Denetim Müdürü

Firmaların ya da şirketlerin kendi içerisinde yaptıkları denetim, tetkik ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişilere denetim müdürü denir. Şirket içi denetimlerin yıllık denetleme planına uygun olarak düzenlenmesi ve kontrol edilmesinden sorumludur.

İç denetim faaliyetlerinin şirket yapısı içindeki yerini belirler ve iç denetim stratejilerini oluşturur. Böylece iç denetimler diğer süreçlerden daha etkin ve sorunsuz bir şekilde yürütülmüş olur. Denetim stratejilerinin oluşturulmasından ardından bu stratejiler doğrultusunda denetim ekibi oluşturulmaktadır.

Denetim müdürünün en önemli görevlerinden biri de denetim ekibini yönetmektir. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tespit edip risk bazlı denetim stratejileri oluşturma amacıyla diğer departmanların yöneticileri ve uzmanları ile birlikte risk analizleri yapar.

Denetim ekibinin yaptığı denetimleri kontrol ederek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlar. Denetim sonucunda elde ettiği verileri ve şirketin taşıdığı risklere yönelik bir rapor hazırlayarak denetim kurulu ya da üst yönetime sunar.

Denetim Müdürü Nasıl Olunur?

Denetim müdürü olmak için resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat denetim müdürü şirketin kalite standartlarını koruyan ve geliştiren yeterliliğe sahip olmalıdır. Bu nedenle denetim müdürü olmak isteyen kişilerin uluslararası tüm iç denetim standartlarına hakim ve güncel denetim yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, İşletme / Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar meslek için tercih sebebidir. Denetim müdürü olmak için mesleki bilgi birikimine sahip olmak büyük önem taşır.

Denetim müdürü olmadan önce aynı şirket ya da farklı şirketlerde iç denetim uzmanlığı ya da iç denetçilik yapmak da meslek deneyimi açısından önemlidir. Şirketin her alanında yenilikçi çözümler üreten denetim müdürünün özellikle finans, hukuk ve üretim konularında tecrübeli ya da bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Denetim Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Görev yaptığı şirketin denetleme sürecinin başlangıcından raporlama aşamasına kadar gerçekleştirilen tüm işlemlerini koordine eden denetim müdürünün görevleri şunlardır;

 • Denetim görevinin risk alanlarına odaklanmasını ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Denetim uygulamaları hakkında müşteriler ile iletişim kurmak
 • Operasyonel ve finansal denetimleri planlanmak ve gerçekleştirmek
 • Finansal veri, kayıtları ve raporları analiz etmek
 • Denetimlerin planlanan takvim ve bütçe dahilinde yapılmasını sağlamak
 • Kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek için test metodolojileri geliştirmek
 • Değerlendirmelerin sonuçlarını belgelemek
 • Denetim sonuçlarına dayalı öneri ve raporlar sunmak
 • İş süreci risklerini belirlemek
 • Müşterinin iç kontrol sistemini değerlendirmek
 • Yeni personel için mesleki gelişim ve eğitim planları oluşturmak
 • Yeni sistem ve uygulamaları denetim programına dahil etmek
 • Muhasebe prosedürlerini gözden geçirmek
 • Firma gizlilik politikalarına uymak

Denetim Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

Yüksek organizasyonel kabiliyetine sahip olması beklenen denetim müdürünün sahip olması gereken nitelikler şunlardır;

 • Denetim metodolojilerine hakim olmak
 • Bilişim teknolojilerinde yetkinliği bulunmak
 • Güçlü zaman yönetimi yeteneğine sahip olmak
 • Finansal verileri yorumlayabilmek ve rapor yazabilmek
 • Analitik düşünme yönü ve matematiksel zekası kuvvetli olmak
 • Detay odaklı çalışabilmek
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak
 • Liderlik vasfına sahip olmak
 • Seyahat engeli bulunmamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir