Denetçi Ne İş Yapar?

Özel ya da kamu kuruluşlarının, yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetleyen kişilere denetçi denir. Bir firmanın eksi yönlerini yetkililere raporlamak ile sorumludur.

Tek bir birimi denetleyebileceği gibi her bölümün denetimini de ayrı bir şekilde gerçekleştirebilir ya da her bölüm için ayrı bir denetçi bulunabilir. Görev yaptığı kurumun mevcut durumunu gözlemler, eksikliklerini ve aksayan süreci ortaya çıkarır ve bunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler geliştirir.

Denetçi Nasıl Olunur?

Denetçi olmak isteyen kişilerinuzmanlık alanına göre eğitim alması gerekmektedir. Bir şirketin finansal denetlemesini yapacak olan kişilerin, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ya da İşletme bölümlerinden mezun olması gerekir.

Farklı alanlarda denetim yapacak kişilerin ise üniversitelerin Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği ya da Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olması gerekmektedir. İlgili bölümlerden mezun olan kişilerin denetçi olmak için ilgili eğitim programlarından sertifika alması gerekmektedir.

Daha sonra 24 aylık bir süre ile denetim yapan birinin yanında deneyim kazanılması gerekir. Uluslar arası sertifika programlarına katılan kişiler CIA unvanı alarak mesleği icra edebilir.

Denetçinin Görevleri Nelerdir?

Farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ya da özel kurumları denetleyen denetçilerin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Yasal mevzuat ile kurum içerisinde konulan kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek
 • İdari işlerin görevlerini ne şekilde ve ne hızla gerçekleştirdiğini denetlemek
 • Denetleme programlarını hazırlamak
 • Şirketteki üretimi denetlemek
 • İşlerin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak
 • Uzmanlık alanına göre teknik veri, belge, malzeme ve bilgileri kontrol etmek
 • İnsan kaynakları pozisyonunu denetlemek
 • Denetleme sonrasında raporlama yapmak ve gerekli birimlere raporları iletmek
 • Satın alma departmanının işleyişini ve raporlarını denetlemek
 • Muhasebeyi denetlemek

Denetçiler Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır?

Kamu ya da özel kurumların denetimini sağlayan denetçilerin sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmak
 • İş takibi yapmak
 • Seyahat engeli olmamak
 • Ehliyet sahibi olmak ve araç kullanabilmek
 • Yasal mevzuatları ve şirket kurallarını takip etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir