Ekonometrist

Ekonometri, ekonomi ve matematiğin birleşiminden oluşan bir meslek dalıdır. Ekonomik verileri matematik, istatistik ve bilgisayarla birlikte ekonomik ilişkiler doğrultusunda incelemektedir.

Ekonometrist Kimdir?

Kısaca özetlemek gerekirse büyük ve karmaşık bir veri yapılarına uygun metodlar kullanarak basit bir çözümleme oluşturmaktır. İstatistiksel ve matematiksel yöntemler doğrultusunda verileri analiz eden, ekonometri eğitimi almış kişilere ekonometrist denir.

Örnek vermek gerekirse geliri olan bir kişinin gelirinin artması ile birlikte harcamalarının da doğru orantılı olarak artacağını savunan ekonometrist, gelir ve tüketim arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir.

Ekonometri eğitimi alan ekonometristler eğitim süresince ekonomik teorileri istatistiksel çıkarım, frekans dağılımları, olasılık ve olasılık dağılımları, korelasyon analizi, eşzamanlı denklem modelleri, basit ve çoklu regresyon analizi ve zaman serisi yöntemleri doğrultusunda analiz etmeyi öğrenmektedir.

Ekonomi analizi yapılırken yapılan hesaplamalarda kullanılan değişkenler kontrol edilebilir nitelikte olmaktadır. Böylece elde edilen sonuçlar yeniden kontrol edilmiş olur. Gözlem esnasında değişkenlere farklı değerler verilerek istenilen sonuçları da elde etmek mümkündür.

Ekonometride üç ölçüm metot yer almaktadır. Bu metotlar matematiksel, iktisadi ve istatistiksel metotlardır. Matematiksel olarak açıklanan metotlar sonrasında iktisadi metoda dönüştürülebilmektedir.

Böylelikle ortaya tahmini rakamlar çıkabilmektedir. Bu rakamlara ulaşmak için ise ekonomik yöntemler kullanılmaktadır. Ekonometrik tekniker oluştururken sonuca ulaşmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de istatistiksel tekniklerin rassal ögelerini kullanmaktır.

Rassal öğelere ulaşılması durumunda hata payı bu öğelere yüklenerek daha yakın sonuçlar edilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle istenilen sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır fakat yine de bazı sapmalar meydana gelebilmektedir. Çünkü ekonometrik sonuçlarda hiçbir zaman için bir kesinlik söz konusu olmamaktadır. Elde edilen sonuçlar gerçeğe en yakın olabilecek sonuçlardır.

Ekonometrist Nasıl Olunur?

Ekonometrist olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık ekonometri bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Ekonometri bölümünde iktisat, hukuk, muhasebe, teori, finans ve istatistik dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Mevcut verinin amaca uygun biçimde işlenmesi için öğrencilerin matematiksel hesaplamalara yatkın olması gerekmektedir.

Mezun olan öğrenciler verinin işlenmesi ve yorumlanması kısımlarında görev yapmaktadırlar. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ekonometri diploması alarak ekonometrist unvanına sahip olmaktadır. Bu alanda başarılı olabilmek için matematiksel yeteneğe sahip olmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da başarılı olmak gerekmektedir.

Verileri incelerken yabancı kaynaklardan alınan verileri takip edebilmek ve araştırma yapabilmek açısından yabancı dilin önemi büyüktür. Bu bakımdan yabancı dil birçok meslekte önem kazanmaktadır. Ekonometristlerin:

  • Genel akademik yeteneğe sahip
  • Sayısal düşünebilme ve hesap yapabilme yeteneği yüksek
  • Sayılarla uğraşmayı seven dikkatli ve pratik
  • Sosyal olaylara ilgisi olan
  • Konuyu en ince ayrıntısına kadar inceleyecek titizlikte olan
  • Olayın nedenlerine yönelik çalışmalar yapan
  • Farklı görüş ve yeniliklere açık
  • Kendini ifade edebilme kabiliyeti olan
  • İş planı yapabilen ve uygulayabilen
  • İleri görüşlü olması gerekmektedir.

4 yıllık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler özel ya da kamu kurumlarında göreve başlayabilirler. Bunun yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrenciler akademik kariyer yapma imkanına sahip olmaktadır.

Çalıştıkları kurumlarda müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa kadar yükselebilme imkanına sahip olmaktadırlar. Başarılı bir ekonomist olmanın tüm detaylarını ayrıntılı bir şekilde anlattık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir