C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere iş sağlığı güvenliği uzmanı denir. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan iş sağlığı güvenliği uzmanlarına C sınıfı iş güvenliği uzmanı denir. Görev yaptığı iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, rehberlik, risk değerlendirmesi ve inceleme yapmakla sorumludur.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarından ya da üniversitelerin 4 yıllık mühendislik, mimarlık fakültelerinden, fizik, kimya bölümlerinden mezun olması gerekir. İş Sağlığı ve Güvenliği dışındaki bölümlerden mezun olan kişilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alması gerekir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin ise C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavından başarılı olması gerekir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği alanında teftiş yapmakta olan mühendis, mimar ve teknik elemanlar hariç, Bakanlıklarda en az 10 sene müfettiş yardımcılığı yapmış olması gerekmektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasını sağlamakla görevli C sınıfı iş güvenliği uzmanının başlıca görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İşvereni iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike arz eden hususları ve eksiklikler konusunda bilgilendirmek
 • İş yeri ortamlarını, ekipmanlarını ya da uygulamalarını inceleyerek güvenlik
 • standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike arz eden ve işverene bildirdiği konuların çözüme kavuşmadığı durumlarda, işverenin bağlı bulunduğu çalışma ve sosyal güvenlik il müdürlüğüne konuyu bildirmek
 • Gerekli görülen tatbikatları organize etmek
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek
 • Çalışma ortamını sürekli olarak incelemek
 • İş yerinde meydana gelen kazaları incelemek ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak
 • İş yeri hekimi ile irtibat halinde olmak ve iş hastalıkları gibi problemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

İş yerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu C sınıfı iş güvenliği uzmanının sahip olması gereken nitelikler şunlardır;

 • Dikkatli ve düzenli çalışmak
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • Risk değerlendirmesi gibi raporlama işlemlerini yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gelişmeleri, yeni teknoloji ve yaklaşımları takip etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir