Felsefe Grubu Öğretmenliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan eğitim kurumlarında, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren öğretmenlere felsefe grubu öğretmeni denir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta, bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı bilgisi yer almaktadır.

Felsefe Grubu Öğretmeni Nasıl Olunur?

Felsefe grubu öğretmenliği lisans bölümünde öğrenci olabilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Üniversite sınavının sözel alanından yeterli puanı almak
 • Üniversite sınavında aldığı puan doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda yer alan Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmek

Gerekli şartları taşıyan öğrenciler üniversitelerin 4 yıllık Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerine yerleştirilir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler felsefe grubu öğretmeni olmaya hak kazanır.

Ayrıca üniversitelerin felsefe grubundan mezun olan kişiler de formasyon eğitimi alarak öğretmen olabilir. Mezun olan adaylar KPSS ile devlet kurumlarında ya da özel sektörde görev yapabilme imkanına sahip olmaktadır. Felsefe grubu öğretmenlerinin sahip olması gereken nitelikler ise şunlardır;

 • Sözel ifade yeteneği gelişmiş olmak
 • Sosyal bilimler alanına ilgili ve bu alanda başarılı olmak
 • Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak
 • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilmek
 • Öğrencilerine iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmek
 • Dikkatli, sabırlı, özveri ile çalışan, sevecen, hoşgörülü bir özelliğe sahip olmak
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek
 • Mesleğinin sorunları ile ilgilenmek ve bu sorunlara yönelik çözüm bulmak
 • Öğrencileri dinleyip onların duygu ve düşüncelerini anlayabilmek
 • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı özelliklere sahip olmak
 • Mesleği ile ilgili yenilikleri takip etmek

Felsefe Grubu Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Felsefe grubu öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) belirtilen yönetmelik çerçevesinde yerine getirmesi gereken görevler şunlardır;

 • Eğitim vereceği öğrenci grubunun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak
 • Kendisine ayrılan ders saatleri içerisinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak
 • Ders durumuna göre öğrencilerin başarılarını değerlendirmek ve başarıyı arttırıcı önlemler almak
 • Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitici kol çalışmalarında görev alarak etkinlikler düzenlemek
 • Öğrencilerin gelişimlerini izleyip sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
 • Alanı ile ilgili gelişmeleri izleyerek, bunların öğretim programlarına yansıtılması konusunda ilgililere öneride bulunmak
 • Görev yaptığı eğitim kurumunda nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak
 • Sınıf öğretmeni olduğu sınıftaki öğrencilere ders seçimleri konusunda yardımcı olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir