Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Akciğer ve göğüs kafesini ilgilendiren enfeksiyon, kanser, vasküler, alerjik hastalıklar, solunum ile ilgili hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan tıp eğitimi almış uzman hekimlere göğüs hastalıkları uzmanı denir.

Akciğer, bronşiyal tüpler, burun, yutak ve boğazı da içeren solunum sistemini etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavisi için çalışır. Ayrıca akciğer kanseri, solunum yetmezliğinin akut komplikasyonları, astım, kanser, zatürre, bronşit, tüberküloz gibi hastalıkları da tedavi eder.

Nasıl Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olunur?

Göğüs hastalıkları uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 6 yıllık tıp fakültesi lisans programından mezun olması gerekir.

Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin girdiği üniversite sınavının sayısal alanından yeterli puanı alması gerekir. Bunun için lise eğitiminde özellikle biyoloji, kimya başta olmak üzere sayısal derslere ağırlık vermesi ve bu derslerden başarılı olması gerekir.

Üniveriste sınavından yüksek ouan alan adaylar üniversitelerin tıp fakültelerine yerleştirilir. Tıp fakültelerinin ilk 2 yılında teorik dersler üzerine eğitim verilir.

3. Sınıfta klinik eğitim üzerine teorik ders verilir, 4. Ve 5 sınıfında staj yapılır, 6. sınıfta ise internlik yapılır ve eğitim tamamlanır. Eğitimini tamamlayan adayların Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olması, ardından 4 yıllık göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlaması gerekir.

Toplamda 10 yıllık tıp eğitimini tamamlayan adaylar göğüs hastalıkları unvanını almaya hak kazanır. Göğüs hastalıkları uzmanı olmak isteyen kişilerin yüksek konsantrasyon sahibi, hastalara karşı empatik bir tutum içerisinde olan, analitik düşünme becerisine sahip, problemlere yaratıcı çözümler sunabilen, sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü kimseler olmalıdır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde çalışan göğüz hastalıkları uzmanının genel görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hastanın tıbbi geçmişini inceleyerek ve fiziksel muayene yaparak hastalığı teşhis etmek
 • Hastanın fiziki muayenesini yapmak
 • Hastadan akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks, tomografi, bronkoskopi, solunum fonksiyon testi, deri ve kanda alerji testi gibi incelemeler talep etmek
 • Muayene verileri ve test sonuçları doğrultusunda hastalığın teşhisini koymak
 • Teşhis sonucu tedavi amaçlı reçete yazmak
 • Tedavi yöntemi konusunda hastalara bilgi vermek
 • Tedavi sürecini takip etmek ve gerektiği takdirde tedavi yönteminde değişiklik yapmak
 • Teşhise yönelik uygun laboratuar tetkiklerini yaptırmak
 • Teşhise yönelik radyolojik (akciğer grafiği, bilgisayarlı toraks, tomografi, bronkoskopi) tetkikleri yaptırmak
 • Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek
 • Yeni ilaçlar ve tedavi yöntemlerini test etmek veya geliştirmek üzere araştırma yapmak
 • Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak
 • Alerji ve solunum yolu rahatsızlıklarını azaltmaya yönelik hastaya diyet, egzersiz ve ev içerisinde değişiklik yapma önerilerinde bulunmak
 • Hasta mahremiyetine sadakat göstermek
 • Yatış endikasyonu olan hastaların servise alınmasından itibaren tedavisine karar vermek, takip ve kontrolünü yapmak
 • Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak
 • Tüberküloz gibi ölümcül sonuçları olan bulaşıcı hastalık vakalarını sağlık bakanlığına bildirmek
 • Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak
 • Toplumun sigaraya karşı bilinçlendirilmesi, sigarayı bırakma kampanyaları vb. faaliyetlere katılmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir