Çocuk Psikiyatri Uzmanı

Çocukluk ve ergenlik çağındaki bireylerin ruhsal, psikosomatik ve nörolojik sorunlarının tanı ve tedavisini yapan tıp eğitimi almış ve çocuk-ergen ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış uzman hekimlere çocuk psikiyatrisi uzmanı denir.

Çocuğun ruh sağlığı ile ilgili bir problem ile karşılaşıldığında çocuk psikiyatrisine başvurulması gerekir. Çocuğun gelişim dönemlerinde oluşabilecek ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki her türlü sıkıntıyı tedavi etmektedir.

Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı bir gelişim kaydetmesini sağlar. Çocukların gelişimi ve eğitimi için görev yapan çocuk psikiyatrisi 0-12 yaş çocuklarının tüm gelişimlerini takip etmektedir. Hastanelerde bebek gelişimlerini takip eder.

Çocuk tedavi ve bakım bölümlerinde çocuğun ameliyata hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla psikolojik destek sağlar. Doğum öncesi ve sonrasında annelere bebeklerin bakım ve gelişimi ile ilgili bilgi verir. Normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi engel durumu olan çocukların da gelişimini takip etmektedir.

Çocuk Psikiyatrisi Nasıl Olunur?

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 6 yıllık tıp fakültelerinden mezun olması gerekir. Tıp eğitimini başarı ile tamamlayan kişilerin çocuk psikiyatrisi olmak için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavını kazanması gerekir.

Sınavı kazanan adayların çocuk-ergen ruh sağlığı anabilim dalında eğitimine devam etmesi gerekir. Eğitimini tamamlayan adaylar çocuk psikiyatrisi uzmanı olarak göreve başlayabilir.

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Çocukların ve ergenlik çağındaki bireylerin ruhsal problemlerinin tanı ve tedavisini gerçekleştiren çocuk psikiyatrisi uzmanlarının genel görevleri şunlardır;

 • Hastanın şikâyeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi alarak hasta bilgi formuna kaydetmek
 • Hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak
 • Hastalığı teşhis etmek amacıyla radyolojik ve biyokimyasal tetkikleri istemek
 • Muayene ve tetkik sonuçları doğrultusunda teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek
 • Çocuklardaki dikkat eksikliği, okul başarısızlıkları ve okula uyum sorunlarını tedavi etmek
 • Gerekli durumlarda psikoterapi yapmak
 • Çocuklarda ani travma ve stres sonrası ortaya çıkan ruhsal sorunları tedavi etmek
 • Sosyal davranış bozuklukları, cinsel gelişim bozukluklarının tedavisini yapmak
 • Çocukluk çağlarında ortaya çıkan otizm, şizofreni, epilepsi ve nörolojik gelişim bozukluklarını tedavi etmek
 • Gerekli görüldüğü durumlar da hastanın hastaneye yatışını sağlayarak süreci yakından takip etmek
 • Motor ve dil gelişimine bağlı sorunlar ve duygusal gelişim bozukluklarını tedavi etmek
 • Psikosomatik bozukluklar ve kronik hastalıklar sonucu ortaya çıkan reaktif ruhsal sorunları tedavi etmek
 • Ergenlik sorunlarının, alkol ve madde bağımlılığının tedavisini yapmak
 • Çocuğun tedavi sürecinde ekip şeklinde çalışması gerektiği durumlarda ekip ile işbirliği içerisinde olmak
 • Mesleği alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek

Çocuk Ergen Psikiyatrisi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Alkol ve madde kötüye kullanım bozuklukları
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Davranış bozuklukları
 • Depresyon ve kaygı bozukluğu
 • Dikkat eksikliği
 • Davranış bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb)
 • Dissosiatif bozukluk
 • Hiperaktivite bozukluğu,
 • Kaygı (anksiyete) bozuklukları (Ayrılma kaygısı, sosyal fobi )
 • Konuşma bozuklukları (kekemelik, geç konuşma vb)
 • Kişilik sorunları
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme davranışı
 • Travma
 • Organik nedenlerle açıklanamayan baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler
 • Öğrenme bozuklukları (disleksi vb)
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar)
 • Okul fobisi
 • Okula uyum zorlukları
 • Otizm
 • Sınav kaygısı
 • Uyku sorunları
 • Uyum bozukluğu
 • Tik bozukluğu
 • Takıntı ve tik bozuklukları
 • Tuvalet alışkanlıkları (alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb)
 • Yeme problemleri (yemek yememe, yediğini çıkarma vb)
 • Zeka geriliği
 • Psikoz ve bipolar bozukluk

İşin Doğası

Çocuk ve ergen psikiyatrisi, 18 yaşına kadar çocuklarla ve gençlerle ve aileleriyle çalışan psikiyatride bir uzmanlık alanıdır.

Çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışmak, gelecek neslin yaşamlarında önemli bir fark yaratma fırsatı sunar. Son yirmi yılda muazzam gelişmeler yaşayan ve ileriye doğru büyük adımlar atmaya devam eden ilginç ve zorlu bir uzmanlık alanı.

Çocuklarla ve gençlerle çalışmak, bu kritik dönemde erken müdahalenin, görülenler arasında yaşam boyu bir fark yaratma potansiyeli ile mümkün olduğu anlamına gelir. Yetişkin ruh sağlığı sorunlarının %75’i 18 yaşından önce başlamıştır ve erken müdahalelerin yetişkinlikte ruhsal bozukluk olasılığını azaltabileceğine dair kanıtlar vardır.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi, tıbbın zorluklarını ve bilimini, terapi sanatı ve yaratıcılığı ile birleştirir. Gençleri savunmak ve halk ruh sağlığını iyileştirmek, her ikisi de çalışmaya, olasılıkların bol olduğu anlamına gelen boyutlar ekler.

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde çalışmak hem çeşitlidir hem de faydalıdır. Bilişsel davranışçı terapiden aile terapisine kadar birçok tedavi yaklaşımı vardır. İlaç ve bir yatan hasta ünitesine kabul bazen kullanılabilir, ancak bu yetişkin akıl sağlığı hizmetlerinden daha az sıklıkta görülür.

Çocuk ve ergen psikiyatristleri, ailenin ve toplumun önemine inanır ve bu hizmet sunumuna da yansır. Çalışma çok disiplinli ve çok kurumlu bir yaklaşımı vurgulamaktadır.

Bu, farklı alanlardaki becerilere sahip meslektaşlarla veya okullar, sosyal hizmetler, hastaneler veya polis gibi diğer kuruluşlardan ortaklarla iş birliği yapmak anlamına gelir. Müdahalelerin her seviyede entegrasyonunu sağlamak için diğer kurumlarla istişare işin önemli bir parçasıdır.

Çocuk ve ergen psikiyatristleri, yaşamın her kesiminden çok çeşitli hastaları görürler. Gençler aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı sorunla karşı karşıyadır:

Çocukluk çağında ortaya çıkan nöro gelişimsel sorunlar:

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Otizm ve öğrenme güçlüğü
 • Tic bozuklukları

Duygusal ve davranışsal sorunlar:

 • Yıkıcı davranış
 • Beslenme ve tuvalet zorlukları
 • Depresyon
 • Anksiyete ve OKB (obsesif kompulsif bozukluk)
 • Travmaya veya yaşam uyumuna tepki (aile içi şiddet ve boşanma gibi)
 • Bağlanma bozuklukları

Diğer önemli zihinsel sağlık sorunları:

 • Yeme bozuklukları
 • Psikoz
 • Kendine zarar verme ve intihar girişimi

Bazen doğrudan gençlerin kendisinden ziyade gençlerin diğer profesyonelleri veya bakıcıları ile çalışma yapılır. Örneğin, çocuk ve ergen psikiyatristleri öğretmenler, koruyucu bakıcılar, çocuk doktorları, kardeşler veya zor durumda olan bir gençle ilgilenen diğer kişilerle çalışabilirler.

Danışman psikiyatristler genellikle daha geniş ruh sağlığı ekibine uzman tavsiyesi, liderlik ve destek sağlar.

Yasal çerçevelerin iyi anlaşılması da önemlidir, çünkü çocuk ve ergen psikiyatristlerinin belirli bir bakım düzenlemesi, eğitim sunumu önererek veya yasal yollarla gençlerin güvenliğini sağlayarak müdahale etmesi gerekebilir.

“Erken müdahale psikoz gibi potansiyel olarak ciddi hastalıklarda bile fark yaratabilir”. Rory Conn, Çocuk ve Ergen Psikiyatisti, Whittington Health.

Ortak Prosedürler / Müdahaleler

Müdahalelerin çoğu, çocuk gelişimi perspektifinde zorlukları anlamak ve ileriye yönelik bir yol bulmak için çocuklarla ve gençlerle ve aileleriyle konuşmayı içerir.

Çocuklarla ve gençlerle kullanılan bir “konuşma terapisi” örneği bilişsel davranış terapisidir (CBT). CBT, hastanın belirli bir durum hakkında nasıl düşündüğünü ve hissettiğini ve bunun davranışlarını nasıl etkileyebileceğini görmesini sağlar. Yararsız düşünme biçimlerini ve davranışlarını değiştirmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Diğer birçok ilaç dışı tedavinin yanı sıra, çocuk ve ergen psikiyatristleri, anti depresanlar ve DEHB için ilaçlar gibi gerektiğinde ilaç reçete edebilirler.

Çocuk ve ergen psikiyatristleri, gençlerin bakımını iyileştirmek için genellikle diğer birçok ajanstan profesyonellerle irtibat kurarlar.

İlişkili Alt Uzmanlık Alanları

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde resmi bir Genel Tıp Konseyi tarafından tanınan alt uzmanlık bulunmamaktadır. Bununla birlikte, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi büyüyen özel ilgi alanı vardır:

 • Yatarak
 • Bebek ruh sağlığı
 • Nöro gelişimsel
 • Öğrenme zorluğu
 • Yeme bozuklukları
 • Adli
 • Madde kötüye kullanımı
 • İrtibat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir