Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ilkokul dördüncü sınıftan itibaren öğrencilere Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi veren kişilerdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim öğretim programları dahilinde, ilgili mevzuata ve öğrenci seviyesine uygun çalışma planı yaparak uygular.

Çalışma planında belirtilen ders saatleri içerisinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak için çalışır. Öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirerek başarıyı arttırıcı önlemler alır. Öğrencilerin sorunları dinler ve bunların çözümü için öğrenci, öğrenci velisi, okul yönetimi ile birlikte hareket eder.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler şunlardır;,

 • Sözel yönden gelişmiş olmak
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
 • Sosyal bilimler alanına ilgili ve bu alanda başarılı olmak
 • Her türlü öğrenme ortamını sunabilmek
 • İşini severek yapmak ve öğrencileri sevmek
 • Mesleğinin gerektirdiği özelliklere sahip olmak
 • Farklı konularda çözüm üretmeye çalışabilmek
 • Kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Güler yüzlü, anlayışlı, sabırlı olmak
 • Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla aktarabilmek
 • insanlara yol gösterici ve iyiliksever olmak

Nasıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Olunur

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans bölümlerinden mezun olması gerekir. Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavına girmesi ve sınavdan yeterli puanı alması gerekir.

Tercih döneminde ise puanın yeterli olduğu üniversiteler için tercih verilir. Adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programlarına yerleştirilir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler mesleğini icra etme imkanına sahip olur.

KPSS ile devlet kurumlarında ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında görev yapabilirler. Ayrıca lisans eğitimini tamamlayan kişiler yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak üniversitelerde akademik kariyerine devam edebilir.

Aynı zamanda görev süresi ve tecrübeye bağlı olarak müdür, müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, müfettişlik gibi her türlü pozisyona gelebilme hakkına da sahiptirler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir?

Çeşitli yaş grubundaki öğrencilere Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi veren öğretmenlerin genel görevleri şu şekildedir;

 • Eğitimi vereceği, öğrencilerin yaş sınırı ve bulunduğu seviyeye uygun eğitim planı hazırlayarak uygulamak
 • Öğrencilere ders sırasında aktardığı konular hakkında bilgi vererek konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
 • Uyguladıkları planın, öğrencilerin üzerinde ki etkileri konusunda gözlem yapmak
 • Konu ya da sorumlu olduğu dersle ilgili bir sorun olup olmadığı konusunda analizler yapmak
 • Öğrencilerin yaş grubu ve gelmiş oldukları seviyeye göre yeni çalışma planı hazırlamak
 • Ders ya da öğrencilerle ilgili karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak
 • Mesleği ile ilgili yenilikleri yakından takip etmek
 • Görev aldığı okulda kendisine ait nöbet zamanlarında okulun düzenini ve disiplinini sağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir