Cerrahi Hemşire

Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında ilgili hekim tarafından hastaya verilen tedavinin uygulanmasını sağlayan kişilere cerrahi hemşiresi denir. Hastanın bakımından, gerekli tedavinin uygulanmasından ve hastanın denetiminden sorumludur.

Ameliyathaneden iyileşme ünitesine hatta bakım ünitesine kadar farklı aşamalarda hastanın durumunu takip eder. Hastanın durumuna göre hastayı ameliyata hazırlar. Hazırlık aşamasında hastanın gerekli kan testlerini yaparak ameliyata engel herhangi alerjik bir durumu olup olmadığını saptamaya çalışır.

Ayrıca hastanın ameliyat için rızasını alırken hastaya psikolojik destek sağlamaktadır. Ameliyat sonrası hastayı gözlemleyerek şok ve tutukluk gibi belirtilerin ortaya çıkmaması için hastayı yakından inceleyerek gerekli tedbiri alır, ameliyat sonrasında açılan yaranın iyileşmesi için gerekli tedaviyi uygular.

Ameliyat sonrasında hastada baş dönmesi, kusma, ağrı gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda duruma müdahale etmesi gerekir. Ameliyat olan hastanın hastaneden güvenli şekilde taburcu olmasına kadar tüm süreçten sorumludur.

Cerrahi Hemşire Nasıl Olunur?

Cerrahi hemşire olmak isteyen kişilerin lise ya da dengi okullardan mezun olması ardından üniversite sınavına girmesi gerekmektedir.

Üniversite sınavının sayısal alanından cerrahi hemşirelik bölümü yeterli puanı alan kişiler üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Yüksekokulları, Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yer alan Hemşirelik ve Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı ya da Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı bölümlerini tercih edebilir.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler cerrahi hemşire olabilirler. Ayrıca işini isteyerek yapabilecek, zorlu çalışma koşullarına dayanıklı, insan sevgisi ve yardım etme duygusu gelişmiş kişiler meslek grubu için gereken şartları sağlamış olur.

Cerrahi Hemşirenin Görevleri Nelerdir?

Hastanın ameliyat öncesinde, esnasında ve sonrasında hastanın takibini yapan cerrahi hemşirenin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışmak
 • Cerrahi işlem süresince ekipte yer almak
 • Hastanın steril örtülmesine yardım etmek
 • Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygulamak
 • Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemleri almak ve uygulamak
 • Bulaşmayı önlemek için gerekli tedbirleri almak
 • Ameliyattan bir gün önce ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirmek
 • Ameliyatta kullanılacak alet ve malzemeler ile ilgili hazırlık yapmak
 • Cerrahi el antisepsisini uygulamak
 • Steril gömlek ve eldiven giymek
 • Cerrahi ekibin steril gömlek ve eldiven giymesine yardımcı olmak
 • Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak kullanıma hazır hale getirmek
 • Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenlemek ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan malzemeyi önceden belirlemek
 • İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları dolaşıcı hemşire ile birlikte saymak ve kaydetmek
 • Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak dolaşıcı hemşireye güvenli bir biçimde teslim etmek
 •  Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır duruma getirilmesini sağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir