Çevre Mühendisliği

İnsan sağlığını ve doğal dengeyi korumak amacıyla doğal kaynakların sağlıklı bir şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin planlanması çevre mühendisliği alanına girmektedir.

Çevre sağlığı problemlerini çözen ve bu sorunların çözümünü açık bir şekilde ortaya koyan mühendislik dalı olan çevre mühendisliği insan yaşamının daha kaliteli şekilde devam etmesi ve doğal dengenin korunması için çalışmalar yapmaktadır.

 • İnsanlara güvenli ve lezzetli su temini sağlamak
 • su ve atmosferde ortaya çıkan kirin kontrolünü sağlamak
 • ayrıca atık suların ve katı atıklarında geri kazanımını sağlamak
 • şehirlerde ve kırsal alanlarda gerekli alt yapının kurulması
 • endüstriyel tehlikeli atıkların bertarafı
 • dinlenme ve eğlence yerlerinde yeterli sağlık koşullarının sağlanması
 • çevredeki teknolojik gelişmelerin insan sağlığı üzerindeki etkisinin tespiti ve tüm bu problemlerin çözümünü sağlamak

İle ilgili çalışmalar yapan çevre mühendislerinin yetiştirilmesi oldukça önemlidir.

Çevre mühendisliğinin amacı, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre yaratmaktır. Teknolojinin gelişimi ve sanayinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine paralel bir çözüm üretmeye çalışmaktadırlar.

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre mühendisi olmak için yapılması gereken ilk şey tabi ki de meslek için gerekli eğitimi ve diplomayı almaktır. Bunun için ilk olarak ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin bitirilmesi gerekir.

Ardından ise üniversite sınavına girmesi ve üniversite sınavının sayısal bölümünden, okuyacağı üniversite için yeterli puanı alması gerekir. İyi bir üniversite de kaliteli bir mühendislik okumak için iyi bir puana sahip olmanız gerekir.

Üniversite sınavının ardından yeterli olması durumunda istediğiniz üniversitenin çevre mühendisliği bölümünü tercih verebilirsiniz.

Eğitim yılı üniversiteye göre 4 ya da 5 yıl olarak değişmektedir. 5 yıl olmasının nedeni ise 1 yıl hazırlık sınıfının olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sürenin sonunda okulunuzu başarılı bir şekilde tamamlamanızın ardından çevre mühendisliği diplomasına sahip olursunuz.

Çevre Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Bilimsel verilerin analizini yaparak raporlamak
 • Herhangi bir problem ile karşılaşılması durumunda problem için çözüm üretebilme becerisine sahip olmak
 • Yaratıcı ve araştırmaya meraklı olmak
 • Doğal kaynakların kirlenmesinde rol oynayan etkenlerin kontrolünü sağlamak ve bunların yok edilmesini sağlamak
 • İnsan sağlığı ve refahı için uygun çevre koşullarının yaratmak
 • Çevre ile alakalı yayınları ve mevzuatları takip ederek bunların uygulanması için öncülük etmek
 • Çevresel araştırma raporları hazırlayarak, strateji ve eylem planları geliştirmek
 • Farklı çevresel kesimlerden aldığı numunenin analizini yaparak değerlendirmek
 • Sosyolog, ekonomist, mimar, çevre bilimci gibi profesyonellerle çevresel problemlerin çözümü için işbirliği içerisinde olmak
 • Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ve işbirliği içerisinde olmak
 • Problemlerin analizi ve çözümündedikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemek
 • Doğal kaynakların kirlenmesinin en aza indirilmesi için gereken çalışmaları yapmak
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisinin güçlü olması
 • Endüstrileri ve devlet kurumlarını çevre politikaları ve standartları konusunda bilgilendirmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir