Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi fetüslerin, bebeklerin, çocukların, ergenlerin ve genç erişkinlerin ameliyatını kapsayan bir cerrahi uzmanlık alanıdır. Fetüsten 18 yaşına varana dek cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanı ve tedavisini yapan, ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası dönemlerle ilgilenen kişilere çocuk cerrahı denir.

Son zamanlarda US aracılığı ile hastalıklara erken tanı konulmaktadır. Böylece doğumsal hastalıklar ve anne rahminde ameliyatlar mümkün olmaktadır. Bu da çocuk cerrahisi uzmanlık alanının gelişimine yol açmaktadır. Çocuk cerrahisinin çocuk hastalıkları uzmanından farkı da tedavi edilen hastalıklardır.

Şöyle ki; nasıl ki çocukların dâhili hastalıklarında iç hastalıkları uzmanı yerine çocuk hastalıkları uzmanına başvurulur aynı şekilde cerrahi hastalıklarında da çocuk cerrahisi uzmanına başvurulur. Çocuk cerrahisi uzmanı doğum öncesinden başlayarak ergenlik dönemine kadar olan çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren hastalıkların teşhis ve tedavisini yapar.

Çocuk Cerrahisi Nasıl Olunur?

Çocuk cerrahisi olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 6 yıllık eğitim veren tıp fakültelerinden mezun olmak gerekir. Tıp Fakültesi okumak isteyen öğrencilerin lise eğitiminde sayısal derslere ağırlık vermesi bu derslerden başarılı olması ve üniversite sınavının sayısal alanından başarılı bir puan alması gerekir.

Başarılı bir puana sahip adaylar okumak istedikleri üniversiteleri tercih eder. Tercih sonuçları ile birlikte öğrenciler ilgili üniversitelerin Tıp Fakültelerine yerleştirilir. Eğitimini tamamlayan kişilerin daha sonra uzman olmak için ise ilgili uzmanlık alanında eğitim alması gerekir.

Tıp eğitimini tamamlayan adaylar Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) uzman olarak istedikleri alan için yeterli puanı almaları gerekir. Tıpta Uzmanlık Sınavından yeterli puanı alan adaylar ise sınavın ardından görev yapacağı uzmanlık alanı eğitimini alır. Uzmanlık eğitimi süresi 3-6 yıl arasındadır.

Uzmanlık eğitimini de başarı ile tamamlayan adaylar çocuk cerrahisi uzmanı unvanına sahip olur. Çocuk cerrahisi uzmanı çocuğun sağlığı ve gelişimi için gerekli durumlarda yenidoğan, onkoloji, yoğun bakım, nefroloji, travma, radyoloji ve patoloji bölümleri ile birlikte çalışarak en uygun tedavi yöntemini belirler. 

Ayrıca pediatrik yoğun bakım, anestezi, hemşirelik, radyoloji, acil servis ve fizik tedavi bölümleri de çocuk cerrahisi hastaları için gerekli desteği sağlar. Çocuk cerrahisi uzmanları, çocuk cerrahisi hastaları için en iyi tedavi yöntemini belirler, ameliyat öncesi muayene ve hazırlıkları yapar, hastanın ameliyat sonrası sağlık durumunu takip eder.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

 • Çocukluk çağı ve ergenlikte kasık anormallikleri ve inmemiş testisler, kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar, hidroseller ve varikoselleri hastalıkları
 • Doğum kusurları (kalbin-bağırsakların bir kısmı ya da tamamının mesanenin dışarıda olması, yemek borusunun-midenin ince ya da kalın bağırsakların tıkalı olması, el ve parmaklar, kol ve bacaklarda rastlanan yapışıklık, eksiklik ya da fazlalıklar)
 • Ameliyat gerektiren ciddi yaralanmalar
 • Bir ya da her iki testisin keseye inmemiş olması
 • İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma
 • Sünnet derisinin yapışık olması
 • Dil bağı
 • Tümörlerin tanı ve cerrahi bakımı
 • Transplantasyon işlemleri
 • Endoskopik işlemler (bronkoskopi, özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi)
 • Torbada ya da kasıkta görülen içi su dolu kistler
 • Torbada ağrılı, kızarık şişlik
 • Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları
 • Göğüs kafesinde ya da sırttaki şekil bozuklukları
 • Boyunda eğrilik ve şişlikler
 • Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde ya da yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler
 • Karaciğer, bağırsaklar, mide, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mesane gibi organlar başta olmak üzere, kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri
 • Göbek granülom ve polipleri
 • Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma
 • Araç içi ya da dışı trafik kazası, silahla yaralanma, yüksekten düşme, çarpma ve benzerleri gibi durumlarda acil ya da daha sonra yapılan müdahaleler

Çocuk Cerrahisi Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

Çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan çocuk cerrahisi uzmanlarının genel görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak
 • Hastanın fiziki muayenesini yapmak
 • Cerrahi müdahale öncesi ve sonrası tüm takip ve tedavileri yapmak
 • Hastadan cerrahi müdahale öncesi teşhise yönelik, tomografi, röntgen, ultrason, manyetik rezonans, kan, idrar gibi tetkikler istemek
 • Hasta ve hasta yakınlarını hastalık, tedavi riskleri, tedavi seçenekleri, korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmek
 • Çocuklarda doğumdan önce bilinen ya da doğum sonrasında ortaya çıkmış olan anomalilerin cerrahi tedavisini yapmak
 • Muayene ve tetkik sonuçları doğrultusunda hastanın ameliyata hhazırlanmasına yardımcı olmak
 • Doğum öncesi dönemde bebeklerde saptanan tüm sorunların takip ve tedavisini gerçekleştirmek
 • Çocuklarda tüm endoskopik girişimler ile laparoskopik tedavi uygulamalarını yapmak
 • Apandisit, fıtık, kasık fıtığı gibi acil müdahale gerektiren durumlarda cerrahi tedavi uygulamak
 • Çocuklarda acil müdahale gerektiren tüm travmaların teşhis ve tedavisini gerçekleştirmek
 • Kız çocuklarda yumurtalıklarda görülen kist ve kitlelerin cerrahi tedavisini yapmak
 • Erkek çocuklarda testislerle ilgili cerrahi hastalıların tedavisini yapmak
 • Tüm yumuşak dokulardaki kist ve kitlelerin teşhis ve cerrahi tedavisini yapmak
 • Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetimini yapmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir