ve en önemli mesleklerinden biri olan hemşirelik sağlık sektörü meslek dallarından birisidir.

Hemşirelik Nedir? Hemşireler Ne Yapar?

 • Bireyi, aileyi ya da toplumu hastalıklardan korunma konusunda bilgilendiren
 • Kişinin beden ya da ruh sağlığının bozulması durumunda doktorlar tarafından verilen tedaviyi uygulayan
 • Hasta bakımından sorumlu
 • Hastanın gerekli kontrollerini yapan ve sağlık durumunu izleyen

Hemşirelik eğitimi almış kişilere hemşire denir. Hemşireler bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak kişilerin mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

Hemşireler;

 • Acil durumlar haricinde doktorlar tarafından yazılı olarak belirtilen tedaviyi hastaya uygulamakla yükümlüdür
 • Hastalarda beklenmeyen bir durum meydana geldiği zaman acil olarak uygulanması gereken bir tanı ya da tedavi durumunda hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder
 • Hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır
 • Tanı ve tedavinin hasta üzerindeki etkilerini izler, beklenmeyen bir durum meydana geldiği zaman bunu doktora bildirir ve gerekli önlemleri alır.
 • Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev almaktadır
 • Hemşirelik ile ilgili eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini yürütür

Hemşire olmak isteyenlerin

 • Biyoloji ile ilgili
 • Sorumluluk duygusu yüksek
 • Hızlı ve doğru kararlar verebilen
 • Yardımsever
 • Şefkatli
 • Soğukkanlı
 • Tedbirli ve tertipli kişiler olması önemlidir.

Sürekli hastalar ya da doktorlar ile iletişim halinde olan hemşirelerin insan ilişkileri konusunda da oldukça iyi olması gerekir. Gece nöbetlerine kalan ve vardiyalı olarak yoğun tempoda çalışan hemşirelerin tüm bu koşullara uyum sağlayabilecek nitelikte olması gerekir.

Hemşire Nasıl Olunur?

Sağlık meslek liselerinin ya da üniversitelerin hemşirelik yüksekokulları ile sağlık yüksekokullarının hemşirelik bölümünden ve sağlık bilimleri fakültelerinin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümünden mezun olanlar hemşire olabilir.

Daha önce sadece kız öğrencilerin okuduğu hemşirelik bölümü 2007 yılında yapılan düzenleme sonrası erkek öğrenci de almaya başlamıştır.

Hemşirelik bölümü mezunu olan erkek öğrencilere hemşir, kız öğrencilere ise hemşire denilmektedir. Üniversitelerin hemşirelik bölümünde öğrenci olabilmek için üniversite sınavına girmek ve sınavın sayısal alanından bölüm için yeterli puanın alınması gerekir.

Bölüme rağbetin ve ihtiyacın çok olmasından dolayı, liseler ve özel üniversiteler de hemşirelik bölümü açmışlardır. 2016 yılında yapılan düzenleme sonrası ise Sağlık meslek liseleri hemşirelik bölümü, yardımcı hemşirelik olarak değiştirilmiştir. Bundan dolayı hemşire unvanına sadece üniversite mezunları sahip olmaktadır.

Hemşirelerin Çalışma Alanları

Sağlık hizmetlerinin merkezinde yer alan hemşirelerin çalışma alanları oldukça geniştir. Hemşirelerin çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Devlet Hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Tıp Fakültesi Hastaneleri
 • Diyaliz Merkezleri
 • İşitme Merkezleri
 • Medikal Şirketler
 • Sağlık Meslek Liseleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Tıp Merkezleri
 • Sağlık Kabinleri
 • Organize Sağlık Güvenlik Birimleri
 • İşletmelerde İş Yeri Hemşireliği
 • Freelance olarak Evde Hasta Bakımı
 • Sürücü Kursları
 • Akademiler
 • Revirler
 • Özel Hasta Bakım Merkezleri
 • Huzur Evleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir