Bilirkişi Kimdir? Ne İş Yapar?

Hakim ya da savcıların talebiyle çalışan ve uzmanlık alanına göre mahkemeye bilgi sunan kişilere bilirkişi denir. Mahkemelerin görevleri davaların adil bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Ancak bir hakimin her konuyu en ince ayrıntısına kadar bilmesinin imkanı yoktur.

Hakimler ya da savcılar herhangi bir dava sürecinde kendi bilgilerinin dışında bir durumla karşılaştıkları zaman dosyanın karara bağlanabilmesi için bilirkişi görevlendirirler. Bilirkişi olarak Adli Tıp Kurumu gibi kurumların çalışanlarına başvurulabileceği gibi akademisyenlere ya da uzmanlığını başka herhangi bir biçimde ispat eden kişilere danışılabilir.

Bilirkişi görevlendirildiğinde hakim ya da savcı, bilirkişinin konu hakkındaki düşüncelerini ve bilgilerini öğrenir. Bu sayede dosyada karar verebilirler.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi, gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Bilirkişi olmak isteyen kişilerin konularında uzman, özel ya da teknik bilgilere sahip olması gerekmektedir. 25 yaşını doldurmuş olması, alanında en az 3 yıl deneyime sahip olması, devlete karşı işlenen suçlardan birini ya da birkaçını işlememiş olması, disiplin nedeniyle memurluktan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

Bilirkişiler herhangi bir uzmanlık alanına sahip olabilir. Öyle ki bir gıda mühendisinden, elektrik teknisyeni, boyacı, garson, öğretmen, devlet memurları, kuyumcu, vergi uzmanı bilirkişi olarak görev yapabilir. Burada önemli olan kişilerin kendi işlerinde uzman olması gerektiğidir.

Bilirkişi olmak isteyen kişilerin, meslek kurumuna katılımın zorunlu olduğu doktorluk ya da mühendislik gibi alanlarda çalışıyorsa uzmanlık alanını gösteren sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

Bilirkişilere sahte para tespitinden, hasar tespiti konusundan, işçilerin alacaklarının hesaplanmasından, binanın değerini hesaplamaya, otomobil aksanlarından, sanat eserinin değerine kadar birçok konuda danışılabilir.

Bilirkişinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bilirkişi, savcı ya da hakim tarafından görevlendirilebilir. Özel ya da teknik bir alanda uzman olan bilirkişiler, görüşünü yazılı ya da sözlü olarak verir. Bilirkişinin diğer görevlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Mahkemeye davet edildiği ve bilgisine başvurulduğu konuda görevi kabul etmek
  • Tarafsız olmak
  • Usule uygun olarak yemin etmek
  • Görevi birine devretmeden şahsen yapmak
  • Görüşünü zamanında mahkemeye bildirmek
  • Yanlış ya da hatalı görevlendirme gibi durumlarda mahkemeyi bilgilendirmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir