Dökümhane Müdürü

Metalurji sektöründe faaliyet gösteren küçük ya da büyük ölçekli işletmelerin temel üretim yeri olan metal döküm sahasından sorumlu kişilere dökümhane müdürü denir. Aynı zamanda döküm sahasının yönetiminden de sorumludur.

Başta demir çelik fabrikası olmak üzere bakır, alüminyum gibi her türlü metal üzerinde çalışan ve üretim yapan işletmelerde görev yapabilmektedirler. Döküm, işleme, kaplama, montaj gibi bölümlerin iş akışının sürekliliğini sağlar, vardiyaları düzenler, üretimi arttırıcı tedbirleri devreye alır. Vardiya amirlerinin ve döküm operatörlerinin işe alım sürecinde etkin rol oynar.

Nasıl Dökümhane Müdürü Olunur?

Dökümhane müdürü olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Metalurji Mühendisliği, Metalürji, Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrenciler üniversite sınavına girerler.

Üniversite sınavının sayısal alanından yeterli puanı alan öğrenciler tercih döneminde 4 yıllık (hazırlık eğitim olan üniversiteler için 5 yıllık) üniversitelerin ilgili bölümleri için tercih yaparlar.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci puanının yeterli olduğu ve tercih verdiği üniversitenin mühendislik fakültesinde mühendislik fakültesinde bölüm öğrencisi olarak eğitim hayatına devam eder. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar mühendislik diploması almaya hak kazanır.

Dökümhane mühendisi olmak için ise ilgili işletmelerde tecrübe sahibi olmak gerekir. Daha önce vardiya amiri olarak döküm ocaklarında görev yapmış olan mühendisler, belirli bir deneyime ulaştıktan sonra dökümhane müdürlüğü yapabilirler.

Dökümhane Müdürünün Görevleri Nedir?

Metal döküm sahasından sorumlu dökümhane müdürünün görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Döküm ocaklarının bulunduğu bölümde üretimden sorumlu olmak
 • Üretimi ve süreçleri sürdürülebilir şekilde işletmek
 • Üretimden sorumlu diğer metalurji mühendislerinin vardiyalarını iş birliği içinde belirlemek
 • Sürekli döküm ocaklarının azami verimle çalışması için planlamalar yapmak
 • Üretim sırasında kullanılan sarf malzemelerini raporlamak
 • Üretim kalite standartları konusunda planlama yapmak
 • Önlemler geliştirmek ve gerekli yerlerde üst yönetime raporlamak
 • Makinelerden sorumlu makine mühendislerinin işe alım süreçlerini yönetmek
 • Üretimi planlamak, üretim kalitesini arttırmak
 • Bakım ve onarım ile ilgili diğer birimlerle iş birliği yapmak
 • Enerjiden sorumlu elektrik mühendislerinin işe alımı ve çalışma şeklinin belirlenmesinde aktif görev almak
 • Teknisyenlerin, teknikerlerin ve dökümde görev alan tüm personelin eğitimi, gelişimi ile ilgilenmek, gerekirse güncel eğitim programları planlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir