Enerji Sistemleri Mühendisliği

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri enerjidir. Enerji kaynağının dönüştürülmesi, yeni enerji kaynaklarının keşfedilmesi, enerjinin verimli bir şekilde tüketilmesi konularını ele alan enerji sistemleri mühendisliği ana bilim dalı, disiplinli bir mühendislik dalıdır.

Enerjinin üretilmesi, dönüştürülmesi, yeni enerji kaynaklarının bulunması, verimliliğin arttırılması için alanında uzman insanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Enerjinin yeterli, sürekli kaliteli, uygun maliyetli, çevre ile uyumlu olarak üretilmesi, üretilen enerjinin tüketiciye sunulması, tüm bu sürecin proje ve planının yapılması ve uygulanması görevlerini gerçekleştiren ve bu alanda eğitim almış kişilere ise enerji sistemleri mühendisi denir.

Enerji sistemleri mühendisi, enerji üretim sistemlerinin üretimi ve verimden olduğu gibi, tasarım, analiz, rapor ve pazarlanmasından da sorumludur.

Makine mühendisliğinin bir alt dalı gibi görünen enerji sistemleri mühendisliği değerlendirilmesi gereken önemli bir mühendislik dalıdır.

Enerji Sistemleri Mühendisi Nasıl Olunur?

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri bölümlerinden biri olan enerji sistemleri mühendisliği bölümü ile ilgili bilgi vereceğiz. Enerji sistemleri mühendisi olmak için enerji sistemleri alanında eğitim almak ve bölümden mezun olmak gerekir.

Üniversite sınavından sayısal alanda yeterli puanın alınması durumunda üniversitelerin mühendislik fakültelerinin enerji sistemleri mühendislik dalı tercih edildikten sonra puanın yeterli olması durumunda üniversite yerleşmelerinde öğrenci üniversiteye yerleşir. Ardından 4 ya da 5 yıllık eğitim süresince enerji bu alanla ilgili temel derslerin eğitimini almaktadır.

Mühendislik fakültelerinde özellikle matematik, fizik dersleri ağırlıklıdır. Çünkü mühendisliğin temeli hesaplamaya bağlıdır. Bunun için iyi bir matematik bilgisi şarttır.

Enerji sistemleri eğitiminin ardından başarılı olan öğrenciler enerji sistemleri mühendisliği diploması alarak enerji sistemleri mühendisi unvanına sahip olurlar.

Fakat bu alanda başarılı olabilmek için sadece diploma almak yeterli değildir. Bu süreç boyunca kendini geliştirecek projeler üretilmeli, farklı bilgiler edinmeli, özellikle dil alanında kendini geliştirmelidir.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmalıdır. Dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak ise çok önemlidir.

Ayrıca çalışma ortamında diğer insanlarla iletişimi kuvvetli ve bilgi alışverişinde bulunmakta mesleğin gerekliliklerindendir. Enerji sistemleri mühendisliğinden başarı ile mezun olan öğrenciler, enerji üretimi, enerji dağıtımı, tasarımcı yada uygulayıcı olarak görev yapabilirler. Özel sektörde yada kamu işyerlerinde görevlerini devam ettirebilirler.

Enerji Sistemleri Mühendislerinin Görevi

  • Enerji sistemleri mühendisi enerji kaynakları çeşitlerinin tanımlanması, işletilmesi, üretilmesi ve tüketilmesi alanlarında görev yapar.
  • Enerji sistemleri mühendisi, üretim santrallerinde, enerji kaynaklarının bulunup işlendiği alanlarda, enerjinin ısı olarak kullanıldığı alanlarda, enerji politikası alanında ya da enerji verimliliği alanlarında görev yapabilmektedir.
  • Yenilenebilir enerji kaynakları, endüstriyel kurutma, yakıt hücreleri, enerji tasarrufu, ısı alanları ve dondurma sistemleri alanlarında çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.
  • Çevre açısından ve mali açıdan enerji kaynakları ile ilgili çalışmalarını yürütürler.
  • Enerji kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak üreticinin yükünün azalmasına yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir