Çiftçi Ne İş Yapar?

İnsan gücü ve çeşitli makinalardan faydalanılarak toprağın işlenmesi, ekilmesi, mahsulün elde edilip değerlendirilmesini içine alan üretim bölümüne çiftçilik denir. Geçimini toprakta ekim, bakım, dikim ve yetiştirme yaparak ve hayvan ya da hayvan ürünlerinin yetiştiriciliğini yapan kişilere çiftçi denir.

Çiftlik hayvanlarını üretme ve yetiştirmede kendi adına veya işverenler adına bir çiftliği sevk ve idare eder. Aynı zamanda ziraatçi olarak da bilinen çiftçi, ekime elverişli toprakları çeşitli âlet ve makinelerle işleyerek bitki ve hayvan yetiştirir. Doğa ile iç içe olan çiftçiler zamanlarının çoğunu tarlada, bitki yetiştirmek veya hayvan yetiştirmek ile geçirmektedirler.

Çiftçi Nasıl Olunur?

Çiftçi olmak için herhangi bir resmi eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra çiftçi olmak isteyen kişilerin ürün ve pazarlama konuları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Önce ne yetiştireceğine karar vermeli, daha sonra yetiştireceği ürün ile alakalı toprağın verimini ürün maliyetini araştırmalıdır. Bu nedenle bitkilerin temel biyoloji, yaşam döngüsü ve yetişme aşamaları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Ayrıca, su ve enerji kaynaklarının uygun kullanımı, hangi tarımsal kimyasalların mevcut olduğu ve bunların İyi Tarım Uygulamaları standartlarına uygun şekilde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. 

Çiftçinin Görevleri Nelerdir?

İnsan gücü ve çeşitli makinalardan faydalanarak hayvan ya da bitki yetiştiren çiftçilerin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Çiftlikte yetiştirilecek hayvanları tespit etmek ya da tespit edilmesine yardımcı olmak
 • Tespit edilen hayvan türüne göre hayvanları seçmek ve almak
 • Mevcut çayır ve otlaklardan faydalanmalarını sağlamak
 • Gerekli malzemeleri temin etmek
 • Yemlerinin miktarını tayin etmek, yemleri hazırlamak ve hayvanlara vermek
 • Hayvanların sağlığına dikkat etmek, küçük hastalıklarda hayvanları tedavi etmek
 • Döllenecek ve damızlık olarak kullanılacak hayvan çiftlerini ayırmak
 • Hayvanları çiftleştirmek, suni dölleme yoluyla çoğalmalarını sağlamak, hayvanların yavrulamaları sırasında hazır bulunmak
 • Süt, yumurta ve diğer hayvani gıda maddelerini hazırlayarak pazara sevk etmek
 • Satılacak ve kesimi yapılacak hayvanları seçmek
 • Çiftlik dahilindeki binaları, çitleri, parmaklıkları ve diğer teçhizatın bakımını yapmak
 • Maliyet ve üretim kayıtlarını tutmak
 • Kendi hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayabilecek ürünler yetiştirmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir