Fizik Mühendisliği

Doğada yer alan her maddenin yapısını ve birbirleri ile olan etkileşimini inceleyen bilim dalına fizik bilimi denilmektedir.

Fizik Mühendisliği Mesleği Nedir?

Fizik mühendisliği ise fizik biliminin teknoloji ile uyumlu olarak çalışmasını sağlayan mühendislik dalıdır. Maddelerin birbiri ile etkileşimini, maddelerin enerji ile etkileşimini ve enerjinin enerji ile etkileşimini inceleyen fizik mühendisliği eğitimi almış kişilere fizik mühendisi denir.

Fizik mühendisliği çalışma alanı açısından en geniş alana sahip mühendislik dallarından biridir. Fizik mühendisleri, endüstriyel ve bilimsel teknolojinin oluşturulmasında ve tasarlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Bunu yaparken de teorik modelleme, deney ve analiz yöntemi ile tasarım geliştirmektedirler. Çeşitli bilim dalları ve branşlarını kapsamasından dolayı geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Fizik mühendisleri bir mühendisten ziyade bir fizikçi olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Fizik mühendisleri kendilerini mühendisten daha çok uygulamalı fizikçi olarak tanımlarlar.

Bilim ve teknolojinin bir arada oluşturduğu tüm ileri sonuçlar, farklı bilim dallarından destek almış olsa da büyük oranda fizik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Uydular, bilgisayarın günümüzde ulaştığı teknolojik aşama gibi konularda, büyük ölçüde fizik mühendisliğinin imzası bulunur.

Fizik Mühendisi Nasıl Olunur?

Mühendislik ve fiziğin birleşiminden oluşan fizik mühendisliği mesleğini icra edebilmek için öncelikli olarak gerekli eğitimi ve diplomayı almak gerekir. Bunun için ilk olarak ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin bitirilmesi, ardından ise üniversite sınavına girmesi ve üniversite sınavının sayısal bölümünden, okuyacağı üniversite için yeterli puanı alması gerekir. İyi bir üniversite de kaliteli bir mühendislik okumak için iyi bir puana sahip olmanız gerekir.

Üniversite sınavının ardından üniversitelerin mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği bölümü tercih edilmektedir. Tercih döneminin ardından öğrenci puanının yeterli olduğu ve tercih listesinde yer alan üniversitenin fizik mühendisliği bölümünde öğrenci olarak eğitimine devam eder.

Eğitim yılı üniversiteye göre 4 ya da 5 yıl olarak değişmektedir. 5 yıl olmasının nedeni ise 1 yıl hazırlık sınıfının olmasından kaynaklanmaktadır.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler fizik mühendisliği diploması almaya hak kazanır. Üniversite diplomasının yanında bir mühendis için en büyük özellik sayısal ve analitik düşünme kapasitesine sahip olmaktır. Ancak mühendislik alanına göre de sahip olması gereken birtakım özellikler mevcuttur.

Zira mühendislik diplomasına sahip olmak o meslek için yeterli değildir. Özellikle fizik mühendisliği için ileri derecede fizik bilgisi gereklidir.

Fizik Mühendislerinin Araştırma ve Çalışma Alanları

Fizik mühendislerinin araştırma ve çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Araştırma alanları

Maddeler arası Etkileşim: elektronların, ayrı ayrı nesnelerin ya da gezegenlerin birbirleri ile etkileşimini inceleyen araştırma alanıdır.

Madde ile Enerji Arasındaki Etkileşim: maddenin ışık ve lazer ile etkileşimini temel alan araştırma alanıdır.

Enerji ile Enerji Arasındaki Etkileşim: Işık ile ışık arasındaki etkileşimi temel alan çalışma alanıdır.

Çalışma alanları

  • Bilgisayar ve elektronik malzeme üretimi
  • Kalite kontrol birimleri
  • Radyasyon ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde
  • Enerji santrallerinde,
  • Savunma sanayiinde
  • Sanayi kuruluşlarında
  • Kalite kontrol, araştırma ve geliştirme çalışmalarında laboratuarlarında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir