Ebelik

Hamile kadınların hamilelik döneminde hamileliğin teşhisi ve gözetimi ve normal doğum yaptırmakla görevli sağlık çalışanına ebe denir.

Tarihin çok eski dönemlerinden bu yana varlığını sürdüren bir meslek dalıdır. Doğum esnasında ölüm oranlarının düşmesi adına sağlık alanında oldukça önemli bir yere sahiptirler. Doğuma yardımcı olan ebeler, doğum öncesi ve doğum sonrası annelere, bebeklerine, eşlerine ve ailelerine bakım ve destek sağlar.

Ebe Nasıl Olunur?

Ebe olmak isteyen kişilerin üniversitelerin Sağlık Yüksekokullarının 4 yıllık Ebelik lisans programından mezun olması gerekir. Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavının sayısal alanından ebelik bölümü için yeterli puanı alması gerekir.

Yeterli puanı alan adaylar tercih dönemlerinde üniversitelerin ebelik bölümünü tercih verir. Tercih sonuçlarının ardından puanı yeterli olan adaylar ebelik bölümüne yerleştirilir.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar ebe olmaya hak kazanır. Ardından KPSS ile kamu kurumlarında ya da özel sektörde görev yapabilir. Ebe olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler şunlardır;

 • Farklı karakter özellikleri taşıyan kadınlarla doğru bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olmak
 • Kan görmeye alışık olmak
 • Güçlü yardımseverlik duygusuna sahip olmak
 • Duygusal durumlarla başa çıkmak için sakin bir yaklaşım sergileyebilmek
 • Acil kararların alınması gerektiği zamanlarda hızlı ve etkili bir şekilde karar verebilmek
 • Doğum anlarını kaldırabilecek nitelikte olmak
 • Ayrım gözetmeksizin tüm kadınlar için eşit muamele taahhüdünde bulunmak
 • Farklı tıp profesyonelleri ile bağlantı kurmak için güçlü takım çalışması yeteneğine sahip olmak

Ebelerin Görevleri Nelerdir?

Kadınların hamilelik döneminde çeşitli sağlık kontrollerini yapan ebelerin genel görevleri şunlardır;

 • Yeni doğan bebeği muayene etmek ve bakımını yapmak. Gerekli acil resussitasyonu yapmak
 • Doktor bulunmayan yerlerde doğum yaptırmak ve hastanelerde doktora yardımcı olmak
 • Normal dışı acil doğum durumlarında hamilenin hastanelere gönderilmesine yardımcı olmak
 • Doktor tarafından düzenlenen tedaviyi uygulamak
 • Ebeveynliğe ve doğuma hazırlık programları yapmak
 • Bazı kadın hastalıklarının tedavi sürecinde doktorla iş birliği içerisinde çalışarak hastaya tedavi uygulamak
 • Aile planlaması ve anne ile çocuk sağlığı konularında eğitim vermek ve öneride bulunmak
 • Özel bakım gerektiren postmatüre, prematüre, düşük doğum ağırlıklı ya da hasta bebekler dâhil olmak üzere yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapmak
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında 6 yaşına kadar çocuklarının aşılarını yapmak
 • Ebeveynlerin, düşük yapma, hamileliği sonlandırma, ölü doğum ve yeni doğan ölümüyle başa çıkmaları konusunda yardımcı olmak
 • Gebelik tanısı koymak ve normal gebeliğin gelişimini izlemek için gerekli olan muayeneleri yapmak
 • Postnatal dönemde anneye bakmak ve ona bebeğin bakımı konusunda öneride bulunmak
 • Gebeliğin risk taşıdığı durumlarda mümkün olduğunca erken dönemde tanısını koymak için gerekli olan muayeneleri yapmak ve bu konuda öneride bulunmak
 • Yüksek riskli gebelikleri doktorlara ve diğer tıp uzmanlarına sevk etmek
 • Travay sırasında anneye bakmak ve yardımcı olmak
 • Uygun klinik ve teknik yöntemler doğrultusunda rahim içindeki fetüsün durumunu izlemek ve ağrı yönetimi bilgisini uygulamak
 • Doğum esnasında ilaç ve enjeksiyonları uygulamak
 • Anneye bebeğin günlük bakımı hakkında tavsiye vermek
 • Epizyotominin gerekli olduğu durumlar da dahil olmak üzere spontan doğumları yaptırmak
 • Bakımın sürekliliğini sağlamak için diğer sağlık ve sosyal bakım profesyonelleri ile iletişim içerisinde olmak
 • Acil durumlarda makat doğumunu yaptırmak
 • Gerekli tüm kayıtları muhafaza etmek
 • Hamilelik sürecini izlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir