Doktor

Doktor, uzmanlık alanına bağlı olarak, bireylerin hastalıklarını tespit ve tedavi etme sorumluluğuna sahip kişidir. Doktorlar hastaları muayene eder, muayene esnasında tansiyon ölçme, sırt dinleme ve göğüs dinleme gibi ön muayene tekniklerini kullanır. Bebek çocuk ve yetişkinlere gerekli aşıları uygular.

Hastalardan gerekli durumlarda tahlil, röntgen gibi tetkikler isteyerek sonuçlarını inceler. Yer ve zaman önemli olmaksızın acil hastaları tedavi eder ve gerekli durumlarda ilk yardım uygular.

Doktorluk mesleğini yerine getiren kişiler insanların sağlıklarını korumaları için önlem alırlar ve onlara önerilerde bulunurlar. Hastalıkların teşhis ve tedavisini yaparak gerektiğinde tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunurlar.

Doktor olmak isteyenlerin:

 • Rasyonel bir yaklaşım sergilemesi,
 • Duygusal açıdan dirençli olması ve soğukkanlılığını koruyabilmesi,
 • Stresi yönetebilecek güce sahip olması ve doğru karar verebilmesi,
 • Yüksek konsantrasyona sahip,
 • Farklı hasta profillerine karşı sabırlı ve empatik bir tutum sergileyebilmesi,
 • Ekip yönetimini sağlayacak niteliğe sahip olması,
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek fiziki ve zihinsel yeterliliğe sahip olması,
 • Hastaların hikayelerini dinleyip gerekli tedaviyi açıklayabilecek
 • İyi bir iletişim kabiliyetine sahip olması gerekir.

Doktorun Görevleri

Hastalıkların teşhis ve tedavisinden sorumlu olan doktorları uzmanlık alanına göre farklılık gösterse de genel görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmek
 • Hastaların sağlık durumlarını araştırmak, teşhis etmek ve tedavi etmek
 • Hastaların şikayetleri doğrultusunda tıbbi geçmişi hakkında bilgi edinmek
 • Hastalığa konan tanı doğrultusunda kan, idrar ve görüntüleme tektikleri istemek
 • Hastalığın tanısı ve tedavi yöntemleri ile ilgili hasta ve hasta yakınlarına açıklama yapmak
 • Hastaya konulan teşhis sonucunda tedavi için reçete yazmak ve tedavi süresini belirlemek
 • Hastaların uzmanlık alanı içinde muayene ve tedavisini sağlamak
 • Hastaları hijyen, diyet ve hastalık önleme konusunda bilgilendirmek
 • Hastaların tedavi iyileşme süreçlerini takip etmek ve gerekli olduğu durumlarda yeni tedavi yöntemi uygulamak
 • Gerekli durumlarda hastaları farklı bir uzmana yönlendirmek
 • Gerektiği takdirde kalp masajı (CPR) veya diğer acil önlemleri uygulamak
 • Cerrahi işlem öncesi ve sonrası hastaların takibini yapmak
 • Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, ilgili cerrahi branşlar ile koordineli olarak çalışmak
 • Görev yaptığı alanda çalışan diğer tıbbi ve tıbbi olmayan personel ile kaliteli tedavi için iletişim halinde olmak
 • Olası komplikasyonlara karşı hastaya uygun müdahaleleri yapmak
 • Birey ve toplumun sağlık sorunları, hastalıklar ve yaralanmalara karşı koruyucu tedbirler almak
 • Birlikte görev aldığı ilgili personelin eğitim ve denetimini sağlamak
 • Adli vakalarda, ilgili mevzuatlarda tanımlanan işlemleri yerine getirmek
 • Kanunların izin verdiği durumlar haricinde hasta-doktor gizliliğini bozmamak
 • Kalite yönetim sistem politikası, hedef ve prosedürlerine uygun şekilde görevini yerine getirmek
 • Hastalara önerilen bir tedavi veya ameliyatla ilgili avantajları, dezavantajları, riskleri ve alternatifleri anlatmak

Nasıl Doktor Olunur?

Doktor olabilmek için üniversitelerin 6 yıllık Tıp Fakültesinden mezun olmak gerekir. Tıp oldukça zorlu bir bölüm olduğundan dolayı Tıp Fakültesi okumak isteyen öğrencilerin lise eğitiminde sayısal derslere ağırlık vermesi bu derslerden başarılı olması ve üniversite sınavının sayısal alanından başarılı bir puan alması gerekir.

Başarılı bir puana sahip adaylar üniversitelerin Tıp Fakültelerine yerleştirilir. Tıp fakültelerinin ilk 2 yılında teorik dersler üzerinde eğitim verilir. 3. Sınıfta klinik eğitim üzerine teorik ders verilir, 4. Ve 5 sınıfında staj yapılır, 6. Sınıfta yani son yıl ise internlik yapılır ve eğitim tamamlanır. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler pratisyen doktor olur.

Eğitimin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavına giren adaylar ise sınavın ardından görev yapacağı uzmanlı alanı eğitimini alır. Uzmanlık eğitimi süresi bölüme göre farklılık göstermekle birlikte en az 3 yıl en fazla ise 6 yıldır. Uzmanlık eğitimini de başarı ile tamamlayan adaylar eğitimini gördüğü alanda uzman doktor olur.

Doktor olmak isteyen kişilerin, meslek etiğine uygun davranışlarda bulunması, analitik düşünme yeteneğine sahip olması, gelişmiş gözlem becerisine sahip olması ve detaylara dikkat etmesi, etkili iletişim becerisine sahip olması, bilimsel kural ve yöntemleri doğrultusunda problemlere çözüm bulacak beceriye sahip olması gerekir.

Doktorlar SSK hastanelerinde, çeşitli kurumların sağlık birimlerinde, sağlık ocaklarında, çocuk sağlığı merkezlerinde, dispanserlerde, özel hastane ve polikliniklerde, devlet hastanelerinin acil servislerinde görev yapabilir. Sorgulayıcı bir zihne sahip olmak,

Doktor Olmanın Avantajları ve Dezavantajları

İdeal durumlarda, içinde olmak harika bir meslektir. Çocuklar ya birilerini idolledikleri ya da bir doktordan esinlendikleri ya da ebeveynleri tarafından doktor olmaları için yönlendirildikleri için doktor olmak için çok uğraşırlar. Bu mesleğin bazı olumlu özellikleri:

Avantajları:

Asil meslek

Bu mesleği seçmenin ana nedenlerinden biri, bir insanı tedavi etmede elde edilen memnuniyettir. Bir hastayı acıdan kurtarmak veya bir hastayı ölüm eşiğinden geri getirmek muazzam bir memnuniyet verir ve bu başka bir meslekle eşleştirilemez.

İyi kazanç

Bu süreçte doktorlar (tecrübe ve kariyerine bağlı olarak) genellikle iyi bir gelir elde ederler. Çoğu doktor ülkemizde yeterince iyi bir gelir elde eder. Ancak şehir, ülke ve uzmanlığa bağlı olarak oldukça değişkendir. Ailelerini ve kişisel yaşamlarını feda ederek fazladan saatlerce çalışmak isteyenler daha fazla da kazanabilir.

Çalışma koşulları

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin çoğunda, çalışma koşulları iyidir. Ancak bunlar, çalıştığı ülke, bölge, şehir ve hastaneye (devlet veya özel) göre değişir.

Sürekli öğrenme

Doktor her gün yeni bir şeyler öğrenir. Doktorları zihinsel olarak çevik tutan sürekli zihinsel uyarım almalarıdır.

Bağımsız meslek

Bir doktor kendi mesleğinde kendi başına bağımsız olabilir. Her zaman bir düzende çalışmak zorunda değildir ve kendi pratiğini yapabilir. Böyle bir düzende emeklilik yaşı yoktur ve formda kalana kadar çalışmaya devam edebilir. Bir doktor ne kadar kıdemli olursa, karmaşık tıbbi vakaları ele almada o kadar deneyimli olur.

Sosyal meslek

Bu meslek, toplum ve toplumla aktif etkileşim gerektirir. Bu nedenle doktor, sadece masa başı işleri içeren diğer mesleklerden farklı olarak yaşamın birçok sosyal yönünü öğrenir.

Önleyici ve Sosyal sorumluluk

Doktor, toplumda kökleşmiş bazı yönleri ve tabuları değiştirmede etkili olabilir. Örneğin doktor, sigaranın etkilerini vurgulayabilir ve hastaları tarafından duyulan ve takip edilen biri.

Aileye ve arkadaş destekçisi

Bir ailede doktor gerçek bir varlıktır. Sadece hastalarını tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda ailesine ve arkadaşlarına önleyici tavsiyeler verir. Bir uzmana danışmadan önce, ilk önce gayri resmi bir tavsiye için bir doktora danışan birçoğunuz olmalıdır.

İnsanlığın şifacısı

Tüm söylenen ve yapılanlar arasında insanlığı iyileştiren tek meslek olmaya devam ediyor. Uzun ömürlülüğün çok daha iyi bir yaşam kalitesi ile gösterilmesi, sadece tıbbi arenadaki ilerlemeler ve doktorlar ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar ile ilgilidir.

Doktor olmanın bu avantajları ve iyi noktaları ideal şartlardır, giderek azalan ve dezavantajlar her geçen gün artmaktadır.

Doktorluğun ve Tıp mesleğinin dezavantajları:

Doktorların karşılaştığı sorunlar sadece sayısız değil, aynı zamanda aşırı derecede karmaşık ve çeşitlidir, analiz edilmesi zordur. Pek çok doktor tüm sistem hakkında şikayet ediyorsa, çocuklarını bu mesleği yapmaya teşvik etmiyorlarsa, meslekte çok yanlış giden şeyler olmalı. Bu meslekteki zorlukları analiz etmek çok fazla ve zordur.

Eğitim döneminden itibaren gelecek belirsizdir

Günümüzde, sadece tıp fakültesi bitirmek yeterli değildir ve uzmanlaşmak önemlidir.

Doktorların başlaması için ortam

Genç ve zeki çocuklar eğitimi tamamlar ve kendilerini düşmanca bir ortamda, (halk, hukuk, medya) kavrayamadıkları nedenlerden dolayı bulurlar. Sürekli olumsuz tanıtım, zayıf altyapı ve toplumun meşgul olumsuz inançları ile karşı karşıyadırlar.

Kariyere başlamanın zorluğu

Tıp fakültesinde zor zamanlar, maddi açıdan yüksek eğitim giderleri ile mücadelelerine başlarlar.

Riskli Çalışma Ömrü

Uygun yemekler olmadan uzun çalışma saatlerine ek olarak enfekte hastalara tekrar tekrar maruz kalmak, onları genellikle tüberküloz ve diğer bakteriyel ve viral hastalıkları içeren enfeksiyonlar gibi belirli sağlık tehlikelerine eğilimli hale getirir.

Radyologlar ve girişimciler radyasyona maruz kalırlar. Zor çalışma koşulları nedeniyle, bazı doktorlar depresyona, kaygıya eğilimlidir ve madde bağımlılığına başlayabilir.

Toplumun gerçekçi olmayan beklentileri

Her hasta kurtarılamaz, ancak akrabaları genellikle bu gerçeği kabul etmez. Düzgün çalışmadığını iddia ederken daha fazlasını yapmak için doktor üzerine baskı uygulanır. Bu gibi durumlarda yetersizlik ve ihmal iddiaları oldukça yaygındır. Bu acı dolu tartışmalar herhangi bir dereceye kadar gidebilir ve her gün böyle bir akraba, günün ruh halini bozmak için yeterlidir.

Doktorun her eyleminin geriye dönük analizi tüm yaşamı devam ettirir

Hastalar ve akrabalar tarafından her gün “Neden daha önce yapılmadı” şeklinde sorular olabilir? Günlük rahatsız edici tartışmalar, şikayetler, anlaşmazlıklar, hastanın iyileşmemesi durumunda daha fazla hoşnutsuzluğa katkıda bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir