Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerinin piyasa koşullarına uygun olarak tarafsız ve objektif olarak yapılan araştırmalarda elde edilen veriler doğrultusunda belirlenmesine gayrimenkul değerlemesi denir.

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesi ile birlikte taşınmaz değerlerinin ekonomi içindeki önemi de aynı ölçüde artış göstermektedir. Bu doğrultuda halka açık kurum ve işletmelerin mülklerinin alım satımı, devir ve takasında gerçek bedellerin doğru bir şekilde tespit edilerek tarafsız ve objektif kriterlerle yapılan analizler doğrultusunda hazırlanan değer tespit raporları ise “Değerleme Raporu” olarak adlandırılmıştır.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Değerleme uzmanı, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapan kişidir.

Gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilerek ya da değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren değerleme uzmanı, konut, arsa ve bina gibi taşınmazların değerini bağımsız ve tarafsız olarak tespit eder. Gayrimenkul değerleme uzmanı gayrimenkul piyasasını yakından takip eder ve ilgili verileri toplayarak analiz eder.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Değerleme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İnşaat Mühendisliği, Şehir Planlama, Mimarlık, İşletme, İktisat gibi lisans bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin uzman olabilmesi için Gayrimenkul Değerleme Uzmanı lisansı alması gerekmektedir.

Türkiye’de gayrimenkul değerleme lisansı SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu) tarafından verilmektedir. SPK (Sermaye Piyasası Kurumu)’nın mevzuatına uygun olarak yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar gayrimenkul değerleme lisansı almaya hak kazanır.  

Değerleme Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Gayrimenkullerin temel özelliklerini inceleyen ve piyasa araştırması yapan değerleme uzmanının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Güncel piyasa koşullarını analiz etmek
 • Konut, bina, arsa gibi gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etmek
 • Taşınmazın çevresinde yer alan alışveriş merkezi, park, okul gibi hizmet ya da tesislerin gayrimenkulün değeri üzerindeki etkilerini araştırmak
 • Teknik usul, esas ve yasal mevzuatlara hakim olmak
 • Gayrimenkulün iç ve dış kısımlarının fotoğraflama
 • Gayrimenkulün kalitesini ve yaşını belirlemek için mülk üzerinde ayrıntılı denetimler yapmak
 • Gayrimenkulün değerini etkileyebilecek faktörleri dikkate alarak taşınmazın bulunduğu arazi ve mahallerinin değerlendirmek
 • Mülk değerlemesine maliyet, piyasa ve gelir yaklaşımlarını dahil etmek
 • Değerleme raporunda kullanılmak üzere araziye ait diyagramları çizmek
 • Bağımsız ve tarafsız bir şekilde piyasa ve çevre koşullarını analiz etmek
 • Gayrimenkulün değer tespiti için çevresindeki mülkleri değer karşılaştırması yaparak güncel satış bilgilerini toplamak
 • Taşınmazın şimdiki ya da gelecekteki değerini etkileyen tüm değişkenleri incelemek
 • Gayrimenkulün ilgili belediyede dosyasını ve imar durumunu incelemek
 • Müşteriler, devlet kurumu ya da şirketlere yazılı değerlendirmeler yapmak
 • Tapu müdürlüklerinden taşınmaza ait projeleri incelemek
 • Gayrimenkulle ilgili hakların hukuki durumunu analiz etmek
 • Gayrimenkulün değer tahminlerinin yapıldığı yöntemleri özetleyen yazılı raporları hazırlamak
 • Karşılaştırılabilir mülk satış değerlerini analiz etmek
 • Değerleme raporlarını gizlilik esasına uygun olarak arşivlemek

Gayrimenkul Değerleme Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

Bir gayrimenkul ya da gayrimenkul projesinin güncel piyasa koşullarına uygun bir şekilde değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yapılan araştırmalarda elde edilen verilerin analiz edilerek belirlenmesini sağlayan gayrimenkul değerleme uzmanının sahip olması gereken nitelikler şunlardır;

 • Güçlü matematik ve analitik beceriye sahip olmak
 • Çoklu görevlerde, birden çok önceliği ele alabilme ve değerlendirme becerisi sergilemek
 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerisi sergilemek
 • Dikkat ve disiplin sahibi olmak
 • Stresle başa çıkabilme becerisine sahip olmak
 • Güvenilir olmak
 • Etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olmak
 • Veri analizi yapabilmek ve yorumlayabilmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir